Rośnie presja na KE, aby poddała pod głosowanie zakaz używania neonikotynoidów

Źródło: EURACTIV.com

Europosłowie wezwali Komisję Europejską, aby przekonała państwa członkowskie do poparcia swojej propozycji zakazu neonikotynoidów. Nalegają także na unikanie dalszych opóźnień, które byłyby szkodliwe dla pszczół i środowiska.

 

Europosłowie z głównych grup w Parlamencie Europejskim podpisali 20 marca list do przewodniczącego Komisji Jean-Claude Junckera i komisarza europejskiego ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisa Andriukaitisa. W swoim liście europosłowie wezwali Komisję do uniknięcia kolejnego opóźnienia w planowanym wprowadzeniu zakazu stosowania neonikotynoidów na następnym posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (SCOPAFF) w dniu 22 marca. Podkreślili, że szkodzi to pszczołom i środowisku.

„Kolejne opóźnienie w podjęciu decyzji spowodowałoby dalszą ekspozycję pszczół i innych owadów zapylających na toksyny, które je zabijają, skutkując poważnymi konsekwencjami dla produkcji żywności, w szczególności miodu” ostrzegają eurodeputowani. Prawodawcy UE wezwali również Komisję, aby zrobiła wszystko, co w jej mocy, aby zapewnić niezbędną większość do poparcia zakazu.

Komisja próbowała poddać kwestię zakazu pod głosowanie w grudniu zeszłego roku, ale rządy podkreśliły, że chcą najpierw zapoznać się z raportem Europejskiego Urzędy ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Sześć państw członkowskich sprzeciwia się zakazowi używania neonikotynoidów, w tym Rumunia i Węgry, podczas gdy Chorwacja, Irlandia, Francja, Luksemburg, Malta, Słowenia i Wielka Brytania popierają go.

Glifosat dopuszczony na rynek UE na kolejne 5 lat

Licencja na wzbudzający kontrowersje środek chwastobójczy została przedłużona. Wybrano kompromisowe rozwiązanie, bowiem dopuszczono go do użytku na terenie UE, ale na krótszy niż zwykle okres.
 
Spór o dalsze dopuszczenie glifosatu na unijny rynek trwał od marca 2015 r., kiedy to podległa Światowej …

Ryzyko dla pszczół

W dniu 28 lutego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności opublikował raport potwierdzający, że większość zastosowań neonikotynoidowych pestycydów – trzech neonikotynoidów: imidakloprydy i klotianidyny Bayera oraz tiametoksamu Syngenty – stanowi ryzyko dla dzikich pszczół i pszczół miodnych. „W grudniu ubiegłego roku państwa członkowskie chciały poczekać na raport EFSA. Teraz, gdy raport jest ukończony, omówimy go na następnym spotkaniu SCOPAFF”, powiedziały unijne źródła dla EURACTIV.com.

Na stronie internetowej KE podkreślono, że wnioski EFSA zostaną omówione również z bieżącymi propozycjami Komisji dotyczącymi dalszego ograniczenia tych zastosowań. „Nie możemy zmuszać państw członkowskich do głosowania, jeśli chcą one dyskutować (…) konkluzje EFSA wzmocniły naukowe dowody wniosku Komisji”, podkreśla źródło unijne. W razie potrzeby Komisja zbada również możliwość „drobnych i nie dramatycznych zmian” w swoim wniosku, dowiedziało się EURACTIV.

Jasnym jest, że Komisja nie dysponuje niezbędną większością, aby poddać sprawę pod głosowanie. Następne spotkanie SCOPAFF odbędzie się pod koniec maja.

Niemiecki rząd podkreślił, że w 2013 r. zostało sprzedanych 200 ton neonikotynoidowych pestycydów, 207 ton w 2014 r. i 203 ton w 2015 r. „Niestety, nie dotyczy to każdej substancji osobno, ale acetamiprid, imidakloprid, klotianidynę, tiametoksam i tiaklopryd razem. Wygląda na to, że zastrzeżone substancje zostały zastąpione kolejnymi”, powiedziała EURACTIV.com Franziska Achterberg, doradca Greenpeace ds. polityki żywnościowej w UE.

Neonikotynoidy zagrażają pszczołom – potwierdza ponownie Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

Pestycydy zwane neonikotynoidami zagrażają pszczołom – dzikim i miodnym, które są niezbędne w procesie zapylania i reprodukcji roślin jak wynika z nowej oceny opublikowanej 28 lutego przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).
 

EFSA ponownie przeanalizował dane z 2013 r. na …

Brak porozumienia

EURACTIV dowiedział się, że niemiecki rząd jest wewnętrznie podzielony i nie zajął stanowiska w tej sprawie. Ministerstwa rolnictwa i środowiska nie zgadzają się w tej kwestii, ponieważ ministerstwo rolnictwa popiera „pewien rodzaj wyjątku” dla buraka cukrowego. Potwierdza to przekonanie europejskich pszczelarzy, że przemysł buraków cukrowych intensywnie lobbuje w państwach członkowskich opóźnienie zakazu używania neonikotynoidów.

Wypowiadając się na temat listu europosłów, dyrektor do spraw publicznych Europejskiego Stowarzyszenia Ochrony Upraw (ECPA) Graeme Taylor powiedział, że „warto podkreślić, że Parlament Europejski kilka tygodni temu w raporcie pszczelarskim zagłosował przeciwko poprawce na posiedzeniu plenarnym, aby zakazać sprzedaży i produkcji wyrobów neonikotynoidowych”.

Siedmiu europosłów, którzy podpisali list, zagłosowało przeciwko zakazowi zawartemu w sprawozdaniu pszczelarskim: Guillaume Balas, Ivica Tolić (EPP), Maria Grapini, Nedzhmi Ali (ALDE) Kathleen Van Brempt (S&D),Theresa Griffin i Virginie Rozière.

Komisja Specjalna UE obiecuje większą przejrzystość w stosowaniu pestycydów

W poniedziałek (12 marca) pracę rozpoczęła Komisja Specjalna Parlamentu Europejskiego ds. Wydawania Zezwoleń na Wprowadzenie do Obrotu Środków Ochrony Roślin – w skrócie PEST. Komisja złożona z 30 parlamentarzystów ma teraz dziewięć miesięcy na zwiększenie przejrzystości procesu zezwolenia na …