Reforma dopłat dla rolników pomoże państwom rozwijającym się?

nowe dopłaty dla rolników

Źródło: Komisja Europejska via Twitter

UE w porozumieniu z Brazylią zaproponowała Światowej Organizacji Handlu nowe zasady dotyczące dopłat dla rolników. Mają one na celu pomóc państwom rozwijającym się lepiej konkurować na światowych rynkach.

 

Wczoraj (17 lipca) Unia Europejska i Brazylia przedstawiły Światowej Organizacji Handlu (WTO) projekt zmian w przepisach WTO dotyczących dopłat dla rolników. WTO to główna organizacja międzynarodowa ustalająca zasady i możliwe ograniczenia w handlu na świecie – należy do niej 164 krajów.

Propozycja UE i Brazylii

Projekt UE i Brazylii opiera się na zniesieniu limitu dopłat dla rolników w państwach rozwijających się, w których rolnictwo to podstawowa dziedzina gospodarki. W takich krajach WTO miałoby się zgadzać na nielimitowane subsydia, by pomóc farmerom konkurować na rynku światowym z producentami z państw rozwiniętych, z bardziej wydajną produkcją, którzy mogą taniej oferować swoje produkty.

Zgodnie z unijno-brazylijskim pomysłem, ograniczenia na subsydia w państwach WTO miałyby być zależne od wielkości sektora rolniczego w danym kraju w porównaniu do reszty jego gospodarki. W państwach najmniej rozwiniętych, gdzie sektor ten jest relatywnie największy, na dopłaty ma nie być limitów, dzięki czemu mógłby on się rozwijać. Im bardziej rozwinięte państwo, tym ograniczenia dopłat byłyby wyższe.

„Ambitna, lecz realistyczna propozycja”

O wspólnej propozycji poinformowała wczoraj komisarz ds. handlu Cecilia Malmström i komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan.

Brazylia i UE wyszły z inicjatywą reformy w przepisach, jako że „są pośród największych producentów rolnych na świecie”. Malmström nazwała zmiany „ambitnymi, lecz realistycznymi”, a z kolei Hogan dodał, że „UE znacząco zmieniła swoją politykę rolną, a ta propozycja powinna sprawić, że inni członkowie WTO podążą naszym śladem w działaniach na rzecz wyrównania szans rolników na rynkach lokalnych, regionalnych i światowych”.

Jednak w unijnej Wspólnej Polityce Rolnej też szykują się zmiany. Wyjście Wlk. Brytanii pozostawiło w budżecie WPR dziurę o wielkości 10 mld euro, co może doprowadzić do zmian w sposobach jej finansowania.

Francja przeciwna współfinansowaniu WPR

Komisja Europejska wysunęła propozycję, by państwa członkowskie współfinansowały Wspólną Politykę Rolną, wspomagając tym samym unijny budżet po Brexicie. Koncepcja nie podoba się Francji.
 

Opuszczając wspólnotę, Wielka Brytania zmniejsza jej budżet o ok. 1/15. Jednocześnie państwa członkowskie nie tylko nie są skłonne …

Unijno-brazylijska propozycja ma być rozpatrzona na kolejnym spotkaniu ministrów państw WTO. Jest ono zaplanowane na 10-13 grudnia br. w Buenos Aires. Pomysł miały już poprzeć Kolumbia, Peru i Urugwaj.