Zarządzanie lasami pod lupą Parlamentu Europejskiego

Źródło: Nova via flickr.com

We wtorek (11 lipca) Komisja PE ds. Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) przyjęła propozycję dotyczącą użytkowania sektora gruntów i leśnictwa (LULUCF).

Wstępny raport wywołał wiele krytycznych opinii. Teraz projekt będzie poddany debatom trójstronnym i głosowaniu plenarnemu.

 

Od czego się zaczęło?

W zeszłym roku Komisja Europejska zaprezentowała projekt ustawy dotyczący emisji gazów cieplarnianych i użytkowania sektora gruntów i leśnictwa. Projekt ten powstał w ramach strategii ograniczania emisji gazów do roku 2030 i jest powiązany z zapisami porozumienia paryskiego z 2015 r.

Strategia dotycząca lasów dostępna TUTAJ

Obecnie lasy pochłaniają 10% unijnych zanieczyszczeń. Ponadto Bruksela chce, aby w 2030 roku poziomy emisji nie wykraczały poza te, jakie są obecnie.

Debata w komisji

Członkowie ENVI zdecydowali się wycofać z propozycji co do tego, iż państwa członkowskie w ramach rekompensaty za utratę drzewostanu muszą podejmować odpowiednie kroki, np. prowadzić programy zasadzania nowych drzew albo usprawnić zarządzanie obszarami leśnymi.

Eurodeputowani zgodzili się, że produkty drzewne mogą przyczynić się do zmniejszenia ilości CO2 i należy uczynić wysiłki na rzecz zachęcania państw członkowskich do odpowiedzialnego używania drewna jako zasobu naturalnego

Wstępny projekt został przyjęty w głosowaniu, gdzie 53 europarlamentarzystów było za, 9 przeciw a 6 wstrzymało się od głosu.

Podejście komisji do ustalania indywidualnych poziomów dla każdego państwa członkowskiego jest mocno krytykowane. ENVI podzieliła opinię Komisji Europejskiej, że poziomy referencyjne powinny być obliczane na podstawie zdolności zarządzanych lasów do absorpcji szkodliwych substancji i emisji netto, biorąc pod uwagę dane z lat 2000-2012. Komisja Europejska sugerowała okres 1999-2009. Jednak m.in. organizacje pozarządowe wyraziły szeroki sprzeciw wobec tej propozycji.

Opinie ekspertów 

„Nie możemy karać krajów za to, że nie stosowały zasad dla zrównoważonego zarządzania lasami w przeszłości” – mówi Emma Berglund, sekretarz generalny Konfederacji Właścicieli Lasów Prywatnych (CEPF). Z kolei Patrizio Antonicoli, odpowiednik Berglund z Europejskiej Konfederacji Przemysłu Drzewnego, wezwał do ustalenia „spójnego i efektywnego poziomu utrzymywania pochłaniania dwutlenku węgla i zapewnienia właściwej dostępności materiału drzewnego”.

Problemy z transparentnością

Unia Europejska została już oskarżona o to, że narzuca odgórne decyzje w sprawie wykorzystywania zasobów leśnych. Krytycy zwrócili uwagę na to, że zarządzanie obszarami leśnymi jest istotną częścią unijnej strategii dla lasów.

Europarlamentarzyści starają się zapewnić, że nie będzie żadnych luk w przyszłym prawie. Działania poza kontrolą państw członkowskich, takie jak np. pożary lasów, mają być wyłączone z uwzględniania ich jako dane potrzebne do obliczania indywidualnych poziomów dla państw członkowskich.

Co teraz z projektem?

Głosowanie w Parlamencie Europejskim zaplanowane jest na wrzesień. Wcześniej odbędą się konsultacje między instytucjami. Jednak już teraz wiadomo, że projekt musi zmierzyć się z wieloma problemami. Trzeba mianowicie pogodzić ze sobą ustalenia konferencji klimatycznej w Paryżu z interesami ważnych graczy w sektorze.