Miliard złotych z UE dla polskich rolników?

susza, źródło: flickr.com/ Jose Ibarra

susza, źródło: flickr.com/ Jose Ibarra

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski zabiega o uruchomienie dla Polski specjalnej pomocy na wypadek klęsk żywiołowych. Wczoraj poinformował, że wniosek ws. unijnej pomocy dla polskich rolników poszkodowanych w wyniku suszy został złożony tydzień temu. Przedstawione straty wycenione zostały na ok. 250 mln euro, czyli ok. miliard złotych.

 

Jan Krzysztof Ardanowski zapewniał we wtorek (13 sierpnia)w Polskim Radiu 24, że będzie zabiegał o unijną pomoc, ale zastrzegł, że „UE raczej aż bardzo solidarna nie jest, a te młyny mielą wolno”. Przypomniał przy tym, że Polska otrzymała „symboliczną” pomoc za ogromne straty spowodowane w 2017 r. wichurą w woj. kujawsko-pomorskim. Szef resortu rolnictwa podkreślił, że była to „kropla w morzu potrzeb”.

UE przekaże kolejne 50 mln euro na walkę z suszą w Rogu Afryki

Susza po raz kolejny poważnie uderzyła w państwa tzw. Rogu Afryki – Somalię, Etiopię, Kenię i Ugandę. Najtrudniejsza sytuacja panuje w dwóch pierwszych krajach, ale unijna pomoc trafi do wszystkich z nich. Zaplanowana kwota to 50 mln euro.
 

Za obecna suszę …

Ardanowski przewiduje, że tegoroczne straty spowodowane suszą będą większe, ponieważ ona „narasta”, a kolejne raporty „złudzeń raczej nie pozostawiają – trzeba będzie szacować następne pola”. Minister powtórzył zapewnienie, że rolnicy nie pozostaną bez pomocy, ale jej wysokość będzie znana po oszacowaniu wszystkich strat.

Wtorkowe posiedzenie rządu też o suszy

Również na wczorajszym posiedzeniu rządu mowa była o stratach w rolnictwie spowodowanych suszą. Minister Ardanowski przekazał informacje o stratach w rolnictwie spowodowanych tegoroczną suszą.

Już w czasie piątkowej (9 sierpnia) konferencji prasowej szef resortu rolnictwa przekazał, że z raportów wojewodów wynika, iż susza objęła niemal dwa miliony (ok. 1,9 mln) hektarów. “Pod względem obszaru w tym roku susza jest może nieco mniejsza niż w roku ubiegłym” – przyznał szef resortu rolnictwa, ale podkreślił, że nie zmienia to faktu, że tam, “gdzie to zjawisko występuje drugi rok z rzędu, sytuacja jest dramatyczna”.

Ardanowski: Rolnicy dostali już pierwsze rekompensaty z powodu tegorocznej suszy

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski poinformował, że rolnicy otrzymali już pierwsze wypłaty rekompensat. Potwierdził, że na chwilę obecną wpłynęło ponad 28 tys. wniosków od poszkodowanych rolników.
 

Minister Ardanowski przypomniał także, że wnioski można składać do 31 października.
Poważne straty …

Straty w rolnictwie

Według stanu na koniec lipca susza w Polsce objęła już wszystkie monitorowane uprawy: zbóż jarych, zbóż ozimych, krzewów owocowych, truskawek, roślin strączkowych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, drzew owocowych, warzyw gruntowych, tytoniu, buraka cukrowego, ziemniaka i chmielu.

Straty w uprawach szacuje 1298 komisji powołanych przez wojewodów, które działają w  1250 gminach. Według danych z początku tego miesiąca w 134 289 gospodarstwach rolnych – na powierzchni 1 805,5 tys. ha upraw – straty wywołane suszą oceniono już na 1 mld 87 mln 955 tys. zł. Komisje jednak jeszcze nie zakończyły pracy. Ardanowski powtórzył deklarację premiera, że rząd udzieli rolnikom pomocy “jak tylko będziemy dokładnie wiedzieć, ile wynoszą straty”.

Pomoc od rządu

Po oszacowaniu strat producenci rolni mogą ubiegać się – poza  odszkodowaniami wypłacanymi przez zakłady ubezpieczeń – o: kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji rolnej; poręczenia i gwarancje spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej; udzielenie pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz pomocy w regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty.

Rolnicy mogą także starać się o umorzenie – w całości lub w części – bieżących składek (takiej pomocy udziela prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody) oraz odroczenie i rozłożenie na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz przyznanie ulg w opłatach czynszu, a także umorzenie raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy ( Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast na indywidualny wniosek producenta rolnego).

Konsultacje i kampania „Stop suszy”

W zeszłym tygodniu w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpoczęto konsultacje społeczne ws. zapobiegania skutkom suszy w Polsce oraz kampanię społeczno-medialną „Stop suszy”. We wtorkowej  (6 sierpnia) inauguracji uczestniczyli minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk oraz prezes PGW Wody Polskie Przemysław Daca.

„Kilka tygodni temu na Wiśle mieliśmy prawie 6 metrów wody, teraz jest to 35 cm. Niewykluczone, że jesienią znów będzie wysoka woda. Jedyną odpowiedzią jest kompleksowy program retencyjny. Ostatecznie chcemy podnieść retencję w ciągu 7 lat do 15 procent, ponieważ obecnie Polska zatrzymuje tylko 6,5 procent wody” – mówił minister Gróbarczyk.

W ramach Programu Rozwoju Retencji, zainicjowanemu przez MGMiŻŚ, do 2027 roku zostaną zrealizowane 94 inwestycje. Planowana jest m.in. budowa 30 nowych zbiorników wodnych, w tym dziewięć dużych. Całkowity koszt inwestycji to 14 mld zł.

Na razie nasz kraj ma 69 zbiorników retencyjnych, podczas gdy np. porównywalna z naszym krajem Hiszpania, magazynując 45 proc. wody, dysponuje 1969 zbiornikami. Polskie zasoby wody utrzymywane w zbiornikach to połowa średniej europejskiej i jedynie połowa koniecznej objętości na wypadek katastrofy.

“Polska należy do krajów o najuboższych zasobach wodnych w całej Unii Europejskiej. Na jednego mieszkańca naszego kraju, w okresie suszy, przypada zaledwie 1000 m3 wody na cały rok. To nawet 4 razy mniej niż w innych krajach UE!” – alarmują Wody Polskie.

Susza groźna dla najbardziej zaludnionych państw UE

Natomiast UE ostrzega w swoich raportach m.in., że w najbardziej zaludnionych państwach członkowskich: Francji, Hiszpanii, Niemczech, Polsce, Wielkiej Brytanii i we Włoszech,  zasoby słodkiej wody na mieszkańca są niepokojąco niskie. Wynoszą bowiem mniej niż 3 tys. m³ na mieszkańca, a gdy o deficycie można mówić, gdy wskaźnik ten osiąga wartość 1700 m³. Taki  właśnie deficyt Unia odnotowała w ostatnich latach nie tylko na Malcie, ale także na Cyprze, w Czechach i w Polsce.

Wyzwania przed nową Wspólną Polityką Rolną

Jaki kształt powinna przyjąć Wspólna Polityka Rolna UE w kolejnej dekadzie XXI wieku? Czy da się pogodzić zwiększanie efektywności produkcji rolnej w Europie z koniecznością zwiększonej ochrony środowiska naturalnego? Czy państwa członkowskie UE poradzą sobie z przejęciem od Brukseli większej odpowiedzialności za realizowanie …

Disclaimer: Projekt sfinansowano przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tym tekście.