Międzyrządowe rozmowy Polski i Niemiec o ASF i WPR

W trakcie polsko-niemieckich konsultacji rządowych odbyło się spotkanie ministrów rolnictwa Polski i Niemiec. Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W ramach XV konsultacji polsko-niemieckich, które odbyły się 2 listopada w Warszawie przeprowadzone zostały rozmowy ministrów rolnictwa z Polski i Niemiec.

 

Polskiemu zespołowi przewodniczył minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, a stronie niemieckiej minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej Julia Klöckner. Tegoroczne, piętnaste Polsko-Niemieckie Konsultacje Międzyrządowe mają szczególne znaczenie z uwagi na obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Wspólna walka z ASF i priorytety WPR tematami rozmów

Głównymi tematami rozmów były: reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r., problem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF), tegoroczna susza, cyfryzacja w rolnictwie oraz wzmocnienie obszarów wiejskich i warunków życia na wsi. „Jesteśmy znaczącymi producentami rolnymi. Widzę możliwość współpracy w wielu obszarach” – podkreślił polski minister.

Jednym  z takich obszarów jest ochrona wód i retencji wodnej. Według ministra Ardanowskiego współpraca jest także możliwa w zakresie przemysłu przetwórczego oraz zwalczania chorób zwierzęcych. Szef polskiego resortu rolnictwa podkreślił bogate doświadczenie służb weterynaryjnych w zwalczaniu wirusa ASF.

Premier Morawiecki i komisarz UE ds. rolnictwa Hogan o przyszłym budżecie UE

Spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z komisarzem UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Philem Hoganem w Warszawie poświęcone było budżetowi UE na lata 2021-27.

„Dzięki temu utrzymuje się on na ograniczonym terytorium, a niektóre tereny będą wkrótce przywrócone do produkcji wieprzowiny. Najważniejszym problemem, który stoi przed nami jest przyszły budżet na realizację Wspólnej Polityki Rolnej” – podkreślił minister Ardanowski.

„Rolnictwo jest niejako ofiarą zmian klimatycznych” – stwierdziła minister Julia Klöckner zwracając uwagę, że jednocześnie rolnictwo przyczynia się również do anomalii.Niemiecka minister rolnictwa podniosła kwestię gwałtowności zmian klimatycznych, które powodują poważne straty w produkcji rolnej, czy to ze względu na suszę czy też nadmierne opady.

W odniesieniu do rozwoju obszarów wiejskich ministrowie podkreślili konieczność zrównoważonego i nowoczesnego rozwoju obszarów wiejskich oraz niezbędną poprawę warunków życia na wsi i utrzymanie miejsc pracy. Minister Klöckner zwróciła również uwagę na kwestie związane z  cyfryzacją, która wkracza do rolnictwa.

Aby sprostać licznym wyzwaniom, stojącym przed współczesnym rolnictwem, obie strony zadeklarowały wolę dalszego pogłębiania współpracy Polski i Niemiec na rzecz sprawniejszego i cyfrowego rolnictwa. Zagwarantuje to bezpieczeństwo żywnościowe, nie tylko obu państw, ale również całej UE, przyczyniając się do walki z głodem na świecie a także do wzmocnienia pozycji rolników w łańcuchu rolno-żywnościowym. Warszawa i Berlin są zdecydowane działać na rzecz dalszego rozwoju silnych i atrakcyjnych obszarów wiejskich, a także na rzecz silnej i konkurencyjnej pozycji UE na globalnym rynku rolnym.

Grecki plan cyfryzacji rolnictwa zyskuje aprobatę UE

Aby odciąć się od przeszłości napędzanej oszczędnościami i poprawić konkurencyjność gospodarki, grecki rząd przedstawi wkrótce krajową strategię cyfryzacji sektora rolnego.
 

Po zakończeniu 8-letniego pakietu ratunkowego lewicowy rząd kierowany przez sojusz SYRIZA szuka sposobów na ustabilizowanie gospodarki i zapewnienie jej stałego wzrostu. …

W wielu aspektach stanowiska są zbieżne, szczególnie w zakresie utrzymania WPR opartej na dwóch filarach oraz co do braku cięć na WPR w unijnym budżecie. Ministrowie wspólnie opowiedzieli się też za systemem płatności bezpośrednich, które są bardzo ważne dla stabilności dochodów rolników.

Od 20 lat Niemcy są pierwszym i najważniejszym partnerem handlowym Polski. W okresie od stycznia do lipca 2018 r. w obrotach z Niemcami Polska uzyskała wyższe dodatnie saldo w handlu artykułami rolno-spożywczymi, w wysokości ponad 1,4 mln euro, w porównaniu do analogicznego okresu w 2017 r., gdy było to tylko nieco 1 mln euro. Niemcy, będąc jednym z najbardziej rozwiniętych krajów przemysłowych świata, z czwartą co do wielkości gospodarką, są również ważnym podmiotem polityki europejskiej.

Wyrzucanie jedzenia przyczynia się do katastrofy klimatycznej

Co roku w Polsce marnuje się aż 9 mln ton żywności. Taka ilość wystarczyłaby do nakarmienia wszystkich mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Jednocześnie, marnowanie żywności przyczynia się do większych emisji gazów cieplarnianych.
 

Marnowanie żywności ma negatywny wpływ na klimat, przyczyniając się …