Komisja Specjalna UE obiecuje większą przejrzystość w stosowaniu pestycydów

W poniedziałek swoją pracę rozpoczęła Komisja Specjalna Parlamentu Europejskiego ds. Wydawania zezwoleń na wprowadzenie do obrotu środków ochrony roślin- w skrócie PEST. [Global Justice Now/Flickr]; źródło: EURACTIV.de

W poniedziałek (12 marca) pracę rozpoczęła Komisja Specjalna Parlamentu Europejskiego ds. Wydawania Zezwoleń na Wprowadzenie do Obrotu Środków Ochrony Roślin – w skrócie PEST. Komisja złożona z 30 parlamentarzystów ma teraz dziewięć miesięcy na zwiększenie przejrzystości procesu zezwolenia na wprowadzenie do obrotu środków ochrony roślin.

 

Jednak przejrzystość nie jest jedynym problemem, jeśli chodzi o stosowanie takich pestycydów jak glifosat na niemieckich gruntach uprawnych. Ich sprzedaż stale rosła przez ostatnie dwie dekady. Federalny Urząd Ochrony Konsumentów zakłada, że w międzyczasie zastosowano około 47 000 ton środków ochrony roślin. W tym pestycydy, które mogą również stosować producenci ekologiczni. Odzwierciedla to również jedną z niepewności spowodowaną  jednostronnym działaniem byłego ministra rolnictwa Christiana Schmida, który wyraził zgodę na przedłużenie licencji na kontrowersyjny pestycyd glifosat.

Glifosat dopuszczony na rynek UE na kolejne 5 lat

Licencja na wzbudzający kontrowersje środek chwastobójczy została przedłużona. Wybrano kompromisowe rozwiązanie, bowiem dopuszczono go do użytku na terenie UE, ale na krótszy niż zwykle okres.
 
Spór o dalsze dopuszczenie glifosatu na unijny rynek trwał od marca 2015 r., kiedy to podległa Światowej …

Decydujące stanowisko Niemiec: glifosat dozwolony na kolejne pięć lat

Państwa członkowskie UE zdecydowały, że kontrowersyjny herbicyd zostanie dozwolony na kolejne pięć lat. Przy czym decydujący był głos Niemiec.

Nie tylko konsument nie ma obecnie pewności, który ze środków ochrony roślin jest właściwie znacznie bardziej nieodpowiedni i który, jak sklasyfikowany jako wysoce toksyczny spinosad, powinien zniknąć z niemieckich ogrodów i pól.

PEST jest za przejrzystością i niezależnością

PEST, pod przewodnictwem francuskiego przewodniczącego Erica Andrieu (socjaldemokraci, S & D), stara się teraz rzucić więcej światła na procedury wydawania zezwoleń na stosowanie pestycydów dozwolonych w UE. Należy badać procedury zatwierdzania przez UE, ujawniać konflikty interesów i formułować zalecenia. Zadaniem Komisji Specjalnej jest również analiza ewentualnych konfliktów interesów uczestników procedury wydawania zezwoleń.

Niemcy: Rozmowy chadeków z socjaldemokratami w cieniu sporów o glifosat

Czy niedawna decyzja ws. przedłużenia o 5 lat licencji na stosowanie na terenie UE budzącego kontrowersje środka chwastobójczego glifosat może przeszkodzić w potencjalnych rozmowach CDU z SPD na temat utworzenia wspólnej koalicji rządowej? Niemiecka kanclerz jest wściekła na ministra rolnictwa, …

„W ciągu najbliższych dziewięciu miesięcy chcemy opracować konkretne zalecenia dotyczące działań, które sprawią, że wydawanie zezwoleń na stosowanie pestycydów w UE będzie bezpieczniejsze, bardziej przejrzyste i bardziej niezależne. Dzisiaj dajemy początek tym działaniom”, obwieściła w poniedziałek Maria Noichl, rzeczniczka Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członkini Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w Parlamencie Europejskim.

Również eurodeputowana Ulrike Müller, występująca w Komisji Specjalnej jako rzecznik ugrupowania Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy, pokłada wielkie nadzieje w tym organie Parlamentu Europejskiego: „Często zdarzają się skargi na brak przejrzystości w wydawaniu zezwoleń na środki ochrony roślin. Komisja Specjalna oferuje teraz możliwość opracowania kompleksowych wniosków dotyczących zbliżającego się przeglądu rozporządzenia w sprawie środków ochrony roślin.”

Według Ulrike Müller, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) powinien być bardziej zaangażowany w to, „aby przeprowadzać niezależne naukowo testy”. Dla Müller ważne jest, by decyzje dotyczące wydawania zezwoleń na pestycydy opierały się na solidnych danych naukowych: „EFSA wykonuje świetną robotę, ale naklad pracy jest coraz większy. Musimy upewnić się, że nasza agencja ma wystarczającą liczbę pracowników i odpowiednio duży budżet – tylko w ten sposób EFSA może zagwarantować wiarygodną ocenę ryzyka w przyszłości.”

Unia przedłuża pozwolenie dla potencjalnie szkodliwych pestycydów

Komisja Europejska wraz z państwami członkowskimi po raz kolejny przedłużyła pozwolenie na używanie siarczanu miedzi – kontrowersyjnego pestycydu używanego w rolnictwie organicznym. Pestycyd ten znajduje się na europejskiej liście „środków zastępczych”. Co więcej, jego skutki dla ludzi są wciąż nie …

Minister rolnictwa Niemiec Klöckner otwarty na konwencjonalne pestycydy na gruntach ekologicznych

Ale nowy konflikt zagraża już z innej strony i – do tego znowu z Niemiec. To właśnie wśród niemieckich rolników ekologicznych podnoszą się głosy, które już nie zapowiadają walki z konwencjonalnymi „truciznami gruntów uprawnych”, lecz w odniesieniu do inwazji szkodników i presji ekonomicznej zbyt chętnie chcą sięgać po pestycydy, które jeszcze lata temu były nie do pomyślenia na gruntach produkcji ekologicznej.

Dopiero niedawno przyszła minister rolnictwa Julia Klöckner (CDU), powiedziała w wywiadzie dla Leipziger Volkszeitung, że nowy rząd federalny Niemiec zdecydowanie poświęci uwagę tym żądaniom.

„Musimy umożliwić rolnikom ekologicznym stosowanie konwencjonalnych środków ochrony roślin w gorszych okresach”, powiedziała przyszła minister. Przy tym należy kontynuować dalsze badania oraz pozostawać w porozumieniu ze stowarzyszeniami, jak podkreśla Klöckner.

Organizacja zrzeszająca rolników: decyzja w sprawie glifosatu może zaszkodzić wiarygodności UE

Copa-Cogeca (przyp.tłum.: COPA COGECA – europejska organizacja zrzeszająca rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze) krytykuje fakt, że zezwolenie na zaledwie pięć kolejnych lat podważyłoby wiarygodność instytucji UE. Żąda 15 lat.

Plany minister rolnictwa mogą wywoływać wiele emocji i podnosić pewne kwestie, które zdecydowanie mogłyby wchodzić w zakres kompetencji PEST.  Na przykład, jeśli konwencjonalne pestycydy są stosowane na gruntach ekologicznych, czy rolnicy ekologiczni mogą mimo to otrzymywać unijne dotacje na produkcję ekologiczną?

Przynajmniej wśród parlamentarzystów, takich jak Harald Ebner, rzecznika ds. Inżynierii genetycznej i polityki bioekonomii w ugrupowaniu Zielonych, takie pomysły prawdopodobnie spotkają się z oporem. Uważa on, że obowiązkiem rządu federalnego jest uruchomienie do końca 2018 r. programu redukcji pestycydów, który ma na celu zmniejszenie stosowania pestycydów o 40 procent w ciągu najbliższych czterech lat i znaczne zwiększenie udziału gruntów, na których nie stosowano pestycydów.

„Dobrze się stało, że Komisja Specjalna Parlamentu Europejskiego właśnie rozpoczyna swoją działalność”, powiedział Ebner. „Nowy rząd federalny rozpoczyna ten tydzień z obciążeniem wynikającym ze swojego umyślnego udaremnienia zaprzestania używania glifosatu na terenie Europy. Przypadek glifosatu wyraźnie pokazał: procedura wydawania zezwoleń na stosowanie pestycydów musi stać się bardziej niezależna i przejrzysta. Również w tym względzie Komisja może wnieść swój cenny wkład.”