Ponad 3 mld euro mniej dla Polski z WPR?

Euro - banknoty i monety, źródło wikimedia

Euro - banknoty i monety, źródło wikimedia

Nawet 3 mld euro mniej ma otrzymać Polska w latach 2021-2027 na rozwój obszarów wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej – uprzedza Polskie Radio powołując się na źródła w Brukseli. Zapowiada także cięcia dopłat bezpośrednich dla rolników.

 

Oficjalne decyzje w tej sprawie Komisja Europejska ma ogłosić dziś (1 czerwca), ale 5-procentowe cięcia w funduszach z tej polityki KE zapowiadała już na początku maja. Komisja przedstawiła wtedy projekt następnych, wieloletnich ram finansowych w wysokości 1 135 mld euro.

KE przedstawiła projekt budżetu UE na lata 2021-2027

Propozycja KE zakłada zwiększenie składek narodowych. Siedmioletnia perspektywa budżetowa ma być wyższa od obecnej, ale tylko jeśli nie uwzględnić wskaźnika inflacji. Brexit i zniknięcie brytyjskiego wkładu do budżetu UE odczują więc wszyscy. Nie ma jednak na razie podziału na narodowe …

Mniej z drugiego filaru

Polskie Radio poinformowało wczoraj (31 maja), że z funduszu rozwoju obszarów wiejskich (tzw. drugi filar WPR) w nowym, unijnym budżecie nasz kraj ma otrzymać ok. ośmiu miliardów euro, czyli o trzy miliardy euro mniej niż w obecnej perspektywie finansowej.

Pieniądze kierowane na rozwój obszarów wiejskich miały dotychczas służyć zwiększeniu konkurencyjności rolnictwa (w tym zwiększeniu rentowności gospodarstw rolnych); zrównoważonemu zarządzaniu zasobami naturalnymi i przeciwdziałaniu zmianom klimatu (w tym przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną), a także zrównoważonemu rozwojowi terytorialnemu gospodarek wiejskich i wiejskich społeczności (m.in. tworzeniu i utrzymywaniu miejsc pracy również pozarolniczych).

Komisja planuje jednak reformę obecnej polityki w tej dziedzinie.

Jerzy Bogdan Plewa: Nowe cele Wspólnej Polityki Rolnej można powiązać z polityką klimatyczną – WYWIAD

Cele krajowe w ramach Wspólnej Polityki Rolnej  będzie można powiązać chociażby z polityką klimatyczną  i ochrony środowiska – powiedział w rozmowie z EURACTIV.pl Jerzy Bogdan Plewa, Dyrektor Generalny  Dyrekcji ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej.
 

Barbara Bodalska: Negocjowana jest obecnie …

Trochę mniejsze dopłaty bezpośrednie

Ponadto cięcia mają dotyczyć także dopłat bezpośrednich dla rolników, które jednak mają być o wiele mniejsze – zostaną pomniejszone tylko o jeden procent (z 21 mld euro w obecnym wieloletnim budżecie UE). To i tak niewielka zmiana, bo kilka innych państw członkowskich ma dostać o  3-4 proc. mniej. Natomiast na Litwie, Łotwie i w Estonii dopłaty dla rolników mają wzrosnąć. Komisja Europejska tłumaczy to faktem, że Polska – w przeciwieństwie do państw bałtyckich – już niemal osiągnęła unijną średnią w dopłatach bezpośrednich dla rolników.

Według Polskiego Radia, Komisja przewiduje zmniejszenie nakładów na unijną politykę rolną od 24 do 27 procent, a Polska ma otrzymać ponad ¼ (ponad 26 proc.) mniej niż w obecnej perspektywie finansowej. Jednocześnie Unia Europejska przygotowuje zmiany w dotychczasowym kształcie WPR.

Jakie finansowanie WPR po 2020 r.?

Jaki kształt powinna przybrać w nowej siedmioletniej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 Wspólna Polityka Rolna? Dotychczasowe informacje jakie napływają z Komisji Europejskiej, choćby z komunikatu KE z końca ubiegłego roku czy z zaprezentowanej na początku maja wstępnej propozycji na …

W zeszłym tygodniu KE zaproponowała nową metodologię podziału pieniędzy na politykę spójności. W jej efekcie do Polski ma trafić ponad 23 proc. mniej środków niż obecnie. Mimo to, Polska ma pozostać największym beneficjentem unijnej pomocy.

Znaczące cięcia w funduszu spójności dla Polski

Potwierdziły się nieoficjalne informacje, że w ramach polityki spójności Polska ma otrzymać w nowej perspektywie finansowej UE 64,4 mld euro, czyli o 23 proc. mniej niż w obecnej (na lata 2014-2020). KE przedstawiła nową metodologię podziału środków.