Rolnicy bronią biopaliw w związku z nową unijną „strategią proteinową”

Biopaliwo ; Źródło: http://ekorol-pasze.pl/wp-content/uploads/biopaliwa-6.jpg

Jak stwierdza jedno z europejskich stowarzyszeń rolników Copa-Cogeca należy zachować główne źródło produkcji paszy proteinowej jakim są biopaliwa. Pasza jest ich produktem ubocznym. Komisja niedługo przedstawi nową strategię proteinową dla całej UE.

 

19 lutego podczas spotkania ministrów rolnictwa krajów UE komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan przedstawił projekt proteinowej strategii. „Białka roślinne są niezwykle ważne dla europejskiego rolnictwa, ponieważ stanowią nieodłączny element paszy zwierzęcej, będąc źródłem aminokwasów dla zwierząt” stwierdził Hogan. Potrzeby całej Unii to ok. 45 milionów ton protein rocznie, z czego jedna trzecia jest zaspokajana białkami z soi jak dodaje Irlandzki komisarz.

Zimowy pakiet energetyczny: UE za OZE, a przeciw biopaliwom

Komisja Europejska zaprezentowała zimowy  pakiet energetyczny. Zawarte są w nim rozwiązania przyjazne dla energetyki odnawialnej, ale wprowadza antywęglowe ograniczenia kontrowersyjnego mechanizmu mocowego oraz biopaliw.

 

Dziś (30 listopada) Komisja Europejska przedstawiła tzw. zimowy pakiet energetyczny. Jest to zbiór ośmiu nowych regulacji dotyczących …

„Soja jest szczególnym wyzwaniem jeśli chodzi o dostarczanie białka, ponieważ jedynie 5 proc. tej soi pochodzi z Unii” komentuje Hogan. Komisja Europejska utworzyła w tym tygodniu internetową ankietę dla udziałowców skierowaną do ekspertów od systemów zaopatrywania w białko, producentów, ale też władz poszczególnych państw.

Kwestia biopaliw

Odnosząc się do inicjatywy Komisji, Copa-Cogeca stwierdziła w oświadczeniu, że produkty uboczne biopaliw i przetworzone białka odzwierzęce są cennym źródłem białka używanego w paszach dla zwierząt.

Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa-Cogeca powiedział w rozmowie z EURACTIV.com, że z punktu widzenia europejskiego łańcucha dostaw białka do pasz, proteiny z biopaliw są niezwykle ważnym elementem składowym. Dodał również, że dzięki produkcji białek z biopaliw rocznie Unia zmniejsza swoją zależność eksportową białek o 10-15 proc.

Biopaliwowy kompromis

14 kwietnia Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Praw Konsumentów (ENVI) Parlamentu Europejskiego w porozumieniu z Radą zdecydowała się ograniczyć udział biopaliw – nie może ich być więcej niż 7 proc. całkowitego zużycia. Mimo tego ograniczenia 10 proc. energii zużywanej w …

Podobne obawy wyraziła ostatnio chorwacka europoseł Marijana Petir, że jest to niezwykle ważny argument przeciwko wycofaniu biopaliw pierwszej generacji. Stwierdza ona, że wycofanie biopaliw spowoduje większą zależność rolników od importu a co więcej jak wskazuje, zagraniczne źródła protein pochodzą z upraw GMO a nie naturalnych.

17 stycznia tego roku, Parlament Europejski podjął decyzję o stopniowym wycofywaniu oleju palmowego z produkcji paliw do 2021 r. Jednocześnie chce by do 2030 r. biopaliwa stanowiły nie więcej niż 7 proc. rynku paliw.

EURACTIV.com zapytał Komisję czy nie widzi korelacji pomiędzy wycofywaniem biopaliw a kwestią białek do pasz. Jednakże Komisja odmawia jednoznacznej odpowiedzi.

Jak polepszyć sytuacje?

W ciągu publicznej debaty jaką przeprowadziła Unia, Komisja podkreśliła, że białka z roślin są ważne w produkcji paszy. Jednakże Unia nie jest w stanie pokryć zapotrzebowania na nie między innymi z powodu zobowiązań klimatycznych.

Odnosząc się do soi, Komisja stwierdziła, że może ona niedługo przestać być opodatkowana co również znacznie obniży koszto-efektywność jej produkcji na terenie UE. Jednakże Komisja stwierdza również, że soja z importu jest pochodzenia GMO a biorąc pod uwagę rosnącą presję w Unii przeciw roślinom modyfikowanym genetycznie zwiększa się potrzeba lokalnych upraw. Pesonen stwierdził, że plony z roślin dostarczających białka muszą ulec zwiększeniu.

Czarne chmury nad biopaliwami z surowców rolnych

Zdaniem Koalicji Na Rzecz Biopaliw w dalszych pracach nad projektem dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych Parlament Europejski powinien pójść kierunkiem wyznaczonym sprawozdaniem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Dlatego rozmawiamy o pozyskiwaniu białka z różnych roślin. Jednakże sektor ten potrzebuje wsparcia, między innymi nowoczesnymi technikami uprawy roślin (NBPT)”.

Wciąż trwa jednak spór czy nowoczesne techniki uprawy roślin nie są tym samym co GMO.

Nieprzemyślana propozycja

Emmanuel Desplechin sekretarz generalny Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Odnawialnego Etanolu (ePURE) stwierdza, że produkcja etanolu zapewnia nie tylko paliwo, ale też jedzenie dla Europy.

„Jest to sytuacja typu win-win, jednocześnie spełniamy normy klimatyczne i zapewniamy środki do produkcji paszy zwierzęcej” stwierdza Desplechin. Co więcej jak stwierdza produkcja biopaliw generuje przychód dla rolników i wspiera odpowiedzialne gospodarowanie.

„Decyzja o stopniowym wycofywaniu biopaliw i zwiększaniu produkcji białek z roślin zwyczajnie nie ma sensu” stwierdza na koniec Desplechin.