Posłowie wspierają rząd w negocjacjach ws. Wspólnej Polityki Rolnej po 2020

Krzysztof Jurgiel

fot. Sejm RP/Krzysztof Białoskórski

Jak podaje redakcja AgroNews, Sejm podjął uchwałę w sprawie negocjacji zasad prowadzenia Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. W uchwale wspiera w negocjacjach z instytucjami unijnymi polskich negocjatorów w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. Dokument zawiera priorytety Polski w tej kwestii.

Za przyjęciem uchwały zagłosowało 428 posłów, przeciw był jeden, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Sejm  zwrócił się w uchwale do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej, aby „w trakcie prac nad unijnym budżetem, przejściowe trudności, przed którymi obecnie stoi Unia Europejska, nie przysłoniły fundamentalnych potrzeb jej obywateli, które są zaspokajane poprzez prowadzenie Wspólnej Polityki Rolnej”.

Współfinansowanie dopłat zagrożeniem

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uważa, że kluczowe dla realizacji priorytetów stawianych przed przyszłą wspólną polityką rolną jest zapewnienie silnego i w pełni wspólnotowego finansowania tej polityki z budżetu Unii” – czytamy w uchwale.

Zdaniem posłów „proponowane w ramach debaty na temat europejskiego rolnictwa zmiany sposobu finansowania płatności bezpośrednich, polegające na wprowadzeniu współfinansowania z budżetów krajowych, a szczególnie o charakterze dobrowolnym,  poważnie zagrożą równym warunkom konkurencji”.

Rolnictwo precyzyjne potrzebuje nowych form finansowania

W ramach Wspólnej Polityki Rolnej nowe technologie będą nadal wspierane po 2020 r. Wciąż jednak nie określono zasad finansowania rolnictwa precyzyjnego.
 

Według środowiska rolniczego rozwój rolnictwa precyzyjnego w Europie wymaga od europejskich decydentów określenia nowych form finansowania, związanych z innymi obszarami …

Wyrównanie dopłat

Jednocześnie Sejm domaga się zapewnienia równych warunków konkurowania na jednolitym rynku rolno-żywnościowym.

Dla realizacji tego celu konieczne jest między innymi odejście od historycznych kryteriów podziału środków na płatności bezpośrednie poprzez ostateczne zakończenie procesu wyrównania poziomu płatności bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi. „Utrzymanie, nadal obowiązującego, niesprawiedliwego systemu dopłat bezpośrednich narusza zasadę niedyskryminacji obywateli ze względu na przynależność państwową (…) oraz narusza zakaz dyskryminacji między producentami wewnątrz Unii” – czytamy w uchwale.

Poprawa opłacalności produkcji, wzmocniona pozycja rolników

Sejm dostrzega również „potrzebę aktywnej polityki na rzecz stabilizacji rynków rolnych, wzmacnianie siły przetargowej producentów rolnych i przetwórców w łańcuchu rynkowym, oraz wprowadzania bardziej skutecznych instrumentów zarządzania ryzykiem produkcyjnym i cenowym”.