Rolnictwo precyzyjne potrzebuje nowych form finansowania

https://www.shutterstock.com/fr/image-photo/man-use-mobile-phone-blur-image-385373272?src=w2glMqKhBy9cZpT2dBwNiA-1-6

źródło: Shutterstock

W ramach Wspólnej Polityki Rolnej nowe technologie będą nadal wspierane po 2020 r. Wciąż jednak nie określono zasad finansowania rolnictwa precyzyjnego.

 

Według środowiska rolniczego rozwój rolnictwa precyzyjnego w Europie wymaga od europejskich decydentów określenia nowych form finansowania, związanych z innymi obszarami polityki UE.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez EURACTIV.com UE prawdopodobnie wciąż będzie zachęcać rolników do korzystania z nowych technologii finansowanych z funduszy UE przeznaczonych na badania naukowe i innowacje (FP9). Na tym etapie nie wiadomo jednak jeszcze, czy rolnictwo precyzyjne otrzyma specjalnie dedykowane fundusze, czy zostanie potraktowane jako sektor związany z ochroną środowiska w ogóle.

Rolnictwo precyzyjne polega na zoptymalizowanym gospodarowaniu upraw, dostosowując je do zmiennych warunków na poszczególnych polach uprawnych. Wykorzystuje technologie związane z zarządzaniem danymi, w tym systemy pozycjonowania satelitarnego jak GPS, teledetekcja czy internet w celu zarządzania uprawami i redukowania użycia nawozów, pestycydów i wody. Innowacyjne rozwiązanie opiera się na założeniu „większa produkcja, mniejsze zużycie” i ma wesprzeć rolników w wykorzystywaniu nowych technologii w ramach zrównoważonego zarządzania gospodarstwem.

Unia przedłuża pozwolenie dla potencjalnie szkodliwych pestycydów

Komisja Europejska wraz z państwami członkowskimi po raz kolejny przedłużyła pozwolenie na używanie siarczanu miedzi – kontrowersyjnego pestycydu używanego w rolnictwie organicznym. Pestycyd ten znajduje się na europejskiej liście „środków zastępczych”. Co więcej, jego skutki dla ludzi są wciąż nie …

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju 

Przemysł rolno-spożywczy i zrzeszenia rolników unijnych naciskają na to, by rolnictwo precyzyjne zostało uwzględnione we wspólnej polityce rolnej UE po 2020 r. Tymczasem organizacje ekologiczne odnoszą się do tych planów z rezerwą. Główne wątpliwości wiążą się z dostępem drobnych rolników do danych oraz z pytaniem o to, kto będzie za nie odpowiedzialny.

Phil Hogan, komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju wsi, wyraził pełne poparcie dla precyzowania praktyk rolniczych. Komisarz stwierdził, że inteligentne rolnictwo może przyczynić się do rozwoju nowych produktów i usług, które wpłyną na wzrost gospodarczy i stworzą nowe miejsca pracy w sektorze rolniczym. „Aż do 70 proc. sprzedawanego dziś sprzętu rolniczego zawiera komponenty precyzyjne, więc jasne jest, że zmierzamy w dobrym kierunku” – ocenił Hogan. Według komisarza pełne wykorzystanie wszystkich możliwości związanych z danymi, w tym danymi satelitarnymi, wpłynie również na uproszczenie wspólnej polityki rolnej.

Odnosząc się do kwestii gromadzenia danych Hogan przyznał, że cyfryzacja wymaga odpowiedzi na pytania dot. kwestii własności oraz dostępu do danych, które wiążą się z interoperacyjnością różnych systemów. Jednak mimo tych wątpliwości, nowe technologie odegrają kluczową rolę w realizacji założeń klimatycznych w ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju. Rolnicy „dostaną bardziej skuteczne narzędzia i lepszy dostęp do informacji, więc będą mogli produkować więcej przy mniejszych nakładach”.

Parlament Europejski wycofuje olej palmowy i ogranicza użycie biopaliw z roślin uprawnych

17 stycznia Parlament Europejski podjął decyzję o wycofaniu oleju palmowego do 2021 r. oraz o wprowadzeniu ograniczeń na biopaliwa z roślin uprawnych. Ich udział w miksie paliw transportowych w każdym państwie członkowskim nie może przekroczyć poziomu z 2017 r., osiągając …

Fundusze z innych obszarów

Rolnicy podkreślają konieczność znalezienia funduszy w innych sektorach polityki UE, twierdząc, że tylko w ten sposób rolnictwo precyzyjne będzie mogło sprostać aktualnym wyzwaniom.

Pekka Pesonen, sekretarz generalny stowarzyszenia rolników i kooperatyw UE Copa-Cogeca podkreśla, że rolnictwo precyzyjne nie dotyczy wyłącznie Wspólnej Polityki Rolnej, ale dotyka również innych obszarów polityki UE: „CAP do tej pory wspierała rolnictwo precyzyjne i wierzymy, że będzie to kontynuowane, jednak konieczne jest również finansowanie z innych obszarów”.

Pesonen poruszyła także kwestię dalszych działań w obszarze infrastruktury szerokopasmowej: „Nie możemy udawać, że podjęliśmy odpowiednie kroki w stronę rolnictwa precyzyjnego, jeśli rolnicy nie mają dostępu do usług szerokopasmowych”. Obecnie tylko 40 proc. gospodarstw wiejskich UE ma dostęp do szybkich łącz szerokopasmowych.

Komisja Europejska potwierdza brak odpowiedniej infrastruktury szerokopasmowej w Europie, twierdząc, że przyspieszenie modernizacji leży w kompetencji rządów państw UE.

Potrzeba elastyczności

Z kolei Yara, międzynarodowy gigant w sektorze nawozów sztucznych oraz produkcji żywności z roślin uprawnych, podkreśla znaczenie rolnictwa precyzyjnego dla całej społeczności rolniczej. Według przedsiębiorstwa nastąpi maksymalizacja produkcji przy najbardziej wydajnym i zrównoważonym systemie nakładów, co pozwoli na osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Yara zaznacza jednak, że rolnicy powinni mieć zagwarantowaną „elastyczność”, by móc przystosować praktyki do zmienności warunków agronomicznych i środowiskowych.  Na przykład przy aplikowaniu azotu. Koncern podkreśla, że właściwy poziom azotu przy uprawie roślin jest zmienny w zależności od pogody oraz warunków samego gospodarstwa. Rolnicy powinni mieć zatem możliwość dostosowania decyzji do sytuacji, jeśli tylko wdrażają rozwiązania zgodnie z rolnictwem precyzyjnym. Byłby to kolejny krok w stronę odejścia od klasycznych regulacji wprowadzonych przez skostniały, nieelastyczny system.