Dziś w Bratysławie Szczyt Konsumencki

Europe Quality, źródło: KE

Dzisiejsze (13 października) międzynarodowe spotkanie wysokiego szczebla w Bratysławie poświęcone jest podwójnej jakości żywności w Unii Europejskiej. Wezmą w nim udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, ministrowie ds. rolnictwa i gospodarki państw członkowskich UE, a także przedstawiciele Parlamentu Europejskiego oraz stowarzyszeń konsumentów i producentów.

 

Szefowa polskiego rządu Beata Szydło będzie uczestniczyć w sesji otwierającej Szczyt Konsumencki „The Equal Quality of Products for All”.

W stolicy Słowacji odbędzie się również przy tej okazji spotkanie premierów Grupy Wyszehradzkiej.

Szczyt Konsumencki inicjatywą Słowacji i Czech

Państwa Europy Środkowo-Wschodniej sprzeciwiają się różnicowaniu składów z pozoru tych samych produktów, zwłaszcza, że cena tych „gorszych” towarów nie jest niższa niż tych lepszych. Premier Słowacji Robert Fico przedstawił zdecydowane stanowisko w tej sprawie na czerwcowym szczycie UE. Najbliższa Rada Europejska (19–20 października) ma być okazją do przedstawienia słowackiej koncepcji ujednolicenia składów produktów w całej Unii. Słowacy zamierzają przedstawić przy tej okazji również konkretne przykłady takiego oszukiwania konsumentów.

Słowacki premier już w lipcu postawił KE ultimatum: albo zajmie się ona problemem sprzedawania w Europie Środkowo-Wschodniej produktów zachodnich marek z gorszym składem, albo Słowacja zacznie przeciwdziałać problemowi na własną rękę.

Słowacy mają dość bycia konsumentem drugiej kategorii

Kryzys gorszej jakość produktów zachodnich producentów w państwach dawnego bloku wschodniego trwa. Słowacja wzywa Komisję Europejską do działania i grozi własnymi akcjami w przypadku bierności Unii.
 

Słowacki premier Robert Fico postawił ultimatum Komisji Europejskiej na konferencji 18 lipca: albo zajmie się …

W tegorocznym orędziu o stanie UE szef KE Jean-Claude Juncker zapowiedział wydanie wskazówek dotyczących podwójnej jakości produktów. Mają one pomóc krajowym organom ochrony konsumentów na lepsze wykorzystywanie istniejącego prawa UE w wykrywaniu nieuzasadnionych różnic.

Co robi KE aby rozwiązać problem podwójnej jakości żywności?

Przewodniczący Juncker zapowiedział w swoim orędziu o stanie Unii z 2017 r., że w najbliższych tygodniach Komisja przedstawi wskazówki dotyczące podwójnej jakości produktów. Mają one pomóc krajowym organom ochrony konsumentów lepiej wykorzystywać istniejące unijne przepisy w tej dziedzinie w celu wykrywania nieuzasadnionych różnic.

Juncker już wcześniej wzywał producentów do równego traktowania wszystkich państw członkowskich.

Juncker: różnice w jakości żywności między Europą Wschodnią i Zachodnią są "niedopuszczalne"

Komisja Europejska włącza się aktywniej w kwestię różnicy w jakości żywności między państwami Europy Zachodniej i Wschodniej. Przewodniczący KE Jean-Claude Juncker wezwał producentów do równego traktowania wszystkich państw członkowskich.

Podwójne standardy stosowane przez zachodnie firmy przy produkcji na rynki tzw. nowych państw UE (przede wszystkim żywności i chemii gospodarczej) są wspólną bolączką państw należących do Grupy Wyszehradzkiej.

Słowacy mają dość bycia konsumentem drugiej kategorii

Kryzys gorszej jakość produktów zachodnich producentów w państwach dawnego bloku wschodniego trwa. Słowacja wzywa Komisję Europejską do działania i grozi własnymi akcjami w przypadku bierności Unii.
 

Słowacki premier Robert Fico postawił ultimatum Komisji Europejskiej na konferencji 18 lipca: albo zajmie się …

Spotkanie premierów państw V4

W Bratysławie planowane jest dziś również spotkanie premierów Grupy Wyszehradzkiej. Rozmowy szefów rządów Polski, Czech, Słowacji i Węgier mają dotyczyć m.in. przygotowań do zbliżającego się szczytu UE, negocjacji ws. zmian dyrektywy o pracownikach delegowanych, wyzwań wynikających z unijnej polityki migracyjnej, a także rozwiązań dotyczących strefy Schengen.

Planowane jest także nieformalne spotkanie premierów: Beaty Szydło, Roberta Fico, Bohuslava Sobotki i Viktora Orbana z Przewodniczącym RE Donaldem Tuskiem. Mają tam być omawiane kwestie związane z przyszłością Unii oraz agenda przyszłotygodniowego posiedzenia Rady Europejskiej.