Neonikotynoidy zagrażają pszczołom – potwierdza ponownie Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

Pestycydy szkodzą pszczołom; Źródło: http://zycieula.pl/files/pestycydy-a-pszczoly-msbb.jpg

Pestycydy zwane neonikotynoidami zagrażają pszczołom – dzikim i miodnym, które są niezbędne w procesie zapylania i reprodukcji roślin jak wynika z nowej oceny opublikowanej 28 lutego przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

 

EFSA ponownie przeanalizował dane z 2013 r. na temat trzech neonikotynoidów: klotianidyny, imidaklopridu, tiametoksamu. Głównym wnioskiem do jakiego doszła EFSA jest to, że użycie tych pestycydów stwarza zagrożenie dla pszczół Dzikich i Miodnych.

Pestycydy zagrażają pszczołom

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), udzielający niezależnych porad naukowych decydentom UE, poinformował, że spraye do liści, zawierające trzy pestycydy neonikotynoidowe, mogą szkodzić pszczołom. „Ochrona pszczół i owadów zapylających jest jednym z niezbędnych elementów rozważanych podczas oceny ryzyka pestycydów” – …

„We wnioskach do jakich doszliśmy istnieje zróżnicowanie ze względu na takie czynniki jak odmiana pszczół, zamierzony sposób użycia pestycydów czy sposób ekspozycji pszczół na nie. W niektórych zbadanych wypadkach to ryzyko jest niskie. Jednakże w większości ryzyko dla pszczół okazało się wysokie i realne” powiedział Jose Tarazona przewodniczący działu ds. pestycydów w EFSA.

Komentując ryzyko opisane w raporcie, rzecznik prasowy EFSA stwierdził, że pszczoły mogą być wystawione na szkodliwe działanie tych pestycydów na wiele możliwych sposobów w zależności od metody użycia neonikotynoidów.

Unia przedłuża pozwolenie dla potencjalnie szkodliwych pestycydów

Komisja Europejska wraz z państwami członkowskimi po raz kolejny przedłużyła pozwolenie na używanie siarczanu miedzi – kontrowersyjnego pestycydu używanego w rolnictwie organicznym. Pestycyd ten znajduje się na europejskiej liście „środków zastępczych”. Co więcej, jego skutki dla ludzi są wciąż nie …

Zapytany o to, czy w takim razie neonikotynoidy powinny zostać całkowicie zakazane stwierdził, że EFSA służy Unii jako instytucja oceniająca ryzyko. Nie ma ona natomiast możliwośći wprowadzenia nowego prawa. „Odpowiedzialnymi za odpowiednie regulacje są Komisja Europejska i państwa członkowskie” stwierdza w dalszej części wypowiedzi.

Czym są neonikotynoidy

Neonikotynoidy to kontrowersyjna grupa pestycydów pozostająca w użyciu od 1990 r. Są najczęściej używanymi insektycydami w uprawach na paszę i jedzenie. Jednakże są krytykowane za negatywny wpływ na pszczoły i inne owady zapylające.

Kolejny unijny zakaz w obronie pszczół

„Porozumienie, do którego doszły państwa członkowskie, to kolejny ważny krok w realizacji przez KE ogólnego planu walki z wymieraniem pszczół w Europie” – powiedział unijny  komisarz ds. zdrowia Tonio Borg.Teraz fipronilChodzi o fipronil, pestycyd produkowany przez niemiecką firmę BASF i …

Pozarządowe organizacje ekologiczne wielokrotnie krytykowały producenta tych pestycydów Syngenta, że promuje tym sposobem niezrównoważony model rolnictwa niespełniający unijnych norm prawnych.

Teraźniejszość i przyszłość restrykcji

Unijne restrykcje dotyczące użycia tych pestycydów zostały wprowadzone już w 2013 r. Jednakże w świetle nowych ustaleń  państwa członkowskie rozważą dodanie kolejnych restrykcji.

Ochrona pszczół jest niezwykle ważna dla Unii Europejskiej, jako sprawa dotykająca bioróżnorodności niezbędnej dla środowiska naturalnego.

Unijny oficjel stwierdza w rozmowie z EURACTIV.com , że Unia jeszcze raz przyjrzy się raportowi EFSA i jeśli będzie to potrzebne umieści w prawie nowe restrykcje i ograniczenia.

Dyskusja na ten temat ma odbyć się w drugiej połowie marca podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Paszy.

Jeszcze w październiku 2017r. Komisja przyznała, że planuje kolejne ograniczenia dla neonikotynoidów.