Polska musi zwrócić do budżetu UE 3,11 mln euro

Za wypłacanie kwot pomocy i kontrolę wydatków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej odpowiadają państwa członkowskie, natomiast KE ma obowiązek zapewnić prawidłowe wykorzystanie tych środków. 

„Robimy, co w naszej mocy, aby utrzymać jak najściślejszą kontrolę nad wydatkami na rolnictwo (…). W grę wchodzą pieniądze podatników, którzy mają prawo wiedzieć, że są one wydawane w sposób rozsądny” – powiedziała unijna komisarz ds. rolnictwa Mariann Fischer Boel.

Na mocy ostatniej, dwudziestej ósmej już korekty, pieniądze pochodzące ze Wspólnej Polityki Rolnej będą musiały zwrócić Niemcy, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, Grecja, Włochy,

Holandia, Polska i Szwecja. Najwięcej – 145,2 mln euro – Włochy i Grecja – 127,7 mln euro, a także Wielka Brytania z sumą nienależnie wydanych  69,4 mln euro.

Polsce, która musi zwrócić stosunkowo niską kwotę, Komisja Europejska zarzuca nieodpowiednią lub niewystarczającą jakość kontroli przy przyznawaniu rolnikom pomocy obszarowej w 2004 roku. Niedociągnięcia w tej dziedzinie były w UE najpowszechniejsze – KE zakwestionowała aż 345,37 mln euro z 410,3 mln euro nienależnie wydanych kwot, właśnie w sektorze pomocy obszarowej.(b)