Innowacyjność w rolnictwie: „UE nie może pozostać w tyle”

rolnictwo-unia-europejska-innowacje-wspolna-polityka-rolna

Unia Europejska dostrzega potrzebę zastosowania innowacji w rolnictwie, jednak niektórzy europosłowie twierdzą, że proponowane strategie nie są wystarczające. [Zdjęcie via unsplash.com/naseem_buras]

Unia Europejska musi podnieść poprzeczkę w zakresie innowacji, jeśli chce osiągnąć wysoki poziom produkcji rolnej, zgodnie z wizją nakreśloną w Europejskim Zielonym Ładzie, twierdzą europosłowie. Ostrzegają że bez tego Wspólnota pozostanie w tyle jeśli chodzi o działanie na rzecz zrównoważonego rolnictwa, pisze Natasha Foote z EURACTIV.com.

 

 

Podczas niedawnej debaty Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego (DG AGRI) dotyczącej włączenia nowych technologii do zrównoważonego rolnictwa, kierowniczka działu badań i innowacji Kerstin Rosenow podkreśliła, że wiedza i innowacje to „kluczowe czynniki napędzające i umożliwiające przyspieszenie przejścia na zrównoważone, zdrowe i integracyjne systemy rolno-spożywcze”.

„Mogą one pomóc w opracowaniu i testowaniu nowych rozwiązań, których naprawdę potrzebujemy, aby sprostać dzisiejszym wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem w odniesieniu do Europejskiego Zielonego Ładu oraz pokonać bariery i odkryć nowe możliwości rynkowe”, podkreśliła.

Podobnie twierdzi Stefano Patuanelli, minister rolnictwa Włoch, który w rozmowie z dziennikarzami przed posiedzeniem unijnej Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH) podkreślił istotę innowacji w dokonywaniu zielonej transformacji. 

„Uważam, że istnieją powody aby sądzić, że rolnictwo jest w stanie podążyć w kierunku większej produktywności i dochodów, które można następnie lepiej rozdzielić w łańcuchu dostaw dzięki innowacjom”, powiedział.

Potrzeba wprowadzania innowacji wyrażona jest w sztandarowej strategii UE „od pola do stołu” (F2F), która podkreśla, że badania i innowacje (R&I) są kluczowymi czynnikami w przyspieszaniu przechodzenia do zrównoważonych, zdrowych i integracyjnych systemów żywnościowych, od produkcji po konsumpcję.

W ramach strategii zaproponowano wydatek rzędu 10 mld euro na R&I w tym sektorze, jak również na wykorzystywanie cyfrowych technologii oraz tych opartych na naturalnych rozwiązaniach dla przemysłu rolno-spożywczego.

Wspieranie innowacyjności jest także jednym z głównych priorytetów reformy wspólnej polityki rolnej (WPR).

Komisja Europejska twierdzi, że zreformowana WPR, „zachęci do inwestowania w badania i innowacje oraz umożliwi rolnikom i społecznościom wiejskim osiągnięcie z nich korzyści”.

KE zaangażowała się we współpracę z państwami członkowskimi, aby wzmocnić rolę innowacji w ich krajowych strategiach dotyczących WPR. Celem jest „zachęcenie do tworzenia struktury i organizacji krajowego ekosystemu innowacji”.

Jednakże pomimo potrzeby zastosowania innowacji w celu osiągnięcia ambitnych celów, europosłowie wyrażają obawy o to, że UE pozostaje w tyle w pewnych kluczowych obszarach.

Chorwacja: Prawo forsowane przez rząd zagrozi ekologicznej produkcji rolnej?

Chorwackie ministerstwo rolnictwa proponuje przepisy, które zdaniem krytyków zagrażają m.in. bioróżnorodności w rolnictwie.

Krytyka unijnej strategii

Hiszpańska europosłanka Mazaly Aguilar z grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) podczas wystąpienia w trakcie debacie komisji AGRI wyraziła obawę, że poprzez nakładanie nowych ograniczeń na sektor rolny, bez zaoferowania nowych możliwości, UE stanie się „muzeum rolnictwa”. 

Dodała, że z powodu przestarzałych i restrykcyjnych podejść, istnieją utrudnienia dla niektórych typów innowacji, takich jak inżynieria genetyczna. 

Podobnie twierdzi litewski europoseł Juozas Olekas z frakcji S&D, który podkreślił, że Europa „naprawdę pozostaje w tyle za resztą świata”, jeśli chodzi o innowacje w zakresie hodowli roślin.

Europosłowie zwrócili uwagę na potrzebę wprowadzania innowacji w wielu innych dziedzinach, w tym hodowli zwierząt oraz w zakresie ochrony zasobów naturalnych, takich jak woda i składniki odżywcze gleby. 

Adrián Vaquez Lazara z grupy Renew Europe podkreślił, że istnieją rozbieżności między celami strategii „od pola do stołu” a rzeczywistością. Hiszpan wyraził wątpliwości czy F2F obejmuje narzędzia, które wystarczająco zagwarantują, że sektor prywatny będzie w stanie dokonać niezbędnej transformacji ekologicznej. 

Przyszłość francuskiego rolnictwa: Agroekologia?

Agroekologia ma szansę przyczynić się do transformacji w sektorze rolniczym.

„UE nie może pozostać w tyle”

Yvonne Colomer, dyrektor wykonawcza hiszpańskiej fundacji Triptolemos, działającej na rzecz stworzenia zrównoważonego światowego systemu żywnościowego podkreśliła, że Unia Europejska nie może zaprzepaścić stojących przed nią możliwości.

„Nie możemy pozwolić sobie na pozostawanie w tyle. Będziemy żałować jeśli do tego doprowadzimy. Gospodarcze konsekwencje będą bardzo widoczne”, ostrzegła.

„Aby zagwarantować zrównoważony rozwój rolnictwa, rolnicy muszą mieć wolność wybierania narzędzi i działań, które są najbardziej dostosowane do ich konkretnych potrzeb i środowiska rolniczego”, dodała Colomer.

Według Colomer wykluczanie narzędzi, które mogą pomagać rolnikom w wykonywaniu ich pracy w odpowiedni sposób może okazać się „niebezpieczne”.

 

Treść niniejszej publikacji przedstawia wyłącznie poglądy jej autora i jedynie autor ponosi za nią odpowiedzialność. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie zawartych w niej informacji.