PE zatwierdził reformę wspólnej polityki rolnej. „To bardzo dobry dzień dla polskich rolników”

unia-europejska-WPR-rolnictwo-wojciechowski-KPS-CAP-wieś-dopłaty-bezposrednie

unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. [newsroom.consilium.europa.eu]

Parlament Europejski zatwierdził wczoraj (23 listopada) reformę wspólnej polityki rolnej (WPR). Dzięki temu ma ona być bardziej ekologiczna, sprawiedliwa i elastyczna.

 

Zostań jednym z Młodych Liderów Europy! Redakcja EURACTIV.pl ogłasza nabór do projektu Young European Leaders for the Future of Europe

 

Europosłowie podkreślili, że wzmocnienie bioróżnorodności i zgodność z unijnymi przepisami i zobowiązaniami środowiskowo-klimatycznymi będą kluczowe dla wprowadzenia nowej wspólnej polityki rolnej.

Rolnictwo węglowe może przynieść korzyści dla klimatu. Ale potrzeba długoterminowych inwestycji

Francuscy rolnicy popierają rolnictwo węglowe, ale zwracają uwagę na koszty przystosowania się do nowych zasad.

Szczegóły nowej wspólnej polityki rolnej

„Zatwierdzając reformę WPR, gwarantujemy bezpieczeństwo planowania nie tylko państwom członkowskim, ale przede wszystkim naszym europejskim rolnikom. Zadbaliśmy o to, by ta WPR była bardziej zrównoważona, przejrzysta i przewidywalna”, powiedział Peter Jahr z Europejskiej Partii Ludowej. 

Zobowiązania UE w zakresie środowiska muszą być uwzględnione w Krajowych Planach Strategicznych – kraje UE mają czas do końca roku na ich przesłanie do Brukseli – oraz w sposobie przyznawania środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz płatności bezpośrednich.

Zgodność planów z unijnymi ambicjami środowiskowymi będzie podlegać ocenie ze strony Komisji Europejskiej.

Zgodnie z reformą, rolnicy będą musieli wdrażać praktyki przyjazne dla klimatu, a państwa członkowskie UE będą musiały przekazać na działania środowiskowo-klimatyczne co najmniej 25 proc. płatności bezpośrednich i 35 proc. budżetu na rozwój obszarów wiejskich.

Parlament zagwarantował, że co najmniej 10 proc. płatności bezpośrednich zostanie przekazane na wsparcie małych i średnich gospodarstw rolnych, a co najmniej 3 proc. budżetu WPR trafi w ręce młodych rolników. 

Oprócz tego europosłowie uzgodnili lepszą kontrolę unijnego prawa pracy w sektorach rolnych. Prawa te będą monitorowane dzięki współpracy między krajowymi inspektorami pracy a agencjami płatniczymi WPR. Ich naruszanie będzie skutkowało nałożeniem kar.

Rolnictwo węglowe: Wzmocni wkład branży w ochronę klimatu?

Ekolodzy przekonują, że niektóre z promowanych praktyk mają ograniczoną wartość klimatyczną.

Komisarz Wojciechowski zadowolony

„Osiągnęliśmy kompromis najlepszy z możliwych. W Unii Europejskiej każda reforma rodzi się w kompromisach. Ten był szczególnie trudny. Zobaczymy, ile z tej reformy wprowadzą sami rolnicy. Reforma ma być realizowana nie drogą przymusu, ale przede wszystkim zachęt. W tym jest jej wielki sukces”, powiedział unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski po debacie poprzedzającej głosowanie.

„To bardzo ważna reforma i to jest bardzo dobry dzień dla polskich rolników, dla europejskich rolników”, dodał.

UE zachowała dotychczasowy model wypłacania dopłat dla rolników. Oznacza to, że nie udało się doprowadzić do wyrównania dopłat bezpośrednich dla rolników z państw członkowskich przyjętych po 2004 r. względem krajów „starej UE”. Różnice wprawdzie są niewielkie – średnia unijna to teraz około 260 euro różnych dopłat bezpośrednich przypadających na hektar; w Polsce na jeden hektar średnio przypada około 250 euro.

Przeciwko reformie głosowała frakcja Zielonych. Według nich proponowane zmiany nie uwzględniają szeregu postulatów środowiskowych.

„Ta reforma rolna nie zasłużyła na swoją nazwę. Jest daleka od obietnic Zielonego Ładu i tylko utrwala status quo. Wyraźnym zwycięzcą jest przemysł rolny. Ten, kto posiada największe obszary ziemi, będzie nadal otrzymywał najwięcej pieniędzy bez żadnych istotnych zobowiązań w zakresie ochrony zwierząt, środowiska czy klimatu (…)”, powiedziała europosłanka Zielonych Tilly Metz.

Nowa WPR ma zacząć obowiązywać od 2023 r. do 2027 r. Jej głównym celem jest zapewnienie sprawiedliwego, zrównoważonego i konkurencyjnego rolnictwa i leśnictwa w UE.