Uzbekistan: Blisko zerowe stawki celne na eksport do UE

Uzbeckie tkaniny uważane są za jedne z najlepszych na rynku światowym. [Kimberly Vardeman]

Uzbeckie tkaniny uważane są za jedne z najlepszych na rynku światowym. Dlatego władze w Taszkiencie podejmują wysiłki, aby przyciągać zagranicznych inwestorów i rozwijać eksport.

 

Decyzję dotyczącą ubiegania się o korzystniejsze stawki celne na uzbeckie produkty branży włókienniczej podjęto po zeszłotygodniowych rozmowach wiceministra gospodarki Uzbekistanu Mubina Mirzajewa z członkami delegacji Parlamentu Europejskiego ds. relacji z państwami Azji Środkowej i Mongolią pod kierownictwem Ivety Grigule-Peterse.

Priorytety Uzbekistanu w relacjach z UE

Podczas spotkania przedstawiciele uzbeckich władz zaproponowali stronie europejskiej kilka priorytetowych obszarów dla dalszego rozwoju współpracy gospodarczej.

Bolsonaro: Egzotyczny Trump z kraju samby i kawy

Oczekiwany zwrot w polityce zagranicznej Brazylii wyraźnie odsunie ją od współpracy z innymi krajami regionu. Biorąc to pod uwagę Unia Europejska powinna bardziej otworzyć się na współpracę z krajami Ameryki Łacińskiej – pisze dla EURACTIV.COM Gustavo Müller.
 

Wybór Jaira Bolsonaro na …

Dla Taszkientu szczególnie istotne jest stworzenie równych warunków dostępu wyrobów włókienniczych z Uzbekistanu do rynków krajów UE. Cło na wyroby włókiennicze dla Uzbekistanu wynosi 7-12 proc., w zależności od kraju.

Kolejnym obszarem współpracy Uzbekistan–Unia Europejska jest pomoc w zapewnieniu zgodności jakości uzbeckich produktów rolnych z normami UE.

Ogromne znaczenie ma także przyciąganie zagranicznych inwestycji z krajów UE w celu realizacji projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz rozwoju infrastruktury drogowej i transportowej, usług socjalnych, mieszkalnictwa i usług komunalnych, rozwoju alternatywnych i odnawialnych źródeł energii.

Włókiennictwo szansą na rozwój Uzbekistanu

Protokół włókienniczy między Uzbekistanem a UE wszedł w życie 1 lipca 2017 r. Dokument zapewnia producentom z Uzbekistanu korzyści podatkowe i celne, a także nieograniczony dostęp do rynków europejskich.

Międzyrządowe rozmowy Polski i Niemiec o ASF i WPR

W ramach XV konsultacji polsko-niemieckich, które odbyły się 2 listopada w Warszawie przeprowadzone zostały rozmowy ministrów rolnictwa z Polski i Niemiec.
 

Polskiemu zespołowi przewodniczył minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, a stronie niemieckiej minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej Julia Klöckner. Tegoroczne, …

Działania nakierowane na rozwój przemysłu włókienniczego powinny przyczynić się do poprawy poziomu rozwoju tej branży i konkurencyjności uzbeckich wyrobów włókienniczych na rynku światowym, a co za tym idzie, poprawy sytuacji gospodarczej w samym Uzbekistanie.