Unia Europejska wesprze sektor rolniczy w Afryce

Rolnictwo w Afryce potrzebuje inwestycji.

Rolnictwo w Afryce potrzebuje inwestycji. [Find Your Feet/Flickr]

Komisja Europejska i Unia Afrykańska ustanowiły wspólną grupę zadaniową ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa. To był jeden z kluczowych tematów szczytu UE-Afryka w Abidżanie w listopadzie 2017 r.

 

Zadaniem grupy roboczej i jej 11 ekspertów jest wydanie zaleceń w styczniu 2019 r., które koncentrują się na promowaniu bezpieczeństwa żywnościowego, przekazywaniu umiejętności, dostosowywaniu się do zmian klimatu i inwestowaniu w agrobiznes.

Coraz gorzej z żywnością w Afryce

Międzynarodowy Instytut Badań nad Polityką Żywnościową (the International Food Policy Research Institute) szacuje, że w Afryce do 2050 roku będzie głodowało o 38 milionów ludzi więcej niż obecnie z powodu zmian klimatycznych. Instytut przewiduje również, że na kontynencie pojawią się duże niedobory żywności już w 2020 r. Niedożywienie w Afryce będzie rosło w ciągu najbliższych 20 lat.

Ardanowski: Rolnicy dostali już pierwsze rekompensaty z powodu tegorocznej suszy

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski poinformował, że rolnicy otrzymali już pierwsze wypłaty rekompensat. Potwierdził, że na chwilę obecną wpłynęło ponad 28 tys. wniosków od poszkodowanych rolników.
 

Minister Ardanowski przypomniał także, że wnioski można składać do 31 października.
Poważne straty …

Carlos Lopes, wysoki przedstawiciel Unii Afrykańskiej ds. negocjacji nad nową umową z UE po 2020r., powiedział EURACTIV, że planowana umowa o wolnym handlu na kontynencie afrykańskim (ACFTA) przyczyni się do integracji afrykańskich łańcuchów wartości, które umocnią lokalną branżę i pozwolą afrykańskiemu rolnictwu na obsługiwanie masowego rynku.

Ale wszystko to będzie wymagało szybkiego wzrostu inwestycji, zarówno publicznych, jak i prywatnych, w afrykański agrobiznes. Brak krajowych systemów przetwarzania oznacza, że ​​kraje afrykańskie często eksportują surowce, a następnie importują gotowy produkt.

Poprawić system przetwarzania

„Jeśli spojrzeć na to, co jest dostępne, wiele produktów jest nadal importowanych, nawet takich jak kawa, która jest głównym eksportowym towarem w naszym regionie. Musimy uzyskać więcej inwestycji w przetwórstwo – mówi Erik Habers, szef ds. rozwoju delegacji UE w Etiopii. „Bardziej przyglądamy się powiązaniom między drobnymi właścicielami, spółdzielniami i sektorem prywatnym” – dodał Habers.

Koniec wojny o przegrzebki. Francuscy i brytyjscy rybacy zawarli ugodę

Koniec francusko-brytyjskiego sporu o prawo do połowu cenionych przez smakoszy dużych małży na wodach kanału La Manche. Stronom udało się bowiem zawrzeć ugodę w sprawie, w związku z którą dochodziło między rybakami do prawdziwych morskich bitew na kije i kamienie.
 
Spór …

Może to napędzić inwestycje i otworzyć dostęp do szerszego finansowania, które jest główną przeszkodą dla afrykańskiego rolnictwa, a instytucje finansujące rozwój obiecują zintensyfikować wysiłki na rzecz tworzenia lepszego rynku.

W regionach takich jak Afryka Subsaharyjska, drobni rolnicy, zazwyczaj uprawiając mniej niż dwa akry, produkują 70 proc. Konsumowanej żywności. Ale to jest skuteczne. Wzrost gospodarczy w rolnictwie jest nawet 11 razy skuteczniejszy w ograniczaniu ubóstwa niż wzrost w innych sektorach.

Zewnętrzny plan inwestycyjny UE – potencjalnie warty nawet 44 miliardy euro – zakłada skupienie się na wspieraniu przedsiębiorstw rolnych, podczas gdy Afrykański Bank Rozwoju inwestuje 24 miliardy dolarów w afrykańskie rolnictwo w ciągu najbliższych 10 lat w ramach wprowadzonej strategii „Feed Africa” („Nakarmmy Afrykę”) w 2015.

Francja gotowa interweniować w przypadku potyczek o przegrzebki

Wielka Brytania we wtorek (4 września) stwierdziła, że zgodziła się z decyzją Francji o wysłaniu swojej floty na kanał La Manche, gdzie brytyjskie i francuskie statki rybackie starły się w bitwie  o dostęp do wód bogatych w przegrzebki.
 

„To są wody …

„Zasoby krajowe z państw afrykańskich muszą być uzupełnione zasobami europejskimi, a to oznacza potrzebę większego zaangażowania sektora prywatnego” – mówi Tom Arnold, który kieruje zespołem zadaniowym ds. obszarów wiejskich Afryki w Komisji Europejskiej.

Darczyńcy i instytucje finansujące rozwój szukają sposobów na zwiększenie atrakcyjności finansowej systemów ubezpieczeń upraw. One Acre Fund i Juhudi Kilimo są jednymi z najpopularniejszych firm mikrofinansowych na rynku wschodnioafrykańskim.

„Rolnictwo jest głównym motorem transformacji gospodarki Afryki. Chcemy stawić czoła tym wyzwaniom pod względem bezpieczeństwa żywnościowego, degradacji gleby, ubóstwa i handlu” – powiedziała Josefa Sacko, komisarz Unii Afrykańskiej ds. gospodarki wiejskiej i rolnictwa podczas inauguracji grupy zadaniowej ds. obszarów wiejskich w Afryce.

Brak innowacji i nowoczesnych technologii – raport o stanie rolnictwa w UE

Brak dostępu do nowoczesnych technologii w połączeniu z niestabilnym krajobrazem politycznym spowodował, że produkcja rolna w UE jest pod ogromną presją, w czasie, gdy inne główne rynki rolne na świecie rosną, jak stwierdzono w nowym raporcie.
 

Raport, opublikowany 4 września przez …

Pytanie brzmi, w jaki sposób Afryka, dzięki swoim własnym wysiłkom i coraz większemu wsparciu ze strony Europy, może wprowadzić te zmiany w życie.