Wspólna polityka rolna. Jak UE działa na rzecz dobrostanu zwierząt?

weganizm-puda-sylwia-spurek-piatka-dla-branzy-roslinnej-mieso-lyon-szkoly-unia-europejska-zmiany-klimatu-wege-argentyna-wołowina-wieprzowina

Zdjęcie: Yair Ventura Filho, Pixabay

Na czym polega ekologiczna hodowla zwierząt?

Aby sprzedawać swoje produkty jako ekologiczne, hodowcy muszą spełnić szereg wymogów dotyczących m. in. dobrostanu zwierząt. Są to:

Dobrostan zwierząt we Wspólnej Polityce Rolnej UE i strategii „od pola do stołu”

Poprawa dobrostanu zwierząt jest jednym z celów sztandarowej unijnej inicjatywy w zakresie żywności, czyli strategii „od pola do stołu”, jak również Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Komisja Europejska zaproponowała państwom członkowskim, aby poprzez płatności w ramach WPR wspierały praktyki rolnicze, związane z hodowlą i dobrostanem zwierząt.

”Pięć swobód” w zakresie dobrostanu zwierząt

W unijnych regulacjach dotyczących dobrostanu zwierząt podczas ich hodowli zawarto zasady ochrony zwierząt wykorzystywanych do produkcji żywności i innych produktów. To tzw. „pięć swobód”:

Transport żywych zwierząt
Żywe zwierzęta przewożone są w obrębie Unii i poza jej granice celem tuczu, hodowli lub uboju. W rozporządzeniu o ochronie zwierząt podczas transportu określono warunki dotyczące ich dobrostanu, jednak kontrole wykazały niski poziom zgodności i poważne problemy w tym zakresie. Dlatego Komisja planuje przegląd rozporządzenia, a Parlament Europejski powołał komisję śledczą ds. transportu żywych zwierząt (ANIT).

Ekologiczny inwentarz żywy

Czym jest ekologiczna hodowla zwierząt?

Aby móc sprzedawać swoje produkty jako ekologiczne, hodowcy zwierząt muszą spełnić między innymi szereg warunków dotyczących dobrostanu zwierząt. Należą do nich:

Jak powszechna jest ekologiczna hodowla zwierząt w Europie?

 

Chów klatkowy
Po tym, jak inicjatywa obywatelska Europejczyków pt. pt. „Zakończyć erę klatek” (End
the Cage Age – ang.) zebrała ponad milion podpisów, Komisja Europejska zobowiązała się do zaproponowania przepisów mających na celu zlikwidowanie chowu klatkowego. Obecnie jednak nadal wiele zwierząt jest trzymanych w klatkach.