W tym roku będzie więcej zboża w UE

Według prognozy przygotowanej na podstawie danych Wspólnotowego Centrum Badawczego KE (ang. Joint Research Centre – JRC), zbiór zbóż z hektara w całej UE wyniesie pięć ton, czyli będzie znacznie wyższy nie tylko od zbiorów ubiegłorocznych, ale także od  średniej z  ostatnich pięciu lat.

Szacuje się, że powierzchnia upraw zbóż w UE-27 wzrosła w tym roku o pięć procent w porównaniu z zeszłym rokiem, dzięki zerowemu wskaźnikowi odłogowemu i wysokim cenom zbóż.

Komisja Europejska przekazała także zestawienie według  stanu na 05.08.2008 i średniej z  ostatnich pięciu lat, którego wynika, że największy wzrost wydajności odnotowano w przypadku buraków cukrowych, uprawianych głównie w Europie północnej – największymi producentami są Niemcy i Francja. W ocenie  KE,  prognozę zbiorów „znacząco podniosły korzystne warunki meteorologiczne na tych terenach”.

Zbiory kukurydzy powinny być w tym roku o 20,1 proc. wyższe niż w zeszłym roku i o 9,5 proc. wyższe od średniej z ostatnich 5 lat. Największy wzrost jej zbiorów odnotują Rumunia (o 122 proc.), Bułgaria (o 193 proc.) i Węgry (o 94 proc.), czyli kraje, które w zeszłym roku zostały dotknięte suszą.

Komisja zwraca uwagę, że ostatnia zima była dość łagodna – przede wszystkim w Europie środkowej i wschodniej – jednak chłodniejsza niż wyjątkowo łagodna zima 2006/2007. Natomiast we Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii czerwiec i lipiec były nieco chłodniejsze, co dla upraw było korzystniejsze.

Opady deszczu, które były obfite i równomiernie rozłożone na terytorium Hiszpanii, we Francji i północnych Włoszech doprowadziły do podtopień. Tymczasem  północne Niemcy, Polska, Holandia i Dania dotknięte zostały suszą, która trwała od wiosny do czerwca. Na dodatek brakowi opadów towarzyszyła wysoka temperatura. Takie warunki pogodowe spowodowały niższe zbiory ozimin, a lokalnie nawet straty.

KE konstatuje, że mimo obfitych opadów pod koniec lipca w Rumunii, przeciętne warunki pogodowe w krajach, które w zeszłym roku ucierpiały z powodu suszy, były jednak dla upraw zbóż korzystne.(bea)