Włoscy rolnicy łączą swoje siły wobec rosnącej presji rynku

źródło: EURACTIV.com [Shutterstock]

Włoscy rolnicy twierdzą, że są „słabym ogniwem” w rozdrobnionym łańcuchu żywnościowym kraju i poszukują sposobów skutecznego zorganizowania się w celu zwiększenia swojej siły przetargowej na rynku rolnym.

 

„We Włoszech z każdego jednego euro wydawanego przez konsumenta tylko 15 centów jest wypłacane rolnikowi ze względu na wielu pośredników, niewydajności i spekulacje w łańcuchu dostaw żywności”, powiedział Paolo Di Stefano, szef brukselskiego biura Coldiretti, wiodącej organizacji rolników reprezentującej pół miliona członków.

Di Stefano zauważył, że nierówna siła przetargowa i brak przejrzystości w łańcuchu rolno-spożywczym to główne przyczyny spadku konkurencyjności włoskich gospodarstw rolnych. „Wzmacnianie i zakładanie organizacji producentów musi iść w parze ze zwiększeniem siły przetargowej rolników w łańcuchu dostaw żywności, w szczególności poprzez przyznanie rolnikom prawa do negocjowania ich umów zbiorowo”, zauważył Di Stefano.

Di Stefano odwołał się do Campagna Amica, projektu opracowanego przez Coldiretti w celu promowania bezpośredniej sprzedaży konsumentom lokalnych i sezonowych produktów spożywczych przez rolników. „Dzięki temu stworzyliśmy bezpośrednią relację między producentami i konsumentami, eliminując pośrednie etapy łańcucha dostaw, które w największym stopniu przyczyniały się i nadal przyczyniają się do zmniejszenia marż dla rolników”.

W odniesieniu do nowych przepisów unijnego rozporządzenia Omnibus, Di Stefano stwierdził, że zmierzają one we właściwym kierunku.

W połowie krajów UE rolnictwo nadal idzie w parze z biedą

Dzięki Wspólnej Polityce Rolnej (WPR) zaledwie połowa krajów Unii Europejskiej (UE) zdołała ograniczyć ubóstwo i utworzyć lepiej płatne miejsca pracy w rolnictwie, tak wynika z nowego raportu Banku Światowego.
 

Raport analizuje, w jaki sposób nowe inwestycje i usługi w sektorze rolnictwa …

Omnibus

Regulacja „Omnibus” rozwiązała niektóre problemy, poprzez interweniowanie w stosunki umowne, rozszerzanie pakietu mlecznego, a zatem rozszerzanie np. sięgania po umowy pisemne i stosowania zasad konkurencji. Jednak włoscy rolnicy podkreślają, że należy zrobić więcej, by zwalczyć nieuczciwe praktyki handlowe, stanowiące przeszkodę w rozwoju rynku wewnętrznego.

W tym roku Komisja Europejska przedstawi prawodawstwo dotyczące łańcucha dostaw żywności i nieuczciwych praktyk handlowych. Oczekuje się, że wniosek zostanie przyjęty przez Kolegium około kwietnia i będzie odzwierciedlać analizę trwającej oceny wpływu, powiedział rzecznik prasowy Komisji.

Włoski eurodeputowany Paolo de Castro (S&D) przyznał, że temat fragmentacji jest jednym z najważniejszych dla włoskiego sektora żywnościowego. “Musimy wzmocnić rolników, pomagając im łączyć się w spółdzielniach i organizacjach producentów.”

Zauważył, że rozporządzenie Omnibus wspiera silniejszą współpracę, zwłaszcza poprzez umożliwienie organizacjom producentów możliwości organizowania się na rynku bez naruszania zasad konkurencji. „Tak czy inaczej, chciałbym, aby następny plan WPR był wynikiem wspólnych zasad – a więc bez ponownej nacjonalizacji – poprzez wspieranie rolników, którzy łączą przynajmniej działalność komercyjną w celu wzmocnienia swojej pozycji i konkurencyjności na rynku”, powiedział.

Uproszczenia są kluczowe dla kształtu przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej

Wspólna Polityka Rolna (WPR) jest jedną z najwydajniejszych polityk, trzeba jednak wprowadzić pewne poprawki, by działała jeszcze prężniej – apelują przedstawiciele Copa i Cogeca do ministrów rolnictwa UE.
Jak podaje redakcja AgroNews, Copa i Cogeca są zdania, że propozycje Komisji …

Prezes włoskiej organizacji rolniczej Confagricoltura Massimiliano Giansanti skupił się na kwestii konkurencyjności, mówiąc, że obecnie na rynku mogą pozostać tylko najbardziej konkurencyjne gospodarstwa, które produkują zróżnicowane produkty.

„Dlatego staramy się dążyć do inicjatyw opartych na innowacjach, które mogłyby różnicować produkty włoskie i, ze strony podażowej: staramy się zebrać większe ilości produktów, zawsze zapewniając dobrą jakość i wsparcie dla naszych produkcji.”

„Musimy dobrze zainwestować środki pochodzące z drugiego filaru WPR, finansując te gospodarstwa, które mogą być konkurencyjne na rynku”, dodał Giansanti.