Jak będzie wyglądać przyszłość zrównoważonego rolnictwa w UE?

komisja europejska, unia europejska, wspólna polityka rolna, agroekologia,

Wiele zmieniło się w rolnictwie od czasu rozpoczęcia negocjacji w sprawie reformy WPR w 2018 r. Najbardziej godną uwagi z nich jest sztandarowa polityka żywnościowa UE w postaci strategii „od pola do stołu”. / Foto via unsplash [@roma_kaiuk]

Po latach negocjacji zbliża się koniec rozmów w sprawie reformy unijnej wspólnej polityki rolnej (WPR). Jakie są obecnie wyzwania stojące przed unijnym rolnictwem i w jaki sposób zwiększyć produkcję przy jednoczesnym zmniejszaniu wpływu na klimat i środowisko?

 

 

Wiele zmieniło się w rolnictwie od czasu rozpoczęcia negocjacji w sprawie reformy WPR w 2018 r. Najbardziej godna uwagi spośród zmian jest sztandarowa polityka żywnościowa UE w postaci strategii „od pola do stołu”. Będąca w sercu Europejskiego Zielonego Ładu strategia ma odegrać decydującą rolę w kształtowaniu debaty na temat przyszłości europejskiego sektora rolno-spożywczego.

W związku z rychłym końcem rozmów na temat reformy WPR sieć EURACTIV przygląda się związkom między Europejskim Zielonym Ładem a WPR w siedmiu państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Dziennikarze sieci EURACTIV przedstawią m.in. historię młodych osób z Bułgarii, które udowodniły, że zrównoważone rolnictwo może być udanym przedsięwzięciem biznesowym. Dowiemy się także czy agroekologia ma szansę przyczynić się do transformacji w sektorze rolniczym.

 

Treść niniejszej publikacji przedstawia wyłącznie poglądy jej autora i jedynie autor ponosi za nią odpowiedzialność. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie zawartych w niej informacji.