Komisja Europejska broni wysiłków na rzecz dobrostanu zwierząt

Świnie [SHUTTERSTOCK]

Działania unijne wywarły pozytywny wpływ na dobrostan zwierząt, twierdzi Komisja Europejska. Jest to reakcja na raport Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO), który zakwestionował proces wdrażania drugiej Strategii UE w zakresie ochrony i dobrostanu zwierząt.

 

15 listopada audytorzy UE opublikowali nowe sprawozdanie na temat dobrostanu zwierząt. Wezwali w nim do zmniejszenia różnicy między ambitnymi celami wyznaczonymi przez europejskich decydentów politycznych a ich realizacją.

Chodzi przede wszystkim o niedostateczną ilość procedur, których zadaniem jest ocena procesu implementacji założonych celów. Brakuje między innymi wskaźników bazowych i wskaźników docelowych służących do pomiaru osiągnięcia celów strategicznych i dlatego Komisja nie mogła ich jeszcze ocenić.

Ardanowski: Będziemy walczyć o zrównanie dopłat dla rolników

„Nie ma żadnych powodów, żeby polscy rolnicy otrzymywali niższe dopłaty bezpośrednie niż ich koledzy z Europy Zachodniej. Będziemy twardo walczyć o wyrównanie tych kwot” – powiedział minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.
 

W poniedziałek odbyło się w Brukseli spotkanie unijnych ministrów ds. …

Komisja stwierdziła, że zdefiniowanie tych wskaźników, jak sugerowali audytorzy, z pewnością mogłoby pozytywnie wpłynąć na proces przestrzegania przepisów w niektórych kluczowych obszarach związanych z dobrostanem zwierząt.

Plany Komisji Europejskiej

Po zakończeniu wszystkich działań objętych strategią UE w zakresie dobrostanu zwierząt, Komisja jest gotowa ocenić jej wpływ i podsumować sukcesy, a także zwrócić uwagę na obszary działalności UE w tym zakresie, które wymagają poprawy.

„Będziemy teraz pracować nad wprowadzeniem tych zaleceń i uwzględnieniem ich w przyszłych działaniach” – podało źródło Komisji. Wśród swoich uwag kontrolerzy wskazali tymczasem, że Komisja nie odnowiła strategii na lata 2012-2015.

Dostrzegli jednak, że Komisja dąży do upraszczania dialog z zainteresowanymi stronami za pośrednictwem unijnej platformy na rzecz dobrostanu zwierząt. Platforma wystartowała w 2017 r. i stała się pierwszym Centrum Referencyjnym UE ds. dobrostanu zwierząt, tym samym zapewniając państwom członkowskim pomoc techniczną w zakresie dobrostanu trzody chlewnej.

Wyzwania przed nową Wspólną Polityką Rolną

Jaki kształt powinna przyjąć Wspólna Polityka Rolna UE w kolejnej dekadzie XXI wieku? Czy da się pogodzić zwiększanie efektywności produkcji rolnej w Europie z koniecznością zwiększonej ochrony środowiska naturalnego? Czy państwa członkowskie UE poradzą sobie z przejęciem od Brukseli większej odpowiedzialności za realizowanie …

Jednak na tym etapie Komisja zdecydowała się nie spekulować na temat wyników przyszłej oceny, twierdząc, że jest jeszcze zbyt wcześnie, aby już teraz decydować, jakie mogą być najlepsze instrumenty kontynuacji polityki rolnej w tym zakresie.

AnimalhealthEurope, stowarzyszenie reprezentujące producentów leków dla zwierząt, podkreśliło, że przepisy Komisji dotyczące transportu i uboju zwierząt oraz przestrzegania zasad dobrostanu świń powinny być przestrzegane przez wszystkich członków UE. Ich celem jest bowiem zapewnienie jak najlepszego zdrowia i dobrostanu europejskich zwierząt hodowlanych.

Autorzy opinii z ramienia ETO stwierdzili również, że wytyczne dotyczące dobrostanu świń i ochrony zwierząt rzeźnych weszły w życie z opóźnieniem  z powodu długich dyskusji z zainteresowanymi stronami.

Pozostałe reakcje

Humane Society International / Europe pochwaliło inicjatywę ETO dotyczącą ścisłego nadzoru państw członkowskich nad wdrażaniem przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt hodowlanych. Dyrektor wykonawczy organizacji Ruud Tombrock nazwał raport „ważnym sygnałem ostrzegawczym”.

„Dobrostan zwierząt i ich zdrowie są współzależne, dlatego bardzo ważne jest zapewnienie dokładniejszego stosowania i egzekwowania istniejących przepisów dotyczących tych kwestii” – dodało w oświadczeniu AnimalhealthEurope.

Rządowy rozdźwięk w Niemczech w sprawie glifosatu

Niemiecka Minister Środowiska wzywa do określenia wiążącej daty wycofania glifosatu oraz stworzenia systemu rekompensat związanych z tym działaniem. Taka wypowiedź zirytowała jednak Minister Żywności i Rolnictwa. Raport EURACTIV Niemcy i Der Tagesspiegel.
 

Minister środowiska, ochrony przyrody i bezpieczeństwa jądrowego w …

Europejskie lobby rolników Copa-Cogeca z zadowoleniem przyjęło fakt, że w sprawozdaniu podkreślono znaczenie środków poprawy dobrostanu zwierząt przy wsparciu polityki rozwoju obszarów wiejskich. Dodało również, że sprawozdanie jest korzystne w odniesieniu do ważnych wysiłków państw członkowskich we wdrażaniu prawodawstwa.

ETO oświadczył również, że Komisja nie dokonała przeglądu ram legislacyjnych ani nie podjęła żadnych działań w celu optymalizacji synergii ze wspólną polityką rolną (WPR). Dodał też, że niektóre państwa członkowskie w ograniczonym zakresie wykorzystują narzędzia polityki WPR mające na celu realizację celów dobrostanu zwierząt.

Zdaniem ETO przepisy UE stanowią podstawę koordynacji między kontrolami wzajemnej zgodności a oficjalnymi inspekcjami, ale państwa członkowskie nie wykorzystały tej możliwości na tyle, aby ulepszyć swoje systemy kontroli.

Chociaż państwa członkowskie przesyłają roczne sprawozdania z wyników oficjalnych inspekcji przeprowadzanych w gospodarstwach rolnych zgodnie z prawodawstwem UE, Komisja uznała, że ​​zgłoszone dane nie są kompletne, spójne, wiarygodne ani wystarczająco szczegółowe, aby wyciągnąć wnioski na temat ich zgodności na poziomie UE.

GMO: Będzie zmiana europejskiego prawa?

Mechanizm Doradztwa Naukowego Komisji Europejskiej (SAM) wydał we wtorek (13 listopada) rekomendację, w której zaleca zmianę dyrektywy w sprawie organizmów zmodyfikowanych genetycznie, aby dostosować ją do obecnej wiedzy naukowej, szczególnie w zakresie technologii tzw. edycji genów.
 

SAM, czyli grupa głównych doradców …