W trosce o młodych rolników

Parlament Europejski przyjął w ubiegłym tygodniu sprawozdanie w sprawie przyszłości młodych rolników w ramach reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Aby zachęcić młodych ludzi do pozostania w rolnictwie europosłowie proponują dla nich szereg zachęt i ułatwień.

Parlament proponuje zweryfikować wysokości premii na rozpoczęcie działalności, która pozostała niezmieniona od czasu jej wprowadzenia, podnieść pułap wspólnotowy, który ogranicza pomoc do 55 000 EUR, przedłużyć okres dostosowania do norm po rozpoczęciu działalności z trzech do pięciu lat i wprowadzić większą elastyczności w procedurach rozpoczynania działalności i przekazywania gospodarstw (m.in. stopniowe rozpoczynanie działalności, uwzględnianie wcześniejszego doświadczenia zawodowego kandydata, w szczególnych sytuacjach odstępstwa od warunku wieku, itp.). Należy też przygotować specjalne fundusze rezerwowe w celu zapewnienia pomocy w nieprzewidzianych sytuacjach (np. poważnych klęsk naturalnych).   

Eurodeputowani proponują, aby państwa członkowskie i władze regionalne sprawdziły możliwości wprowadzenia lub ulepszenia systemów oferujących młodym rolnikom kapitał początkowy o preferencyjnym oprocentowaniu. Po drugie Komisja Europejska i państwa członkowskie powinny wprowadzić ulgi podatkowe, aby pomóc młodym rolnikom w spłacaniu wysokich odsetek wynikających z nabycia gospodarstwa.  Posłowie podkreślają, że z powodu wysokiego wskaźnika zadłużenia i znacznych kosztów rozpoczęcia działalności młodzi rolnicy napotykają na istotne trudności, aby osiągnąć dobrą pozycję konkurencyjną.

Problemem dla młodych rolników jest też niedostatek gruntów rolnych. Dlatego Parlament Europejski zaleca, aby opracować instrumenty, które w przypadku przekazywania gruntów umożliwią priorytetowe traktowanie młodych rolników rozpoczynających działalność w stosunku do rolników powiększających swoje gospodarstwa. Ponadto należy ułatwić warunki dziedziczenia przez osoby niebędące członkami rodziny w celu zachowania gospodarstw i umożliwienia młodym przedsiębiorcom z wykształceniem rolniczym podjęcia działalności rolniczej. W wypadku wcześniejszej emerytury, krajowe mechanizmy powinny być stosowane tylko wtedy, gdy rolnik przechodzący na emeryturę przekazuje gospodarstwo młodemu rolnikowi, albo w takim przypadku powinny być przyznawane na preferencyjnych zasadach.

Parlament zwraca też uwagę na konieczność wspierania ustawicznego kształcenia rolników. Posłowie zachęcają do realizacji programów sprzyjających mobilności młodych rolników w unii (w tym programu Leonardo) oraz proponują stworzenie instrumentów umożliwiających im nieobecność w gospodarstwie na czas trwania szkoleń. Eurodeputowani chcieliby również ustanowienia programu dla młodych rolników służącego wymianie dobrych praktyk w rolnictwie oraz zachęcają do transferu technologii i poprawy dostępu rolników do wyników badań i innowacji związanych z metodami i narzędziami produkcji. (t)