Wojciechowski: Rolnictwo musi być bardziej ekologiczne

Janusz Wojciechowski, unijny komisarz ds. rolnictwa / Zdjęcie via PE, Benoit BOURGEOIS

Unijne rolnictwo czekają zmiany. O szczegółach opowiadał w środę w Parlamencie Europejskim unijny komisarz Janusz Wojciechowski. Nowa Wspólna Polityka Rolna skupi się m.in. na zmniejszeniu wpływu intensywnej hodowli zwierząt na środowisko.

 

 

Janusz Wojciechowski zaprezentował w środę ogólne założenia unijnej strategii rolnictwa „Od pola do stołu”, którą Komisja Europejska zaprezentuje pod koniec marca. Z debaty polskiego komisarza z europosłami wynika, że Unia planuje wprowadzić znaczące ograniczenia w stosowaniu chemicznych pestycydów, nawozów oraz antybiotyków. Unijna polityka ma być także bardziej ekologiczna.

Obserwujący środowe wystąpienie Wojciechowskiego w PE Gerardo Fortuna z EURACTIV.com twierdzi, że zapowiedzi unijnego komisarza spotkały się z mieszanymi reakcjami. Zadowolenie wyrażają np. europosłowie frakcji Zielonych czy Europejskich Socjalistów, jednak zaniepokojeni zmianami są przedstawiciele organizacji rolniczych.

Jak nowa WPR przyczyni się do walki ze zmianami klimatu?

Problemy klimatyczno-środowiskowe i przeciwdziałanie im to jeden z głównych elementów zaproponowanego przez Komisję Europejską kształtu nowego wieloletniego unijnego budżetu po 2020 r. Bardzo mocno, a nawet mocniej niż wiele innych polityk, uwzględnia je Wspólna Polityka Rolna.

 

Komisja Europejska przedstawiła propozycję kształtu Wspólnej Polityki …

Przeciwko intensywnemu rolnictwu

Wstępem do środowego wystąpienia w PE był środowy komunikat, którym Janusz Wojciechowski podzielił się z użytkownikami mediów społecznościowych. Unijny komisarz porównał liczbę świń na 100 ha użytków rolnych w kilku krajach europejskich, sugerując jednocześnie, że w ramach Nowego Zielonego Ładu „trzeba będzie zająć się problemem intensywnego chowu trzody w niektórych krajach UE, ponieważ rolnictwo ma być zrównoważone”.

Na tym europejskim tle szczególnie wyróżniają się kraje północnej Europy i Beneluksu. Na przykład w Holandii na 100 ha użytków rolnych hoduje się 690 świń, w Belgii 452, a w Danii 473, podczas gdy we Francji 43, a w Polsce 67. W kontekście słów Wojciechowskiego o nowej strategii rolniczej UE, określanej przez niego jako „ambitny plan wprowadzenia systemu zrównoważonej żywności, w którym europejscy rolnicy mają do odegrania kluczową rolę”, oczywiste wydaje się, że UE będzie dążyła do zmniejszenia wpływu intensywnego rolnictwa na środowisko.

Dr hab. Zbigniew Karaczun: Wspólna Polityka Rolna potrzebuje zmian

„Zmiany w nowym unijnym budżecie nie wpłyną negatywnie na Wspólną Politykę Rolną. Przeciwnie, więcej środków na ochronę klimatu i środowiska to korzyść dla rolnictwa” – przekonuje w rozmowie z EURACTIV.pl dr hab. Zbigniew Karaczun ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

 

 

Mateusz Kucharczyk, …

Więcej ekologii

Jakie więc mają być kierunki WPR w kolejnych latach? Redakcja EURACTIV.pl prezentowała w grudniu ubiegłego roku kierunki zmian nowej strategii rolnej UE. Janusz Wojciechowski potwierdził główne założenia. Według niego nowa WPR ma być bardziej ekologiczna. Wśród zaplanowanych zmian znajduje się wprowadzenie surowszych standardów odnośnie dobrostanu zwierząt, tj. warunków hodowli, takich jak odpowiednia przestrzeń. Mniej intensywne rolnictwo przyczyni się jednocześnie do poprawy jakości gleb, wody i powietrza.

Wojciechowski kilkukrotnie podkreślał podczas wystąpienia ogromną rolę, jaką pełnią europejscy rolnicy w systemie produkcji żywności. „Zrównoważona żywność jest korzystna dla środowiska i klimatu. Jest korzystna dla zdrowia ludzi. Zmiany z pewnością są ambitne, ale też kosztowne”, zaznaczył Wojciechowski.

Jak poprawić jakość gleb w Europie?

Kwestia gleb w Europie jak w soczewce skupia problemy i niedociągnięcia Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Od ich rozwiązania zależy przyszłość rolnictwa w Unii Europejskiej.
 

 

„Gleby są bardzo ważnym elementem ekosystemów (leśnych i rolniczych) zapewniającym wzrost i rozwój organizmów żywych oraz ich …

Unia pomoże rolnikom

W nowej perspektywie budżetowej UE planuje przeznaczyć mniej środków niż do tej pory na rolnictwo. Zmiany sięgną 17 proc. w porównaniu do poprzedniej perspektywy, co w kontekście przedstawionych zmian przez unijnego komisarza może utrudnić osiągnięcie ambitnych założeń. Protesty rolników w wielu europejskich krajach z ostatnich tygodni (Hiszpania, Niemcy, Francja, Belgia) wskazują na opór, z jakim przyjmowane są zapowiedzi zmian.

Jednak Janusz Wojciechowski uspokajał w PE, że rolnicy zdają sobie sprawę z potrzeby zmian, przejścia na zrównoważony sposób produkcji. „Jeżeli obecnie część produkcji rolnej nie jest zrównoważona i mamy do czynienia z koncentracją i intensyfikacją hodowli, to dzieje się tak nie dlatego, że rolnicy tak chcieli. To okoliczności zmusiły ich do takich działań, aby utrzymać się ze swoich gospodarstw. Zadaniem UE jest im pomóc”, dodał unijny komisarz.

Jakie innowacje mogą wesprzeć proklimatyczną zmianę unijnego rolnictwa?

Unijne rolnictwo po 2020 r. ma w większym niż dziś stopniu uwzględniać wymogi środowiskowe. Pomóc ma w tym jego unowocześnienie. Do tego potrzeba przede wszystkim pieniędzy i wiedzy.
 

Nowa Wspólna Polityka Rolna (WPR) na lata 2021-2027 ma zostać poważnie zreformowana w …

Disclaimer: Projekt sfinansowano przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tym tekście.