Komisarz Navracsics: Apelujemy o zdrowszy styl życia

Komisarz Tibor Navracsics, źródło: © European Union 2014 - European Parliament

Komisarz Tibor Navracsics, źródło: © European Union 2014 - European Parliament

„Komisja Europejska ogłosiła w Tartu apel o zdrowszy styl życia, aby przeciwdziałać nasilającemu się problemowi otyłości w UE i jednocześnie promować aktywność fizyczną” – powiedział EURACTIV komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibor Navracsics. 

 

„Rozpoczęliśmy naszą inicjatywę promowania zdrowego stylu życia rok temu. Aby osiągnąć ten cel, zobowiązaliśmy się do podejmowania działań i pracy w różnych obszarach, takich jak sport, żywność czy badania. Powoli osiągamy już pierwsze rezultaty” – podkreślił Tibor Navracsics.

„W nadchodzących miesiącach i latach trzeba jednak zrobić więcej, aby działać i wypełniać zobowiązania określone w inicjatywie” – powiedział węgierski komisarz.

Wezwanie do zdrowego stylu życia w Tartu to inicjatywa uruchomiona we wrześniu 2017 r. przez Dyrekcje Generalne Komisji Europejskiej ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury (EAC); Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (SANTE) oraz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (AGRI) .

W świetle rosnącego poziomu otyłości w połączeniu ze zdrowotnymi konsekwencjami bezczynności, Dyrekcje Generalne Komisji Europejskiej zaproponowały szereg działań, które mają na celu wzmożenie edukacji ludzi na temat korzyści płynących ze zdrowego stylu życia i zwiększenia inwestycji w projekty sportowe.

Ostatnie badanie Eurobarometru dotyczące sportu i aktywności fizycznej wykazało, że coraz więcej obywateli UE nie przejawia żadnej aktywności fizycznej, a około 40 proc. twierdzi, że nie ma na to czasu. W szczególności 46 proc. respondentów stwierdziło, że nigdy nie uprawiało lub nie uprawia sportu, co stanowi wzrost o 4 p.p. w porównaniu z 2014 r.

Mleko, owoce i warzywa w szkole dzięki programowi UE

INFORMACJA PRASOWA
Unijny program „Owoce, warzywa i mleko w szkole” powraca wraz z rokiem szkolnym do szkół w uczestniczących krajach UE.
 

Celem tej unijnej inicjatywy jest propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci. Obejmuje ona rozdawanie owoców, warzyw i produktów mlecznych, a także …

Komisarz wyjaśnił, że finansowanie projektów promujących aktywność fizyczną w 2018 r. zwiększyło się o milion euro, co stanowi wzrost o 15 proc. Przed Europejskim Tygodniem Sportu (23-30 września) Navracsics zauważył, że aktywny tryb życia jest nadal ważnym tematem dla polityków, na przykład podczas Forum Sportowego UE, które odbyło się w Sofii w marcu 2018 r. w czasie bułgarskiej prezydencji w UE.

„Staramy się również podnosić świadomość korzyści płynących ze zdrowego stylu życia i ciężko pracowaliśmy, aby wzmocnić dialog w obrębie europejskich sieci zdrowia i sportu, Światowej Organizacji Zdrowia i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju” – powiedział komisarz Navracsics

Jakie podjęto działania?

KE poczyniła postępy w wielu działaniach które koncentrują się głównie na młodych ludziach. Namacalnych wyników należy się spodziewać jedynak w perspektywie długoterminowej. „Obok promowania zdrowej żywności aktywność fizyczna jest jednym z kluczowych priorytetów strategii”- podkreślił komisarz Navracsics

W kwestii Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), Komisja nadała priorytet skierowanemu do uczniów szkolnemu programowi „Owoce, warzywa i mleko”.

„W kwestii żywienia, obecna WPR już przyczynia się do promowania zdrowego stylu życia, w szczególności poprzez współfinansowanie kampanii promocyjnych stymulujących konsumpcję owoców i warzyw. W całym budżecie na promowanie produktów unijnych największy udział mają owoce i warzywa „- zauważył Navracsics.

Szkodliwy glifosat w popularnych płatkach. Kolejny cios dla Monsanto

To już drugi w tym miesiącu cios dla produkującego chemię rolną koncernu: najpierw wyrok sądowy i wysokie odszkodowanie, teraz niepokojący raport na temat przenikania szkodliwej chemii do pożywienia.
 

Quaker Oats, płatki owsiane w poręcznym kartoniku ze staroświecką etykietą, ma lub miał …