Kobiety i młodzi ludzie w rolnictwie

Young farmer, photo by rawpixel on Unsplash

Young farmer, photo by rawpixel on Unsplash

Rolnictwo to sektor europejskiej gospodarki szczególnie dotknięty problemem starzenia się społeczeństwa. W 2016 r. tylko 11 proc. osób zarządzających gospodarstwami rolnymi miało poniżej 40 lat, podaje Eurostat.

 

Mimo unijnego wsparcia i zachęt finansowych dla młodych rolników przyznawanych już od ponad trzech dekad, młodzi ludzie wciąż niechętnie wiążą swoje życie z rolnictwem.

Komisja Europejska w swoim projekcie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata po 2020 r. przewiduje 9 celów, z których jednym jest odnowa pokoleniowa. Wysokość budżetu WPR będzie miała szczególne znaczenie dla możliwości rzeczywistego zrealizowania tych celów.

Kolejnym problemem, któremu Unia Europejska stara się stawić czoła, jest niewielki odsetek kobiet pracujących w gospodarstwach rolnych. Średnio tylko 30 proc. gospodarstw rolnych było zarządzanych przez kobiety (Eurostat 2013). Ta uśredniona liczba nie oddaje jednak w pełni rzeczywistości, bo podczas gdy na Litwie aż 47 proc. gospodarstw działa pod okiem kobiety, w Holandii już tylko 5 proc.

Jednocześnie, ogólnoświatowy sondaż przeprowadzony przez Corteva Agriscience wykazał, że Europejki zatrudnione w rolnictwie wciąż czują się dyskryminowane ze względu na płeć (68 proc. – raport ujął jednak tylko 4 kraje europejskie: Francję, Hiszpanię, Wielką Brytanię i Włochy).

W kwietniu 2017 r. Parlament Europejski przytłaczającą większością głosów (523:104) przyjął raport wzywający do zwiększenia roli kobiet w unijnym rolnictwie. Unijni prawodawcy wierzą bowiem, że kobiety mogą odegrać kluczową rolę w odnowie obszarów wiejskich, które nie muszą być skazane na urbanizację.

Zapraszamy Państwa do lektury Raportu Specjalnego na temat kobiet i młodych ludzi pracujących w Europie jako rolnicy. Przez siedem dni codziennie publikujemy jeden artykuł prezentujący perspektywę innego europejskiego państwa.