Pestycydy: większa przejrzystość procesu ich zatwierdzania?

Parlament Europejski; źródło: europarl.europa.eu

„System zatwierdzania pestycydów musi cechować się większą przejrzystością”- czytamy w specjalnym oświadczeniu Parlamentu Europejskiego.

 

Po ponownym zatwierdzeniu w listopadzie 2017 r. na okres kolejnych pięciu lat glifosat znalazł się w centrum zaciętej debaty naukowej między przedstawicielami stowarzyszeń, politykami i agencjami opieki zdrowotnej. W wyniku owej debaty Parlament Europejski powołał specjalną komisję, która ma rzucić światło na proces zatwierdzania pestycydów.

Po siedmiu miesiącach pracy dwaj sprawozdawcy: Norbert Lins (EPL) i Bart Staes (Zieloni) przedstawili w czwartek (20 września) swój raport. Proponują w nim kilka rozwiązań w celu ulepszenia procesu, w szczególności w kwestii jego przejrzystości.

Publikacja badań przemysłowych

Wszystkie badania prowadzone przez przemysł mają być opisane w specjalnej dokumentacji i będą musiały być upublicznione, a ich ustalenia przedstawione w formie nadającej się do wykorzystania. Pozwoli to na ich przegląd przez wszystkie zainteresowane strony.

Import nasion soi z USA stale wzrasta

Komisja Europejska opublikowała najnowsze dane na temat importu nasion soi do UE, z których wynika, że Stany Zjednoczone stały się głównym dostawcą tego towaru do Europy, osiągając 52 proc. udziału w rynku w porównaniu z 25 proc. w tym samym okresie w …

W raporcie zaproponowano również, aby tę samą wagę przykładać do badań akademickich, które są publikowane i recenzowane, co do tych oferowanych przez przemysł. Obecnie tak nie jest, co często prowadzi do tego, że wyniki prezentowane przez agencje badawcze są traktowane jako mniej istotne źródło niż badania prowadzone przez wytwórców danych produktów.

Sprawozdawca z państwa członkowskiego

Kolejna propozycja dotyczy tego, że Komisja Europejska powinna wybrać sprawozdawcę z państwa członkowskiego odpowiedzialnego za substancję czynną, natomiast nie miała już z tym związku sama branża. W przypadku glifosatu ocenę substancji czynnej przedstawiły Niemcy i Słowacja, które mają związek z jego produkcją.

Natomiast ponowne oceny, wydawane w celu przedłużenia zatwierdzenia, należy przypisać innym państwom członkowskim.Eurodeputowani opowiadają się również za ściślejszym monitorowaniem dopuszczalnych do zastosowania dawek substancji czynnej, na które narażone są ludność i środowisko, a także toksycznych skutków wynikających z ich stosowania.

Koniec wojny o przegrzebki. Francuscy i brytyjscy rybacy zawarli ugodę

Koniec francusko-brytyjskiego sporu o prawo do połowu cenionych przez smakoszy dużych małży na wodach kanału La Manche. Stronom udało się bowiem zawrzeć ugodę w sprawie, w związku z którą dochodziło między rybakami do prawdziwych morskich bitew na kije i kamienie.
 
Spór …

W raporcie wezwano również Komisję Europejską do ograniczenia stosowania procedury danych potwierdzających, która pozwala branżom na umieszczanie i utrzymywanie swoich produktów na rynku, ale z obowiązkiem przekazywania władzom dodatkowych danych.

„Kompletne dokumentacje są niezbędne do zatwierdzania substancji czynnych. Odstępstwo w procedurze danych potwierdzających doprowadziło do wprowadzenia pewnych środków ochrony roślin, które w przeciwnym wypadku zostałyby zakazane na dłuższy czas” – stwierdzili  eurodeputowani.

Sprawozdanie zostanie omówione w czwartek, 27 września, przed jego ewentualnym przyjęciem w dniu 6 grudnia.