Rządowy rozdźwięk w Niemczech w sprawie glifosatu

Svenja Schulze (SPD) chce doprowadzić do zakazania kontrowersyjnego środka chwastobójczego. Dlatego też wywiera presję na swoją koleżankę z rządu odpowiedzialną za resort ds. żywności i rolnictwa Julię Klöckner (CDU). [Shutterstock]

Niemiecka Minister Środowiska wzywa do określenia wiążącej daty wycofania glifosatu oraz stworzenia systemu rekompensat związanych z tym działaniem. Taka wypowiedź zirytowała jednak Minister Żywności i Rolnictwa. Raport EURACTIV Niemcy i Der Tagesspiegel.

 

Minister środowiska, ochrony przyrody i bezpieczeństwa jądrowego w niemieckim rządzie federalnym Svenja Schulze (SPD) chce doprowadzić do zakazania kontrowersyjnego środka chwastobójczego. Dlatego też wywiera presję na swoją koleżankę z rządu odpowiedzialną za resort ds. żywności i rolnictwa Julię Klöckner (CDU). „Chcemy stopniowo wycofywać ten środek z rynku” – powiedziała Schulze w Berlinie. Dodała, że ​​glifosatu nie można zastąpić podobnymi substancjami.

Glifosat zatwierdzony w UE do końca 2022 r.

Na poziomie UE środek chwastobójczy został dopuszczony do użytku do grudnia 2022 r., więc do tego czasu całkowity zakaz nie byłby możliwy. Jednak Schulze wyjaśniła, że chciałaby ograniczenia jego stosowania w obszarach wrażliwych, takich jak np. akweny wodne, poprzez zmodyfikowanie procesu zatwierdzania pestycydów i ustanawiania obszarów chronionych.

PE przeciwny zmniejszaniu środków na WPR i politykę spójności

Europosłowie przyjęli rezolucję, w której potwierdzili wcześniejsze stanowisko co do kształtu przyszłych Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej. Zgłosili „jedność i gotowość” do prowadzenia negocjacji z państwami członkowskimi. Jednocześnie podkreślili, że przedstawiona w maju przez Komisję Europejską propozycja jest zbyt oszczędna.
 
Negocjacje …

Klöckner: Odpowiedzialność nie powinna być stale kwestionowana

Klöckner zdecydowanie odpowiedziała na stanowisko Schulze. „Panuje powszechna zgoda co do celu, jakim jest ograniczenie stosowania glifosatu. Takie opinie nie pomagają, bowiem kwestionują reguły, które zostały już ustanowione” – stwierdziła Klöckner, krytykując posunięcie minister środowiska. Jako właściwy dla spraw rolnych minister Klöckner przedstawiła w kwietniu kluczowy dokument dotyczący redukcji herbicydów. Zgodnie z nim, osoby prywatne nie mogą już korzystać z glifosatu, a rolnicy mogą to robić tylko pod pewnymi warunkami. Jak podkreśliła minister, w ciągu ostatnich pięciu lat użycie glifosatu zostało zmniejszone o jedną trzecią.

Uzbekistan: Blisko zerowe stawki celne na eksport do UE

Uzbeckie tkaniny uważane są za jedne z najlepszych na rynku światowym. Dlatego władze w Taszkiencie podejmują wysiłki, aby przyciągać zagranicznych inwestorów i rozwijać eksport.
 

Decyzję dotyczącą ubiegania się o korzystniejsze stawki celne na uzbeckie produkty branży włókienniczej podjęto po zeszłotygodniowych rozmowach wiceministra …

Niemiecka agencja ochrony środowiska: Glifosat niszczy środowisko

„Glifosat niszczy wszystkie rośliny, a tym samym źródła pożywienia i środowiska naturalnego wielu gatunków owadów i ptaków, takich jak motyle i skowronki” – uważa natomiast Maria Krautzberger, prezes Niemieckiej Agencji Ochrony Środowiska (UBA). „Niestety, debata na temat glifosatu w Niemczech jest kształtowana przez interesy polityczne, a nie na podstawie solidnych badań naukowych” – powiedział „Der Tagesspiegel” Helmut Schramm, dyrektor zarządzający Bayer Crop Science Deutschland.

„Bez herbicydu zwalczanie chwastów byłoby trudniejsze, mniej zrównoważone, a rolnicy musieliby orać więcej. To niszczy grunty i szkodzi bioróżnorodności” – przekonuje Schramm. Co więcej, zakaz glifosatu prowadziłby jego zdaniem do dalszego pogorszenia warunków konkurencji dla niemieckich rolników na tle europejskiej i międzynarodowej. „Glifosat był bezpiecznym, wydajnym i sprawdzonym środkiem dla rolników, aby zapewnić im dobre zbiory” – podkreślił Schramm. W czerwcu Bayer przejął firmę Monsanto – producenta glifosatu. Obecnie ma zaś do czynienia z licznymi procesami sądowymi w USA dotyczącymi domniemanej rakotwórczości tego środka chwastobójczego.

Bolsonaro: Egzotyczny Trump z kraju samby i kawy

Oczekiwany zwrot w polityce zagranicznej Brazylii wyraźnie odsunie ją od współpracy z innymi krajami regionu. Biorąc to pod uwagę Unia Europejska powinna bardziej otworzyć się na współpracę z krajami Ameryki Łacińskiej – pisze dla EURACTIV.COM Gustavo Müller.
 

Wybór Jaira Bolsonaro na …