Sześć państw członkowskich apeluje o wycofanie glifosatu

Rolnictwo w UE

Sześć państw członkowskich UE, które w grudniu głosowały przeciwko przedłużeniu licencji na stosowanie glifosatu zwróciło się do Komisji Europejskiej, apelując o znalezienie alternatywy dla kontrowersyjnej substancji chemicznej, powszechnie stosowanej w  środkach chwastobójczych.

 

W liście skierowanym do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa oraz do komisarza ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisa Andriukaitisa, ministrowie rolnictwa Francji, Belgii, Grecji, Luksemburga, Słowenii i Malty wyrazili zaniepokojenie związane z niebezpieczeństwem stosowania glifosatu.

W listopadzie ub. r. komitet odwoławczy złożony z przedstawicieli państw członkowskich, któremu przewodniczy Komisja Europejska, przedłużył licencję na stosowanie kontrowersyjnego środka. Kwalifikowaną większość głosów osiągnięto po tym, jak Niemcy w ostatniej chwili opowiedziały się za jej przedłużeniem.

Sześciu ministrów rolnictwa podkreśla konieczność znalezienia alternatywy dla glifosatu, powołując się na europejską inicjatywę obywatelską podpisaną przez ponad milion obywateli UE, którzy postulują wprowadzenie zakazu stosowania glifosatu oraz przyjęcie przez Parlament Europejski rezolucji, która umożliwiłaby wycofanie substancji do 15 grudnia 2022 r.

W liście do Komisji Europejskiej ministrowie piszą: „W związku z przedłużeniem licencji glifosatu apelujemy, by Komisja Europejska podjęła odpowiednie kroki eliminujące ryzyko związane ze stosowaniem substancji, a także by przygotowała plan wycofania tego środka, przy uwzględnieniu stanowiska rolników”.

Ministrowie wskazują także na konieczność znalezienia potencjalnych alternatyw (chemicznych, mechanicznych i biologicznych) dla głównych sposobów użycia glifosatu.

Glifosat dopuszczony na rynek UE na kolejne 5 lat

Licencja na wzbudzający kontrowersje środek chwastobójczy została przedłużona. Wybrano kompromisowe rozwiązanie, bowiem dopuszczono go do użytku na terenie UE, ale na krótszy niż zwykle okres.
 
Spór o dalsze dopuszczenie glifosatu na unijny rynek trwał od marca 2015 r., kiedy to podległa Światowej …

„Nie możemy pozostać obojętni”

List informuje, że Francja, największy przeciwnik glifosatu, planuje stanąć na czele grupy roboczej, której celem będzie opracowanie alternatyw dla substancji oraz zaplanowanie szybkiego jej wycofania.

Z kolei minister rozwoju rolnictwa Grecji Evangelos Apostolou wydał oświadczenie, w którym podkreśla, że niepokój społeczeństwa związany z tą kwestią nie może zostać zignorowany przez decydentów. „Dyskusja o zarządzaniu ryzykiem jest naszym obowiązkiem i leży w interesie konsumentów, producentów i środowiska” – zaznaczy Apostolou.

Czas na nowe badania

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznały, że nie ma podstaw, by twierdzić, że spożycie substancji może mieć związek z występowaniem nowotworów. Do tych samych wniosków doszły Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA).

Jedyną organizacją, która wyraziła zaniepokojenie w tej kwestii była podlegająca WHO Agencja Badań nad Rakiem (IARC), która w 2015 r. ogłosiła, że środek chwastobójczy „prawdopodobnie ma działanie kancerogenne”.

EFSA oświadczył, że przeprowadził szczegółowe badania uwzględniające raporty IARC, jednak Greenpeace oskarża instytucję o „mydlenie oczu”.

Sześć państw członkowskich nawołuje europejskie agencje do przeprowadzenia kolejnych badań we współpracy z wybranymi agencjami narodowymi oraz IARC lub WHO, które miałyby sprawdzić, czy aktywna substancja glifosatu ma działanie rakotwórcze, a także przeanalizować inne dostępne dane na ten temat. Ponadto ministrowie sugerują uproszczenie procesów umożliwiających analizę porównawczą substancji, która przyspieszy pracę nad wprowadzeniem alternatyw dla glifosatu.

Znów brak porozumienia ws. stosowania w UE glifosatu

W głosowaniu na forum Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (SCoPAFF) zwolennikom przedłużenia unijnej licencji na stosowanie środków chwastobójczych zawierających glifosat zabrakło głosów do uzyskania niezbędnej w tym przypadku większości kwalifikowanej. Trwa bowiem ostry spór o to, czy ta …