RAPORT SPECJALNY: Jak przeciwdziałać wyludnianiu się obszarów wiejskich w Polsce?

Zabudowania wiejskie

Intensywnie wyludnia się wieś Polski centralnej, przede wszystkim pogranicze województwa mazowieckiego z kujawsko-pomorskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. [Walkerssk]

Obszary wiejskie stoją przed licznymi wyzwaniami demograficznymi, ekonomicznymi i społecznymi.  Powoduje to proces migracji ludności do miast, szczególnie młodych i w wieku produkcyjnym, co powoduje poważny problem wyludniania się polskich wsi.

 

 

Poziom życia na polskiej wsi jest niższy niż w mieście. Oznacza to niższe niż w miastach zarobki, wyższe bezrobocie a tym samym gorszą sytuację ekonomiczną mieszkańców obszarów wiejskich. Na wsi mamy również do czynienia z szeregiem wykluczeń – transportowych, energetycznych, ale też kulturowych. Relatywnie niski jest także poziom edukacji i wykształcenia. Wiele osób nie widzi swojej przyszłości na wsi i decyduje się na wyjazd do miasta, aby tam żyć i pracować.

Co należy zrobić, aby poprawić sytuację życiową mieszkańców wsi i zapobiec wyludnianiu się obszarów wiejskich w Polsce?

Na te oraz inne pytania staramy się odpowiedzieć w naszym najnowszym raporcie specjalnym. Zapraszamy do lektury.

 

Disclaimer: Projekt sfinansowano przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tym tekście.