Komisja ds. Rolnych Parlamentu Europejskiego nie będzie już negocjować przyszłości WPR samodzielnie

źródło: Max Pixel

źródło: Max Pixel

Szefowie grup politycznych w Parlamencie Europejskim zadecydowali w czwartek (5 lipca) o przyznaniu Komisji ds. Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) „wspólnych kompetencji” z Komisją ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) w kwestii środowiskowych aspektów we Wspólnej Polityce Rolnej (WPR) po 2020 r.

 

W myśl podjętej decyzji europosłowie z komisji ENVI będą mieć wpływ na kształt legislacji dotyczących kwestii środowiskowych w nowej Wspólnej Polityce Rolnej. Jednakże wciąż decydujący głos w kwestii WPR będzie mieć komisja AGRI.

Taki obrót spraw ucieszył organizacje ekologiczne, które nazwały ów krok „bezprecedensowym”, ponieważ uznano wreszcie, że kwestie środowiskowe są integralną częścią polityki rolnej.

Dyrektor ds. polityki rolnej UE w Greenpeace Marco Contiero oświadczył, że PE słusznie włącza w prace europosłów ekspertów z różnych dziedzin, od kwestii zdrowia publicznego po środowisko i zmiany klimatyczne.

„To potwierdzenie, że rolnictwo nie jest związane tylko z przemysłem rolnym. Komisja AGRI musi uszanować tę decyzję i nie wykorzystywać swojej pozycji do marginalizowania wpływu komisji ENVI” – powiedział Contiero.

„Przyznanie komisji ENVI realnego wpływu na kształt przyszłej WPR jest niezbędnym pierwszym krokiem do wprowadzenia większej odpowiedzialności w polityce zamiast dotychczasowej pustej retoryki na temat spraw środowiskowych” – skomentował Ariel Brunner, jeden z dyrektorów BirdLife Europe.

Jednak organizacje unijnych rolników nie widzą tej sytuacji w tak różowych barwach.

Poproszony przez EURACTIV o komentarz sekretarz generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen stwierdził, że „to ważne, by utrzymać spójność propozycji PE ws. przyszłości WPR poprzez pozostawienie tego obszaru w kompetencjach komisji AGRI.”

Pesonen w ostatnim czasie zwracał uwagę, że na poziomie Komisji Europejskiej Dyrekcja Generalna ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich (DG AGRI) była podczas podejmowania decyzji odnośnie rolnictwa „marginalizowana”. „Obawiamy się kontynuacji trendu odpychania DG AGRI od wielu związanych z rolnictwem kwestii, na przykład przyszłości biopaliw” – podkreślił.

Szef związku rolników UE: DG AGRI „nie była odpowiednio konsultowana” w rozmowach na temat biopaliw

Unijni rolnicy są „bardzo zaniepokojeni” faktem, że Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej (DG AGRI) jest często lekceważona, jeśli chodzi o decyzje polityczne, mające bezpośredni wpływ na społeczność rolników.
 
„Jesteśmy zaniepokojeni faktem, że DG AGRI …

Co to oznacza w praktyce?

Przywódcy grup politycznych w Parlamencie Europejskim skorzystali po prostu z tzw. procedury zaangażowanych komisji.

W przeciwieństwie do standardowej procedury, gdzie jedna z komisji pełni rolę wiodącą i to ona przygotowuje projekt jakiegoś aktu prawnego, a inne komisje tylko przedstawiają swoje opinie, w tym przypadku komisja dołączona do prac może wpłynąć na ostateczny kształt legislacji.

Dodatkowo rozszerzona jest koordynacja prac obu komisji zanim przedstawiony zostanie końcowy projekt, co oznacza, ze komisja AGRI będzie się musiała wykazać silniejszym „duchem kompromisu”.

Co więcej, harmonogram procedury legislacyjnej musi być wspólnie uzgodniony przez obie zainteresowane komisje, a sprawozdawcy z obu komisji będą obecni podczas końcowych negocjacji na temat kształtu Wspólnej Polityki Rolnej, jakie Parlament Europejski prowadzić będzie z Komisją Europejską i państwami członkowskimi.

Procedura zapewnia także to, że „jeżeli właściwa komisja (AGRI) nie przestrzega wyłącznej właściwości zaangażowanej komisji (ENVI), zaangażowana komisja (ENVI) może złożyć poprawki bezpośrednio na posiedzeniu plenarnym”.

Oznacza to, że ENVI ma możliwość obejścia ewentualnego sprzeciwu ze strony AGRI jeśli chodzi o poprawki i wprowadzić je do projektu legislacyjnego na posiedzeniu plenarnym. Źródła zbliżone do sprawy wyjaśniły EURACTIV, że poprawki zgłaszane przez całą komisję mają większą siłę przebicia niż te zgłaszane przez grupę złożoną z kilku europosłów.

„Poprzez włączenie członków komisji ENVI, nawet jeśli będzie to w ograniczonym stopniu, debata ulegnie wzbogaceniu i prawdopodobnie poskutkuje stanowiskiem PE, które lepiej odzwierciedli interesy obywateli UE” – powiedział Jabier Ruiz z WWF.

Na Komisję Europejską spadła w ostatnim czasie fala krytyki, po tym jak przedstawiono propozycje odnośnie kształtu przyszłej WPR.

Organizacje ekologiczne mocno skrytykowały propozycje KE na temat przeciwdziałania zmianom klimatycznym i żaliły się, że rosnący wpływ państw członkowskich na końcowe decyzje może zdławić cele klimatyczne.

Jakie finansowanie WPR po 2020 r.?

Jaki kształt powinna przybrać w nowej siedmioletniej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 Wspólna Polityka Rolna? Dotychczasowe informacje jakie napływają z Komisji Europejskiej, choćby z komunikatu KE z końca ubiegłego roku czy z zaprezentowanej na początku maja wstępnej propozycji na …