PiS zabiega o polską wieś. Morawiecki obiecuje pomoc rolnikom

Premier Mateusz Morawiecki na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa, źródło KPRM

Premier Mateusz Morawiecki na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa, źródło KPRM

Rząd stara się odzyskać poparcie rolników – w zeszłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki obiecał im pomoc w rozwiązaniu najtrudniejszych problemów, a dziś w Zatorach weźmie udział w uroczystości podpisania umowy dotyczącej realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

 

Rano (14 lutego) premier weźmie udział w pokazowej lekcji informatyki, a zaraz potem – w uroczystości podpisania umowy. Przy tej okazji przewidziano również jego wystąpienie.

Wygląda na to, że wobec mniej korzystnych wyników ostatnich sondaży wyborczych i rosnącej popularności nowej siły politycznej, jaką na polskiej wsi zyskuje AgroUnia, politycy PiS usiłują odzyskać zaufanie rolników.

Podczas czwartkowego (10 lutego) posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi Mateusz Morawiecki obiecał pomoc rządu w łagodzeniu efektów najwyższej w tym wieku inflacji i powtórzył zapowiedź dopłat do nawozów. Ogłosił też ratunek dla hodowców trzody chlewnej narażonych na straty z powodu ASF, dostępniejsze ubezpieczenia od klęsk żywiołowych zwłaszcza wobec powtarzającej się w kraju suszy, a także repolonizację przetwórstwa. Oświadczył również, że projekty z KPO w rolnictwie będą realizowane bez akceptacji Komisji Europejskiej.

AgroUnia protestuje. Czego domagają się rolnicy?

Agrounia chce pilnie rozmawiać z premierem Mateuszem Morawieckim.

Przede wszystkim inflacja

Zwracając się w zeszłym tygodniu do posłów i przedstawicieli środowiska rolniczego premier przyznał, że choć zima jest czasem wolnym od prac polowych, to ta obecna jest też czasem niepokoju o przyszłość polskiego rolnictwa. Wyliczając najpoważniejsze zagrożenia rozpoczął od inflacji, którą uznał za  “wstrzykniętą do nas z zachodu i ze wschodu.

Ze wschodu – wyjaśniał szef polskiego rządu – przez narzucane przez Rosję ceny gazu, a z zachodu – z powodu bardzo wysokich cen energii wywołanych unijną polityką klimatyczną, która narzuca rosnące ceny emisji CO2. “To się przekłada na wysokie ceny różnych produktów”, tłumaczył szef rządu.

Premier Morawiecki apeluje do Komisji Europejskiej: Dajcie zgodę na dopłaty do nawozów

Premier Mateusz Morawiecki zapewnił wczoraj, że rząd wprowadzi dopłaty do nawozów jak tylko otrzyma na to zgodę.

Nawozy bolą polska wieś

Jako drugi poważny problem polskiego rolnictwa Morawiecki wymienił wysokie ceny nawozów.  “My to widzimy, my to rozumiemy i nie chowamy głowy w piasek”, zapewnił. Przypomniał przy tym starania polskiego rządu o umożliwienie Polsce dopłat do cen nawozów z krajowego budżetu. Podkreślił też, że już ponad miesiąc temu skierował do Komisji Europejskiej wniosek o zgodę na pokrycie dopłat do nawozów dla rolników w ramach pomocy publicznej.

Premier ponowił przy tym apel do KE, by jak najszybciej takiej zgody udzieliła. Powtórzył też, że polski rząd byłby gotów na realizację tej pomocy bez oglądania się na Brukselę, jednak w trosce o rolników tego nie robi. Wyjaśnił, że Komisja mogłaby bowiem zażądać od nich zwrotu nienależnie otrzymanych pieniędzy.

Wojciechowski: Wkrótce decyzja Komisji Europejskiej ws. dopłat do nawozów

O pomoc publiczną dla rolników w postaci dopłat do nawozów apeluje do Komisji premier Mateusz Morawiecki.

Afrykański Pomór Świń i klęski żywiołowe

Kolejne problemy polskiej wsi, jakie poruszył w Sejmie szef rządu to ASF, choroba pociągająca za sobą poważny spadek pogłowia trzody chlewnej. “Chcemy aby Polska miała własną, silną produkcję tak jak to bywało wcześniej”, oświadczył. Zaapelował także do posłów o poparcie ustawy umożliwiającej odstrzał dzików, które są nosicielami ASF. Morawiecki podkreślił również, że konieczna jest także odpowiednia bioasekuracja gospodarstw, która pozwala ograniczyć ryzyko zawleczenia choroby do hodowlanego stada.

“Problem nr 3 jest szerszy”, przyznał  w czasie czwartkowego posiedzenia sejmowej komisji mówiąc o klęskach żywiołowych. Przypomniał, że klęska suszy dotknęła Polskę zarówno  w 2018, jak i 2019 roku. “Wypłaciliśmy wtedy rolnikom od 2 do 2,5 mld zł w każdym roku – czyli łącznie blisko 5 mld zł”, podkreślił premier. “Rolnik nie może być pozostawiony sam sobie wobec takiej klęski żywiołowej, jaką jest susza”, oświadczył.

Jako pomoc w łagodzeniu skutków takich klęsk Mateusz Morawiecki zapowiedział specjalny system ubezpieczeń. “Przejęliśmy Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i w oparciu o ten system chcemy możliwie szeroko udostępnić ubezpieczenia dla rolników”, powiedział zwracając uwagę na bardzo wydatne wsparcie ze strony Skarbu Państwa.

Rolnictwo węglowe: Rolnicy chcą wyrównania kosztów i szczegółów ws. zachęt finansowych

Rolnictwo węglowe jest metodą, zmierzającą do redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Przetwórstwo rolne musi wrócić w polskie ręce

Omawiając kolejny problem polskich rolników, czyli przetwórstwo, premier zwrócił uwagę, że wyprzedawały je kolejne rządy przez ostatnich 30 lat i dziś w dużym stopniu jest w rękach kapitału zagranicznego. Obiecał, że rząd zapobiegnie niskim cenom skupu dyktowanym przez zagraniczny kapitał dzięki włączeniu do skupu rządowej agencji rezerw strategicznych. Morawiecki zastrzegł przy tym, że przemysł przetwórczy “musi się odtworzyć w polskich rękach”. “To jest nasz cel nr 1”, powiedział zapowiadając, że będzie on realizowany również w ramach Krajowego Planu Odbudowy, “bo on musi być realizowany”.

Szef rządu podkreślił także, że produkcja rolna stanowi element bezpieczeństwa kraju. “Wiemy doskonale jak dzisiaj zbierają się nad Polską, nad Europą, a w szczególności nad naszymi wschodnimi sąsiadami burzowe chmury. Aby zapobiegać temu zabezpieczamy różnego rodzaju elementy architektury bezpieczeństwa w różnych częściach naszego państwa. Jedną z nich jest bezpieczeństwo żywnościowe”, oświadczył premier podkreślając, że to bezpieczeństwo zapewnia właśnie polski rolnik.

Komisja Europejska: Jakie są priorytety dla rolnictwa na 2022 r.?

Jakie działania planuje Komisja Europejska na przyszły rok w obszarze rolnictwa i żywności? EURACTIV dotarł do nieoficjalnego dokumentu.

Dopłaty dla polskich rolników: Przekroczymy unijną średnią

Morawiecki obiecał ponadto, że 95-97 procentom polskich rolników rząd zrówna dopłaty z unijną średnią, a nawet doprowadzi do jej przekroczenia. “To będzie coś, na co polscy rolnicy czekali długo. Coś, co wyrówna warunki konkurencyjne względem rolników niemieckich, francuskich, austriackich czy innych”, zachwalał premier. “Będziemy ten program wzmacniania dopłat cały czas rozwijać”, zapewnił.

Mateusz Morawiecki dodał, że z powodu przedłużającego się oczekiwania na akceptację Krajowego Planu Odbudowy, rząd nie będzie czekał na decyzję KE. Przypomniał, że są w nim zawarte ważne dla rolników programy, np. program retencji wodnej, wsparcia przetwórstwa, czy zapewnienia energii dla polskiej wsi.

“Chcę zagwarantować i zadeklarować po raz pierwszy, że my te programy będziemy realizować niezależnie od tego czy proces akceptacji KPO będzie trwał miesiąc, rok czy 2 lata. Te pieniądze w końcu dostaniemy, ale programy realizujemy już dzisiaj” – podkreślił szef rządu. Przekazał też, że polecił już resortowi finansów zabezpieczenie odpowiednich środków w krajowym budżecie, które umożliwią rozpisywanie przetargów, dokonywanie wypłat i realizację planowanych w rolnictwie zmian.