Reforma WPR: Wiedeń przekazuje pałeczkę Bukaresztowi

Kanclerz Austrii Sebastian Kurz, źródło: Flickr/UNIS Vienna, fot. Lilia Jiménez-Ertl

Kanclerz Austrii Sebastian Kurz, źródło: Flickr/UNIS Vienna, fot. Lilia Jiménez-Ertl

Austriacka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej przyczyniła się do postępów w debacie na temat reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Od początku przyszłego roku rolę Austrii przejmuje Rumunia.

 

Z początkiem nowego roku Austria przekaże rotacyjną prezydencję w Radzie UE w ręce Bukaresztu. Austriacka minister ds. zrównoważonego rozwoju i turystyki Elisabeth Köstinger przewodniczyła spotkaniu ministrów rolnictwa UE po raz ostatni.

Z tej okazji polityk z Austriackiej Partii Ludowej (ÖVP) przedstawiła sprawozdanie podsumowujące ze stanu debaty na temat reformy wspólnej polityki rolnej (WPR). „Wszystkie propozycje Komisji zostały przyjęte przez austriacką prezydencję Rady. Wiele pomysłów państw członkowskich również zostało wziętych pod uwagę” – powiedziała Köstinger.

Tsipras: Cięcia unijnych funduszy to prezent dla przeciwników UE

Ateny będą sprzeciwiać się proponowanym cięciom polityki rolnej i spójności po roku 2020, ponieważ będzie to „prezent” dla populistycznych sił przeciwko UE – stwierdził grecki premier Alexis Tsipras 13 grudnia na posiedzeniu Rady UE.
 

Podczas dyskusji na temat wieloletnich ram finansowych …

Dodała, że ​​w ostatnich miesiącach poczyniono znaczne postępy, ale – jak podkreślono w raporcie – są również pola, na których potrzebna jest intensywniejsza praca. Köstinger podkreśliła, że państwa członkowskie zasadniczo chciały przejść do bardziej ukierunkowanego na wyniki systemu wsparcia zaproponowanego przez Komisję. Dodała jednak, że jego realizacja musi zostać zaprojektowana w bardziej praktyczny sposób niż było to dotychczas planowane.

Na początku lipca Komisja Europejska przedstawiła trzy dokumenty strategii reformy WPR. Komisja stara się zwracać mniejszą uwagę na ścisłe przestrzeganie przepisów, zamiast tego bardziej skupiać się na wynikach. Ponadto państwa członkowskie powinny uzyskać więcej uprawnień w zakresie wykorzystywania funduszy, aby programy wsparcia mogły być lepiej dostosowane do wyzwań właściwych poszczególnym regionom.

Dotyczy to również planowanych cięć finansowania w budżecie UE. Finansowanie znalazło się pod presją ze względu na brexit i nowe priorytety, takie jak kontrola zewnętrznych granic UE i stabilizacja wspólnej waluty. Ponieważ jednak wyzwania w rolnictwie również stają się większe, fundusze powinny być wykorzystywane w bardziej ukierunkowany sposób.

Polskie rolnictwo potrzebuje unijnego wsparcia

Polskie rolnictwo potrzebuje unijnego wsparcia – zgodnie uznali uczestnicy debaty Serwisu Samorządowego PAP w Parlamencie Europejskim nt. przyszłości rolnictwa. Tymczasem, w związku z Brexitem, nieuniknione są cięcia w unijnym budżecie. Wspólną politykę rolną dotkną one w mniejszym stopniu niż np. …

Tak zwane „rozporządzenie horyzontalne” uważane jest za kamień węgielny pakietu reform. Zawiera szereg propozycji dotyczących implementacji unijnych subsydiów rolnych. Jednakże sprawozdanie z postępów austriackiej prezydencji wykazało, że wśród państw członkowskich istnieje duże zaniepokojenie. Wiele kwestii związanych z finansowaniem pozostaje bowiem nadal nierozwiązanych, ponieważ wciąż istnieje niepewność co do wysokości środków przeznaczonych na rolnictwo w kolejnym wieloletnim budżecie UE.

Niedawno szefowie państw i rządów zdecydowali, że podjęcie decyzji w sprawie budżetu przed wyborami europejskimi w maju 2019 roku jest nierealne. Celem jest osiągnięcie porozumienia jesienią 2019 r.