Włochy: Ambitna strategia w biogospodarce kluczem do sukcesu?

Przemysł rolno-spożywczy wytwarza duże ilości bioodpadów. Producenci pomidorów przemysłowych przetwarzają każdego roku miliony ton pomidorów wykorzystywanych następnie jako różnego rodzaju produktach spożywczych.

This article is part of our special report Rola biogospodarki w nowej Wspólnej Polityce Rolnej.

Obroty sektora biogospodarki we Włoszech osiągnęły w 2017 r. 300 mld euro. W ciągu ostatnich 13 lat zatrudnienie w branży znalazło dwa miliony ludzi. Sukcesy ostatnich lat są zasługą krajowej strategii na rzecz biogospodarki.

 

 

Włochy z każdym rokiem realizują coraz ambitniejsze cele w ramach sektora biogospodarki. To zasługa ambitnej polityki, ale także badań realizowanych m.in. dzięki wsparciu Unii Europejskiej.

Pracownicy Włoskiego Instytutu Technologii (IIT) pracują nad wykorzystaniem biomasy w produkcji bioplastiku. W procesie wykorzystuje się różnorodne materiały, np. odpady roślinne, skórki pomarańczy, które pozostały w procesie produkcji soku pomarańczowego; fusy z kawy czy łuski ryżu. Wszystkie te „odpady” naukowcy zamierzają przerobić na plastik.

Jedną z innowacji opracowanych przez włoskich naukowców są bio doniczki, które w przeciwieństwie do tych produkowanych z plastiku są biodegradowalne. To doskonały przykład gospodarki o obiegu zamkniętym.

Jakie innowacje mogą wesprzeć proklimatyczną zmianę unijnego rolnictwa?

Unijne rolnictwo po 2020 r. ma w większym niż dziś stopniu uwzględniać wymogi środowiskowe. Pomóc ma w tym jego unowocześnienie. Do tego potrzeba przede wszystkim pieniędzy i wiedzy.
 

Nowa Wspólna Polityka Rolna (WPR) na lata 2021-2027 ma zostać poważnie zreformowana w …

Nawozy z odpadów rolno-spożywczych

Przemysł rolno-spożywczy produkuje wiele ilości odpadów. Przykładem może być przemysł pomidorowy przetwarzający każdego roku miliony ton tych warzyw. Skórki i nasiona pomidorów oddzielone od pozostałych części tego warzywa są następnie transportowane do biogazowni, aby w przyszłości posłużyć jako pokarm dla królików lub składnik pasz dla bydła.

Te i podobne działania są możliwe dzięki naukowcom z Włoskiego Narodowego Instytutu Badań (CNR). Wykorzystanie odpadów przemysłowych niesie za sobą dwie podstawowe zalety: maksymalnie zwiększa wykorzystywanie odpadów rolno-spożywczych oraz zapewnia zwierzętom zdrowe pożywienie. Analizy mięsa zwierząt karmionych pożywieniem i paszami wyprodukowanymi na podstawie odpadów rolno-spożywczych wskazują na ich lepszą wartość odżywczą.

Obecnie naukowcy z IIT pracują nad wykorzystaniem liści karczocha oraz pulpy z owoców cytrusowych, określanej po włosku mianem „pastazzo”. Przed badaczami do pokonania dwa kluczowe problemy: sezonowość produktów – powodująca ograniczoną ich dostępność oraz większe koszty magazynowania i transportu.

Jedno z unijnych rozporządzeń z 2019 r. (2019/1009) zmieniło dotychczasowe zasady dotyczące nawozów organicznych i mineralnych. Od ubiegłego roku znajdują się one pod jurysdykcją unijną. Według wnioskodawców ma się to przyczynić do większego wykorzystywania odpadów rolno-spożywczych jako surowców.

Eksperci zwracają uwagę, że praktyki rolnicze znane od tysięcy lat, jak wykorzystywanie kompostu czy materii organicznych mogą – jak przekonują specjaliści – przyczynić się do zmniejszenia wydatków, ze względu na brak potrzeby kupowania nawozów.

Czy rolnictwo ekologiczne może liczyć na unijne wsparcie?

Rolnictwo ekologiczne niesie wiele korzyści dla rolników, konsumentów a także dla środowiska. Nowy unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski zapowiada wsparcie dla tego typu produkcji rolnej podczas swojej pięcioletniej kadencji.
 

„Jednym z moich priorytetów będzie stworzenie planu działania na rzecz rolnictwa …

Nie tylko paliwa kopalne

Prostą, ale skuteczną metodą ponownego wykorzystania odpadów z produkcji rolno-spożywczej jest przekształcenie biomasy w energię.

Enzo Perri, badacz z Rady ds. Badań Rolniczych i Analizy Gospodarki Rolnej (CREA), powiedział portalowi „AgroNotizie”, że „w procesie mielenia oliwek występuje mnóstwo pestek, które są doskonałym źródłem energii. Można je wykorzystać w instalacjach do spalania biomasy np. do ogrzewania szklarni lub – podobnie jak ja – do ogrzewania domu”.

Jednocześnie z wytłok (pozostałości nasion, owoców czy warzyw po wyciśnięciu soku lub oleju) przemysł wytwarza znaczne ilości tzw. „wody pochodzenia roślinnego”, która złożona jest z wody (70-80 proc.), kwasów tłuszczowych i fenoli.

Obróbka tego typu odpadów rolno-spożywczych była do niedawna bardzo kosztowna, jednak Włoska Narodowa Agencja Nowych Technologii, Energetyki i Zrównoważonego Rozwoju Gospodarczego (ENEA) znalazła sposób na ich ponowne wykorzystanie. Naukowcy opracowali maszynę, która przekształca „wodę pochodzenia roślinnego” w gaz. 

Naukowcy poprzez doprowadzenie wody do wysokiej temperatury uwolnili takie gazy, jak metan, wodór i dwutlenek węgla. Dzięki temu powstaje energia w postaci ciepła, która może być następnie wykorzystywana do celów przemysłowych lub domowych.

Praktyki te mają przyczynić się do umożliwienia gospodarstwom osiągnięcia niezależności energetycznej. Nad realizacją tego celu pracuje grupa CNH Industrial, znana m.in. z produkcji ciągników. Grupa chciałaby, by w najbliższych latach udało się doprowadzić do zwiększenia liczby gospodarstw niezależnych energetycznie, zdolnych do zaspokajania własnych potrzeb energetycznych poprzez przekształcenie biomasy pochodzenia rolniczego w gaz.

Czy biomasa może zrewolucjonizować polską energetykę?

Biogospodarka ma odegrać w najbliższej dekadzie ważną rolę na drodze do osiągnięcia przez Unię Europejską neutralności klimatycznej. Eksperci twierdzą, że Polska może stać się ważnym punktem na biogospodarczej mapie Europy, jednak naukowcy apelują o zrównoważone wykorzystanie zasobów leśnych w produkcji …

Disclaimer: Projekt sfinansowano przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tym tekście.