Włochy na czele inicjatywy w celu ograniczenia importu ryżu do UE

Pole ryżowe w Kambodży, źródło Wikipedia

Pole ryżowe w Kambodży, źródło Wikipedia

Włochy i siedem innych krajów członkowskich UE zwróciły się do Komisji Europejskiej w dniu, aby umożliwić im ograniczenie przywozu ryżu z Kambodży ze względu na „ochronę włoskiego i europejskiego przemysłu ryżowego”.

 

W ciągu ostatnich pięciu lat europejski import ryżu z Kambodży wzrósł ponad dwukrotnie, negatywnie wpływając na bilans handlowy UE z tym krajem. Łączny przywóz towarów przekroczył w 2016 r. eksport o 3,9 mld euro.

W ramach „klauzuli ochronnej” wpisanej w traktat założycielski Wspólnoty Europejskiej, gdy przywóz z kraju trzeciego szkodzi bilansowi handlowemu dowolnego kraju Unii, państwa członkowskie mogą zwrócić się do KE o wprowadzenie barier handlowych „w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji”.

„Inicjatywa Włoch jest przełomowa” – powiedział EURACTIV rzecznik włoskiego Ministerstwa Rolnictwa. Chodzi o połączenie sił Francji, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii i Węgier, aby poddać kontroli przywóz ryżu z Kambodży, która obecnie ma swobodny dostęp do rynku.

Włoskie ministerstwo rolnictwa twierdzi, że wzrost przywozu gatunku ryżu „Indica”, czyli długoziarnistego ryżu z Kambodży w cenie w wysokości jednej trzeciej unijnej ceny rynkowej ryżu, skłonił rolników z UE do przejścia na produkcję  ryżu w odmianach „japońskich” lub ryżu krótkoziarnistego, powodując nadprodukcję i spadek cen do 60 proc. ich wcześniejszego poziomu.

Włochy już wystąpiły o uruchomienie klauzuli ochronnej w 2016 r, ale nigdy nie otrzymały odpowiedzi od KE. “Wraz z wysłaniem nowej dokumentów oczekujemy podjęcia decyzji przez Komisję Europejską” – powiedział włoski minister Maurizio Martina.

Wszystko oprócz broni

W ramach systemu handlowego UE została wprowadzona inicjatywa „Wszystko oprócz broni”. Oznacza to, że kraje mniej rozwinięte kwalifikują się do nieograniczonego eksportu do UE bez ograniczeń celnych w odniesieniu do wszystkich swoich produktów, z wyjątkiem uzbrojenia. Warunkiem eksportu jest przestrzeganie unijnych wartości, takich jak prawa człowieka i prawa pracy. Program ten został ustanowiony w 2012 r. w celu promowania rozwoju ukierunkowanego na handel. Zabezpieczenia mają na celu zapewnienie przemysłowi „tymczasowej przestrzeni w celu dokonania koniecznych korekt”.

W przeciwieństwie do środków antydumpingowych i antysubsydyjnych, zabezpieczenia te nie koncentrują się jednak na tym czy handel jest sprawiedliwy, czy nie. Kwestionowany przywóz musi spełniać określone warunki: wzrost musi być gwałtowny i nieprzewidziany; musi powodować „poważne szkody materialne” dla krajowego przemysłu oraz leżeć w interesie UE.

Od 2006 r. UE nie przeprowadziła żadnych dochodzeń ani nie wdrożyła żadnych środków przewidzianych w systemie takich zabezpieczeń. Komisja Europejska stwierdziła, że ​​nie może wypowiedzieć się na temat ewentualnego rozpoczęcia postępowania w sprawie środków ochronnych. Jednak KE dodała, że ​​„monitoruje przepływ ryżu z Kambodży i możliwy wpływ tej sytuacji na sektor ryżu w UE”.

Rolnicy będą głosować

Rolniczy związek zawodowy Coldiretti, liczący 1,6 miliona członków, może wywrzeć wpływ na wynik zbliżających się wyborów parlamentarnych w 2018 r. Dlatego włoskie ministerstwo przygotowuje się do przeanalizowania przedstawionych przez organizację postulatów.

Po wprowadzeniu w 2016 r. wymogu oznaczania „kraju pochodzenia” dla mleka i produktów mlecznych, w ramach programu pilotażowego zatwierdzonego przez KE, rząd włoski wprowadził serię rozporządzeń, aby rozszerzyć ten obowiązek na ryż i makarony, a także na produkty na bazie pomidorów. Zmiany w celu ochrony marki „Made in Italy” były dokonane jednak bez powiadamiania władz unijnych.

Od 2014 roku, producenci ryżu we Włoszech wyrażają swoje poparcie wobec marki stosowania „Made in Italy” za pośrednictwem Coldiretti, który jest największym związkiem rolników we Włoszech.

„Mamy do czynienia z bezprecedensowym kryzysem ze względu na szczególnie korzystny system stosowany w mniej rozwiniętych krajach” – powiedział Paolo Falcioni, ekspert ds. ekonomiki rolnictwa w Coldiretti. Dodał, że chodzi nie tylko o Kambodżę, ale także o  Birmę (Mjanmę), której eksport ryżu do Włoch wzrósł o ponad 700 proc. w pierwszych ośmiu miesiącach 2017 r.

„Pomimo oskarżenia o czystkę etniczną ludności z grupy etnicznej Rohindża, wystosowanego przez ONZ, ten kraj korzysta z unijnego systemu wolnego od opłat celnych” – oświadczył Falcioni.