Złe informacje dla rolników. Będzie mniej czasu na zapoznanie się ze zmianami unijnej polityki rolnej

unia-europejska-ue-wpr-rolnictwo-polityka-rolna-polska-niemcy-AGRI

Rolnicy będą musieli czekać na zatwierdzenie krajowych planów strategicznych conajmniej do września tego roku. / fot.: Unsplash [Zoe Schaeffer]

Rolnicy w krajach członkowskich będą mieli mniej czasu na zapoznanie się ze zmianami w ramach unijnej polityki rolnej. Powodem są problemy z przyjęciem Krajowych Planów Strategicznych. Najprawdopodobniej nie zostaną one przyjęte przed rozpoczęciem wakacji. Planów nadal nie przedstawiły m.in. Słowacja i Niemcy.

 

 

Ponieważ żaden Krajowy Plan Strategiczny (KPS) w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) nie zostanie prawdopodobnie przyjęty przed nadejściem lata, wrzesień jest najbardziej realistycznym terminem ich wprowadzenia, podkreślił w rozmowie z EURACTIV urzędnik Komisji Europejskiej.

Za pomocą KPS kraje członkowskie UE mają określić, w jaki sposób zrealizują unijne cele w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska, jednocześnie odpowiadając na potrzeby rolników i społeczności wiejskich.

Kwestia terminu przyjęcia planów, które powinny zostać przedłożone Komisji do zatwierdzenia do 1 stycznia 2022 r., została poruszona podczas posiedzenia komisji rolnictwa Parlamentu Europejskiego (AGRI) w środę (2 lutego).

Na styczeń 9 z 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej nie złożyło na czas swoich Krajowych Planów Strategicznych. Wśród nich są m.in. Niemcy i Belgia.

Europosłowie na posiedzeniu komisji rolnictwa PE zwrócili uwagę na presję czasową, biorąc pod uwagę, że jedna trzecia państw członkowskich nie dotrzymała pierwotnego terminu oddania planów.

W odpowiedzi, Mihaill Dumitru, zastępca dyrektora generalnego w Dyrekcji Generalnej Rolnictwa Komisji Europejskiej (DG AGRI), powiedział, że chociaż istnieje potrzeba zakończenia procedur do końca roku przed wejściem w życie nowej wspólnej polityki rolnej, to “nie oznacza to, że musimy je (plany – red.) zatwierdzić w połowie 2022 r.”.

“Realistycznie rzecz biorąc, nie widzę możliwości, aby jakikolwiek Krajowy Plan Strategiczny w ramach WPR miał zostać przyjęty przed nadejściem lata”, powiedział.

Reforma unijnej polityki rolnictwa: Kilka państw UE nie przedstawiło Krajowego Planu Strategicznego

Dziewięć z 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej nie dotrzymało terminu złożenia Krajowych Planów Strategicznych w ramach reformy wspólnej polityki rolnej.

Złe informacje dla rolników w UE

Pytany o szczegóły po spotkaniu, urzędnik Komisji powiedział EURACTIV, że wrzesień jest bardziej realistycznym terminem ukończenia wszelkich prac.

Pisma od Komisji zostaną prawdopodobnie wysłane na przełomie marca i kwietnia, a państwa członkowskie będą miały dwa miesiące od tej daty na odpowiedź na nie, wyjaśnił.

“Mówimy więc o czerwcu, lipcu, potem jest lato, a wtedy musimy ponownie przejrzeć wszystkie plany”, podkreślił unijny urzędnik, zaznaczając, że przejrzane muszą zostać również najobszerniejsze z planów, a największy z nich liczy ponad 4 tys. stron.

Rozmówca EURACTIV dodał, że wrzesień jest najbardziej prawdopodobnym terminem wprowadzenia planów dla tych państw członkowskich, które złożyły je na czas, ale “kilka krajów nie dotrzymało terminu ich przekazania, co jeszcze bardziej opóźni proces”.

Ta sytuacja zapewne nie zadowoli unijnych rolników, którzy dotychczas podkreślali, że potrzebują dokładnego wyjaśnienia zasad i szczegółów nowej wspólnej polityki rolnej przed nadejściem wakacji br.

„Zmiany planowane w nowej WPR są ważne dla rolników. Musimy poznać reguły gry do końca wiosny 2022 r., podkreśliła w grudniowej rozmowie z EURACTIV, przewodnicząca unijnego stowarzyszenia rolników COPA-COGECA Christiane Lambert, ostrzegając przed poważnymi konsekwencjami opóźnień. 

Przewodniczący komisji AGRI Parlamentu Europejskiego Norbert Lins również wyraził obawy o wpływ, jaki mogą mieć opóźnienia dla rolników.

“Być może pod koniec roku będziemy prowadzili działania między Komisją a państwami członkowskimi, a rolnicy wciąż nie będą wiedzieli dokładnie, co się dzieje, ani w jaki sposób planować prace na przyszły rok”, podkreślił.

Lins dodał jednak, że choć plany mogą nie zostać zatwierdzone w całości, to niektóre ich fragmenty są na tyle dopracowane, że rolnicy będą mogli mieć wystarczająco dużo pewności, aby podjąć przygotowania do zmian (w WPR – red.), podczas gdy reszta szczegółów będzie dopracowywana. 

Urzędnik dodał, że rolnicy w marcu muszą złożyć wnioski o dofinansowania z funduszy unijnych, które otrzymają pod koniec 2023 r., co może oznaczać, że przedziały czasowe we wprowadzaniu planów mogą być o wiele większe, niż spodziewają się rolnicy.

Wspólna polityka rolna: "Będzie zależna od tego, jak państwa członkowskie wykorzystają dostępne instrumenty" [PODCAST]

Jak zmieniała się WPR, czy zapobiega degradacji środowiska i w jaki sposób Polska odpowiada na unijne wymagania z nią związane? Rozmowa z Jerzym Plewą.

Nie będzie kar za brak planów?

Harmonogram nakreślony przez Komisję nie uwzględnia jednak planów strategicznych tych państw, które nie wysłały ich jeszcze do Brukseli.

Wkrótce należy spodziewać się słowackiego KPS. Niemiecki plan powinien być zaś gotowy w połowie lutego.

Stan planów pozostałych państw jest bardziej niepokojący. Komisję martwi zwłaszcza sytuacja w Belgii, gdzie – to jedyny taki przypadek w UE – przedłożono dwa plany strategiczne po jednym dla dwóch regionów federalnych tego kraju, Flandrii i Walonii.

Niektórzy eurodeputowani, w tym reprezentujący Europejską Partię Ludową Álvaro Amaro, zastanawiają się, czy spóźnialskie kraje będą musiały ponieść kary finansowe za przekroczenie terminu, ale Komisja upiera się, że “nie przewiduje nic podobnego”.

Zamiast tego, główną karą będą “konsekwencje mniej terminowego przyjęcia planu, co może się odbić na nich samych”, podkreślił pracownik Komisji Europejskiej w rozmowie z EURACTIV.

QUIZ: Jak dobrze znasz Wspólną Politykę Rolną?

Sprawdź ile już wiesz na temat WPR. Dobra zabawa i duża dawka ciekawych informacji gwarantowane!