Posłowie chcą ochrony tradycyjnego prawa rolników do hodowli roślin

Posłowie zawracają uwagę, że hodowla roślin jest innowacyjnym procesem stosowanym przez rolników i społeczności rolnicze od dnia narodzin rolnictwa. Uważają oni, że dostęp do materiału biologicznego roślin, pozwala na innowację i tworzenie nowych odmian, co pomaga w zapewnieniu dostaw żywności, dostosowaniu się do zmian klimatycznych oraz zwalczaniu monopoli na rynku żywności. Produkty otrzymywane w wyniku procesów biologicznych, przy użyciu nasion roślin lub ich materiału genetycznego, powinny być wyłączone z możliwości patentowania, uznano w rezolucji przyjętej XXX głosami za, przy XXX głosach przeciw i XXX wstrzymujących się od głosu.

Parlament wzywa Komisję do pilnego wyjaśnienia i interpretacji obecnie istniejących przepisów obowiązujących w UE, szczególnie dyrektywy o ochronie prawnej wynalazków z dziedziny biotechnologii i do przekazania tych wyjaśnień Europejskiemu Urzędowi Patentowemu, w celu zapewnienia wyłączenia spod możliwości opatentowania produktów uzyskanych w wyniku konwencjonalnej hodowli. Posłowie nalegają również, aby Unia i jej państwa członkowskie zapewniły gwarantowany dostęp do materiału z roślin uzyskanego w wyniku procesów biologicznych podczas hodowli.