Niemcy wprowadzą zakaz glifosatu

Zdjęcie via unsplash.com @epan5

Niemiecki rząd poinformował wczoraj, że w związku z troską o bioróżnorodność zakaże używania glifosatu. Zakaz wejdzie w życie z początkiem 2024 r. Substancja budzi kontrowersje w UE, ze względu na wyniki niektórych badań wskazujących jej szkodliwość dla ludzi, rośliny, zwierzęta i środowisko.

 

 

Budzący kontrowersje pestycyd może być używany w Niemczech do 31 grudnia 2023 r. Od tego momentu, zgodnie z przedstawionymi wczoraj planami rządu używanie glifosatu będzie zabronione. To i tak o dwa lata dłużej niż wynosi obecne zezwolenie UE na używanie herbicydu na terenie państw członkowskich, które wygasa w 2022 r.

Austria jako pierwsza w UE zakazuje glifosatu

Austriacki parlament przyjął ustawę, która wprowadza zakaz stosowania w całym kraju środków chwastobójczych zawierających glifosat. Substancja ta budzi spory w UE, ponieważ niektóre badania wskazują, że może być bardzo szkodliwa dla ludzi.
 

Niższa izba parlamentu Austrii – Rada Narodowa – przyjęła …

Sprzeczne wyniki badań

Niemcy dołączają tym samym do sąsiedniej Austrii. W lipcu tamtejszy parlament przyjął ustawę, która zakazuje stosowania w całym kraju środków chwastobójczych zawierających glifosat. Z zarzutami nie zgadza się producent – niemiecki koncern Bayer, podkreślający brak wystarczających dowodów naukowych na potwierdzenie szkodliwości pestycydu. Obie strony sporu powołują się na różne wyniki badań. W 2015 r. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) działająca przy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) sklasyfikowała glifosat jako „prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi”. Tymczasem Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) nie sklasyfikowała w 2017 glifosatu, jako czynnika rakotwórczego.

Niemiecka inicjatywa została podjęta w ramach kampanii Ministerstwa Środowiska, które zamierza zapobiec wyginięciu owadów. W ostatnich miesiącach różnorodność biologiczna, ochrona owadów – zwłaszcza pszczół – stały się za naszą zachodnią granicą poważnym problemem.

Nawet milion gatunków zagrożonych wyginięciem

Rekordowa liczba gatunków zwierząt i roślin jest obecnie zagrożona całkowitym zniknięciem z powierzchni Ziemi. Powodem jest zanieczyszczenie środowiska. Takie wnioski płyną z największą przeprowadzonego dotąd w historii badania dotyczącego bioróżnorodności na naszej planecie.
 

Opublikowany w Paryżu wstępny …

Ochrona owadów

Niemiecki rząd uznaje stosowanie pestycydów, jako jednej z głównych przyczyn śmierci owadów. Stąd podjęcie inicjatywy mającej na celu „systematyczne” ograniczanie, począwszy od 2020 r. stosowania produktów zawierających glifosat. Zakaz najpierw będzie dotyczył parków, ogrodów i pól, by w ciągu trzech lat zmienić się w zakaz całkowity. W komunikacie dla prasy niemieckie ministerstwo argumentuje, że herbicydy, takie jak glifosat, eliminują nie tylko chwasty, ale także rośliny, od których istnienia zależy przeżycie wielu gatunków roślin.

Ponadto, niemiecki rząd zamierza wyasygnować 100 mln euro rocznie na promocję środków bez szkodliwych pestycydów oraz na badania. Już teraz wiele niemieckich gmin tworzy obszary obsadzone kwiatami z myślą o owadach.

2 mld dolarów odszkodowania od Monsanto dla małżeństwa chorego na raka

Sąd w Oakland w Kalifornii zadecydował, że amerykański koncern biotechnologiczno-chemiczny ma zapłacić ogromną sumę małżeństwu które od kilku lat choruje na złośliwy nowotwór. Ława przysięgłych stwierdziła bowiem, że za wystąpienie poważnej choroby odpowiedzialny jest produkt Monsanto – pestycyd o nazwie …

Stanowisko producenta

Firma Monsanto, która wprowadziła herbicyd na rynek jeszcze pod nazwą Roundup, została w ubiegłym roku wykupiona przez niemiecki koncern Bayer. Już od wielu lat Monsanto/Bayer stawiają czoła krytyce i oskarżeniom o wpływ glifosatu na zdrowie ludzi oraz na negatywny wpływ na bioróżnorodność. W maju br. sąd w Oakland w Kalifornii zadecydował, że koncern biotechnologiczno-chemiczny ma zapłacić 2 mld dolarów małżeństwu chorującemu od kilku lat na złośliwy nowotwór.

Tymczasem Bayer odrzuca wszelkie oskarżenia, powołując się na brak wystarczających naukowych dowodów. Decyzja niemieckiego rządu także spotkała się z komentarzem przedstawiciela koncernu. „Ta inicjatywa ignoruje dziesięciolecia naukowych badań przeprowadzonych przez niezależne instytucje (…)”. „Glifosat jest bezpieczny, gdy jest właściwie stosowany” – dodał Liam Condon, członek zarządu firmy Bayer. Koncern wyraża nadzieje, że dotychczasowe pozwolenie na stosowanie glifosatu wygasające w 2022 r. zostanie przedłużone przez UE.

Glifosat dopuszczony na rynek UE na kolejne 5 lat

Licencja na wzbudzający kontrowersje środek chwastobójczy została przedłużona. Wybrano kompromisowe rozwiązanie, bowiem dopuszczono go do użytku na terenie UE, ale na krótszy niż zwykle okres.
 
Spór o dalsze dopuszczenie glifosatu na unijny rynek trwał od marca 2015 r., kiedy to podległa Światowej …

Disclaimer: Projekt sfinansowano przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tym tekście.