Ściślejsza współpraca Polski i Hiszpanii

KPRM

Polityka obronna, infrastruktura, rolnictwo i środowisko, edukacja, a także sport, to dziedziny w których ma być wzmocniona polsko-hiszpańska współpraca – postanowiono w efekcie XII polsko-hiszpańskich konsultacji międzyrządowych, które zakończyły się w piątek (30 czerwca) w Warszawie.

 

Jeden z polskich dzienników napisał w przeddzień tego spotkania, że celem rządu obu tych państw jest utworzenie wspólnego frontu przeciw prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi i jego wizji Unii Europejskiej.

Szydło: Wspólna wizja UE

„Oba kraje będą współdziałać na rzecz doskonalenia Wspólnoty i pogłębionych reform Unii Europejskiej” – powiedziała Beata Szydło na wspólnej z Mariano Rajoy`em konferencji prasowej po spotkaniu. „Zgodziliśmy się, że jedność i spójność pozostają wartościami nadrzędnymi w Unii” – dodała. Podkreśliła przy tym, że oba kraje mają podobne spojrzenie na „kwestie dotyczące budowy silnej, skutecznej oraz bliskiej obywatelom Unii Europejskiej” i wyjaśniła, że podobnie oceniają Brexit, jednolity rynek, politykę spójności czy politykę bezpieczeństwa. Szydło podkreśliła, że Polsce zależy, by głos państw narodowych i ich parlamentów bardziej się liczył w procesie decyzyjnym UE, a unijne instytucje były bliższe obywatelom Wspólnoty.

W ocenie szefowej polskiego rządu najistotniejsze powinny być działania na rzecz pogłębiania rynku wewnętrznego i wzmacniania konkurencyjności w całej Unii. „W tym kontekście wyraziliśmy sprzeciw wobec jakichkolwiek barier, stanowiących przeszkodę dla swobody przepływu osób, usług i kapitału. Wyraziliśmy również zaniepokojenie możliwością dopuszczenia przepisów o delegowaniu pracowników do międzynarodowego transportu drogowego” – podkreśliła premier Szydło.

Zwróciła ponadto uwagę na fakt, że oba państwa dostrzegają potrzebę bliskiej współpracy w dziedzinie polityki spójności i w procesie negocjacji kolejnych Wieloletnich Ram Finansowych. Oba są też zgodne, że priorytetowym celem negocjacji z Wielką Brytanią w sprawie Brexitu jest ochrona praw obywateli Unii i uregulowanie kwestii finansowych.

Szef hiszpańskiego rządu uznał Brexit za jedno z najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich lat. Podkreślił przy tym potrzebę wypracowania przyszłych relacji Wielkiej Brytanii zarówno z UE, jak i stosunków dwustronnych z poszczególnymi państwami członkowskimi Unii.

Priorytetem zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom

Na zakończenie polsko-hiszpańskich konsultacji międzyrządowych premier Szydło poinformowała, że zgoda obu państw dotyczy także priorytetu zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom i stabilizacji sytuacji zarówno w południowym, jak i wschodnim sąsiedztwie UE. Zdaniem obu stron „pierwszoplanowym zadaniem” jest w związku z tym „niezwłoczna implementacja postanowień ostatnich szczytów NATO”.

„Nasze państwa opowiadają się za utrzymaniem solidarności i jedności sojuszniczej NATO, jako gwaranta bezpieczeństwa całej wspólnoty północnoatlantyckiej” – stwierdziła Szydło informując, że ministrowie obrony Hiszpanii i Polski podjęli już prace nad podpisaniem porozumienia wojskowego dotyczącego współpracy na wschodniej flance NATO, walki z terroryzmem i rozwoju przemysłu obronnego.

Według szefowej polskiego rządu oba państwa wyraziły przy tym „głębokie zaniepokojenie” utrzymującym się napięciem w konflikcie rosyjsko-ukraińskim. Podkreśliły także „pilną potrzebę jego rozwiązania oraz szybką i pełną implementację Porozumień Mińskich”. „Tak jak uzgodniła UE, sankcje pozostają w mocy, dopóki Rosja nie spełni warunków porozumienia z Mińska” – dodał premier Hiszpanii.

Zarówno Polska, jak i Hiszpania zgodnie deklarują również poparcie dla działań Globalnej Koalicji przeciwko tzw. Państwu Islamskiemu. W ocenie Rajoy`a terroryzm jest jedną z kwestii, które najbardziej niepokoją obywateli w Europie. Hiszpański premier przypomniał, że ostatnio na naszym kontynencie doszło do kilku zamachów terrorystycznych. „Musimy więc przeciwdziałać terroryzmowi” – podkreślił.

Premier Szydło podczas spotkania poinformowała premiera Hiszpanii o polskim zaangażowaniu na Południu, stanowiącym „przejaw szczególnej troski o bezpieczeństwo i pokój w naszym najbliższym sąsiedztwie oraz w bardziej oddalonych regionach”. „Granica wschodnia to domena Polski, natomiast na południu to Hiszpania ma większą wiedzę i doświadczenie” – zwrócił uwagę Rajoy. Dodał, że mowa była również o przyczynach napływu migrantów.

Współpraca gospodarcza

Polska premier podkreśliła ponadto m.in., że Polskę i Hiszpanię łączą wielomiliardowe inwestycje i zapowiedziała, że polsko-hiszpańska współpraca będzie nadal rozwijana i pogłębiana. Zadeklarowała przy tym zacieśnienie współpracy „w dziedzinie polityki obronnej, infrastruktury, rolnictwa, środowiska oraz sportu i edukacji”.

Mariano Rajoy podkreślił ze swej strony, że dwustronne spotkania Polski i Hiszpanii są bardzo użyteczne. „Pozwalają na współpracę w obronie naszych interesów i na wzajemne wykorzystanie naszych doświadczeń” – powiedział po zakończeniu konsultacji międzyrządowych. Dodał, że wymiana handlowa między oboma krajami osiągnęła wartość ponad 10 mld euro.

Szef hiszpańskiego rządu zwrócił również uwagę, że w tym roku mija 40. rocznica odnowienia polsko-hiszpańskich stosunków dyplomatycznych podkreślając, że są one nadal bardzo dobre. Rajoy wyraził przy tym nadzieję, że będzie tak w przyszłości i zwrócił uwagę, że w Hiszpanii mieszka ponad 100 tys. Polaków, a ponad 800 tys. odwiedza jego kraj. „Nasze spotkania i rozmowy – wczorajsze i dzisiejsze – moim zdaniem były bardzo użyteczne” – uznał szef hiszpańskiego rządu wyrażając nadzieję, że będą „owocne”.

„Kolejna edycja polsko-hiszpańskich konsultacji międzyrządowych potwierdziła celowość dalszego pogłębiania relacji dwustronnych, mając na uwadze pomyślny rozwój i bezpieczeństwo naszych krajów, społeczeństw i Europy” – podsumowała natomiast rozmowy premier Szydło.

Piątkowym obradom przewodniczyli szefowie rządów Hiszpanii i Polski: Mariano Rajoy i Beata Szydło. Poza spotkaniem premierów, w ramach konsultacji międzyrządowych odbyła się również sesja plenarna z udziałem ministrów. „Nasi ministrowie rozmawiali o kwestiach gospodarczych, kulturalnych, naukowych, edukacyjnych o sporcie. Mówiliśmy o intensyfikacji współpracy obu krajów we wszystkich tych dziedzinach” – poinformował premier Hiszpanii.

Polsko-hiszpański front przeciwko Francji?

W przeddzień XII polsko-hiszpańskich konsultacji międzyrządowych „Rzeczpospolita” zapowiadała, że stawką piątkowych rozmów w Warszawie będzie utworzenie „skutecznego frontu przeciw Macronowi i francuskiej wizji Wspólnoty”. Obu tym państwom nie odpowiadają bowiem proponowane przez Macrona reformy UE, a osobno żadne z nich nie jest w stanie przeciwstawić się protekcjonistycznej ofensywie Francji.

Dziennik zwraca uwagę, że wizja francuskiego prezydenta dotycząca UE zakłada co prawda rozbudowane przywileje socjalne, ale głównie po to, żeby umożliwić walkę z państwami, które mogą zaoferować Francuzom produkty lepsze i tańsze – głównie ze względu na niższe koszty produkcji. Do takich państw należy właśnie m.in. Polska i Hiszpania. Według „Rz” ewentualny sojusz Polski i Hiszpanii – z poparciem państw Europy Środkowej i Portugalii – miałby szanse na zablokowanie pomysłów Macrona.