Uproszczenia są kluczowe dla kształtu przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej

rolnictwo

fot. flickr.com

Wspólna Polityka Rolna (WPR) jest jedną z najwydajniejszych polityk, trzeba jednak wprowadzić pewne poprawki, by działała jeszcze prężniej – apelują przedstawiciele Copa i Cogeca do ministrów rolnictwa UE.

Jak podaje redakcja AgroNews, Copa i Cogeca są zdania, że propozycje Komisji Europejskiej zawarte w dokumencie „Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności” stanowią dobrą podstawę do dalszych prac.

– Potrzeba jednak gwarancji, że uproszczenie będzie odczuwalne przez rolników, że WPR pozostanie prawdziwie wspólnotową polityką bez renacjonalizacji i że będzie podparta silnym budżetem – powiedział sekretarz generalny Copa i Cogeca Pekka Pesonen, podczas spotkania wysokiego szczebla z bułgarską prezydencją.

Posłowie wspierają rząd w negocjacjach ws. Wspólnej Polityki Rolnej po 2020

Jak podaje redakcja AgroNews, Sejm podjął uchwałę w sprawie negocjacji zasad prowadzenia Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. W uchwale wspiera w negocjacjach z instytucjami unijnymi polskich negocjatorów w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. Dokument zawiera …

Większe wydatki na rolnictwo

Pesonen chwali także plan komisarza Oettingera dotyczący zwiększenia budżetu UE do 1,1-1,2% dochodu narodowego brutto (DNP) w celu sfinansowania WPR, pokrycia luki jaka pojawi się po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z UE, a także stawienia czoła coraz poważniejszym wyzwaniom jak migracja i bezpieczeństwo.

Dwa filary

Zdaniem przewodniczącego Copa i Cogeca dobrze się stało, że utrzymano obydwa filary WPR. Płatności bezpośrednie muszą pozostać w pierwszym filarze WPR, na aktualnym poziomie, bez współfinansowania. Dochody rolników wynoszą zaledwie 40% średnich zarobków, dopłaty niepowiązane z produkcją mają więc niesamowite znaczenie ekonomiczne dla uzupełnienia dochodów rolników i wsparcia ich wobec zagrożeń. Dobrowolne wsparcie związane z produkcją jest również ważne dla utrzymania żywotności zagrożonych obszarów wiejskich w UE – komentuje Pesonen.

Obawy Copa-Cogeca

Pesonena niepokoi jednak nas nowy model realizacji zaproponowany przez Komisję. To państwa członkowskie mają decydować, w jaki sposób osiągną cele środowiskowe i klimatyczne, a także jakie praktyki i kontrole są najodpowiedniejsze dla ich regionu. –  Chcemy upewnić się, że nie sprowadzi się on do renacjonalizacji WPR i przyczyni się do poprawy statusu środowiskowego oraz uproszczenia – uważa Pesonen.