Co robi KE aby rozwiązać problem podwójnej jakości żywności?

Przewodniczący Juncker zapowiedział w swoim orędziu o stanie Unii z 2017 r., że w najbliższych tygodniach Komisja przedstawi wskazówki dotyczące podwójnej jakości produktów. Mają one pomóc krajowym organom ochrony konsumentów lepiej wykorzystywać istniejące unijne przepisy w tej dziedzinie w celu wykrywania nieuzasadnionych różnic.

 

„Nie zaakceptuję tego, że w niektórych częściach Europy sprzedaje się żywność niższej jakości niż w innych krajach pomimo identycznego opakowania i marki. Teraz musimy nadać większe uprawnienia organom krajowym, aby wyeliminować wszelkie nielegalne praktyki, gdziekolwiek mają miejsce”, powiedział Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker w wygłoszonym 13 września 2017 roku Orędziu o stanie Unii (#SOTEU).

Na czym polega problem?

Konsumenci z wielu państw UE skarżą się na jakość niektórych produktów, takich jak napoje bezalkoholowe, kawa czy paluszki rybne, i twierdzą, że jakość produktów oferowanych w ich państwie zamieszkania jest niższa od jakości wyrobów tych samych producentów sprzedawanych za granicą pod tą samą marką. Badania faktycznie pokazują, że na unijnym rynku istnieją produkty pozornie podobnej marki, które wykazują różnice np. pod względem zawartości mięsa, ryby lub tłuszczu czy też pod względem rodzaju użytej substancji słodzącej w zależności od tego, w jakim państwie są sprzedawane.

Przykłady różnic w produktach

Kawa sprzedawana przez tę samą markę i w podobnym opakowaniu w dwóch krajach różni się pod względem zawartości kofeiny i cukru. Zawartość ryb w mrożonych paluszkach rybnych oferowanych w poszczególnych krajach jest różna, mimo to paluszki sprzedawane są w zasadniczo takim samym opakowaniu. W niektórych krajach mrożona herbata zawiera mniej cukru, a cukier zastępowany jest substancjami słodzącymi.

Co robi Komisja aby rozwiązać ten problem?

UE wprowadziła surowe zasady mające uniemożliwiać wprowadzanie konsumentów w błąd (dyrektywę dotyczącą nieuczciwych praktyk handlowych). Producenci i sprzedawcy detaliczni muszą prawidłowo informować konsumentów o rzeczywistym charakterze swoich produktów i użytych składnikach. Za egzekwowanie wspólnych przepisów unijnych w poszczególnych państwach odpowiedzialne są krajowe organy ochrony konsumentów. W związku z tym komisarz ds. sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia Věra Jourová zwróciła się do organów ochrony konsumentów o zebranie dowodów koniecznych do ustalenia, których krajów i produktów dotyczy wskazany problem. Badania prowadzone w różnych państwach członkowskich pokazały, że niektóre produkty wykazują różnice w porównaniu z produktami tej samej marki w innych krajach. Komisja podjęła współpracę z producentami oraz stowarzyszeniami marek, aby zagwarantować, że ich członkowie przestrzegają najwyższych standardów branżowych, i zapobiec ewentualnym problemom z podwójną jakością produktów.

Jakie będą kolejne działania?

Komisja opracowuje obecnie metodologię mającą poprawić badania porównujące produkty spożywcze. Dzięki temu państwa członkowskie będą mogły omówić problem, opierając się na wspólnych solidnych podstawach naukowych. Komisja przeznaczyła 1 mln euro dla Wspólnego Centrum Badawczego na potrzeby opracowania wspomnianej metodologii. Komisja finansuje też dalsze prace dotyczące gromadzenia danych i egzekwowania przepisów. W tym celu udostępniła państwom członkowskim 1 mln euro na badania lub działania w zakresie egzekwowania prawa. Producenci i stowarzyszenia branżowe zobowiązały się do opracowania kodeksu dobrych praktyk, który powinien być gotowy jesienią tego roku. We wrześniu i w listopadzie Komisja zorganizuje warsztaty z organami odpowiedzialnymi za ochronę konsumentów i bezpieczeństwo żywności.