Początek rozmów o przyszłości polityki rolnej UE

Nieformalne spotkanie ministrów rolnictwa 27 zaczęło się w niedzielę i potrwa do wtorku, ale dyskusję o przyszłości WPR zainauguruje we wtorek Michel Barnier – minister Francji, która przewodniczy w tym półroczu Wspólnocie,  i były komisarz UE ds. polityki regionalnej. Przedstawi on ministrom dokument prezydencji pt. „Jak najlepiej przygotować jutro WPR?”

Zawarte w nim refleksje mają otworzyć debatę nt. zasad jakimi powinna się kierować unijna polityka rolna po 2013 roku, zanim rozpoczną się – w przyszłym roku – negocjacje w sprawie przyszłej perspektywy budżetowej UE. Najbardziej kontrowersyjne zapisy dotyczą planowanych cięć, jakie zaproponowała Komisja Europejska.

Według francuskiej prezydencji, Unii potrzebna jest “ambitna i zrównoważona polityka  rolna, która będzie w stanie stawić czoła wyzwaniom przyszłości; polityka, która będzie łączyć wsparcie produkcji rolnej – zarówno jeśli chodzi o jej ilość, jak i jakość – z ochroną środowiska przy uwzględnieniu różnic występujących w poszczególnych państwach członkowskich”.

Międzynarodowa Federacja Ruchów na rzecz Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM) zaapelowała na zakończenie zeszłotygodniowego seminarium o to, by rolnictwo ekologiczne było modelem przyszłej polityki rolnej UE. Według Federacji, takie rozwiązanie może przynieść „unikalną kombinację” odpowiedzi na wszystkie wyzwania zidentyfikowane przez prezydencję.

IFOAM argumentuje, że dzięki możliwej samowystarczalności, rolnictwo ekologiczne przyczyni się nie tylko do produkcji zdrowej, wysokiej jakości i bezpiecznej żywności. Pomoże także – poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i lokalny marketing – podnieść jakość życia mieszkańców terenów wiejskich i umożliwi im rozwój. Federacja zwraca również uwagę, że takie rozwiązanie byłoby również korzystne dla środowiska dzięki „niższej energochłonności i sekwestracji węgla”.

Dotychczas jednak rolnictwo ekologiczne stanowi niewielki fragment tego sektora unijnej gospodarki.

Komisja Europejska ma mimo to nadzieję, że w przyszłości będzie ono w sposób znaczący przyczyniać się do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju rolnictwa i środowiska.

Do apelu przyłączyli się rolnicy z terenów górskich nawołując rządy państw członkowskich i unijne instytucje do lepszej ochrony tamtejszych gospodarstw, bo – jak argumentowali – jest to niezwykle ważne dla zapewnienia aktywności gospodarczej na tych odległych terenach.

Francuskie przewodnictwo uznało potrzebę popierania harmonijnego rozwoju wszystkich unijnych regionów, „dla których rolnictwo często jest ekonomiczną podstawą”. (bea)