KE pozwała Danię z powodu… fety

źródło: Pixabay/TiBine

Nie chodzi jednak o głośne świętowanie, a tradycyjny słony biały ser z mleka koziego lub owczego, z którego produkcji słyną Grecy. Nazwa feta jest od 17 lat zastrzeżona tylko dla greckich serowarów. Tymczasem podobny ser produkują także Duńczycy. I nazywają go fetą.

 

Spór ciągnie się od ponad 20 lat, a jego najnowsza odsłona od stycznia 2018 r. Komisja Europejska wezwała wtedy duńskie władze do tego, aby wymusiły na swoich producentach nieużywanie słowa „feta” do określania słonego owczego białego sera. Nazwa ta jest bowiem od 2002 r. zastrzeżona tylko dla greckich producentów na mocy dyrektywy o regionalnych oznaczeniach produktów żywnościowych.

Tymczasem duńscy serowarzy także produkują tego typu sery i chcą je nazywać fetą. Argumentują, że eksportując sery poza wspólny rynek nie łamią unijnych przepisów. KE i greccy producenci są jednak odmiennego zdania.

Dwie dekady sporów o fetę

Feta znalazła się na liście zastrzeżonych geograficznie nazw jeszcze w latach 90. XX wieku. Ale Dania, Niemcy i Francja zaskarżyły tę decyzję, argumentując, że w tych krajach fetę produkuje się od tak dawna, że duńscy, niemieccy i francuscy serowarzy mają prawo do stosowania tej nazwy i nie można tego prawa przyznać tylko Grekom. W 1999 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) przyznał rację krajom spierającym się z KE.

Komisja przygotowała więc w 2002 r. nową listę zastrzeżonych geograficznie nazw i doprecyzowała w tym spisie kwestię fety stając ponownie po stronie Grecji. O ile Francja i Niemcy ostatecznie odpuściły, o tyle Dania postanowiła się nie podporządkować. Duńscy producenci dalej nazywają więc swój ser fetą.

KE kilkakrotnie wzywała jednak Kopenhagę, aby wymusiła na duńskich serowarach uznanie greckiego prawa do nazwy „feta”. Ostatni raz takie wezwanie Bruksela wystosowała w ubiegłym roku. Ponieważ Dania ponownie odmówiła, KE postanowiła pozwać Kopenhagę do TSUE.

„Dania nie tylko łamie unijne prawo, ale także utrudnia negocjacje handlowe między UE a krajami trzecimi w zakresie dwustronnych umów na temat wzajemnej ochrony znaków towarowych i produktów regionalnych. Zakłóca to skuteczną promocję unijnych produktów poza wspólnym rynkiem” – głosi komunikat KE.

Polska wódka chroniona w Chinach

Polska wódka znalazła się wśród 100 unijnych produktów chronionych w Chinach –   przekazała Komisja Europejska. To jedyny polski produkt, który znalazł się na liście uzgodnionej między Unią Europejską i Chinami.

Dania: Szanujemy prawo UE, ale także chronimy miejsca pracy

Duński minister ds. rolnictwa i żywności Mogens Jensen odmówił na razie skomentowania pozwu, ponieważ Kopenhaga dopiero go analizuje. „Nie ma wątpliwości, że przede wszystkim interesuje mnie kwestia ochrony duńskich miejsc pracy, ale jednocześnie rozumiemy konieczność przestrzegania zasad, które obowiązują nas odkąd wstąpiliśmy do UE. Ale oficjalne stanowisko w tej sprawie wydamy dopiero, gdy zapoznamy się z przesłanymi nam przez KE dokumentami” – powiedział Jensen.

Kłótnia o fetę to nie jedyny serowy spór dotyczący regionalnych nazw. W maju TSUE wydał wyrok ws. tego czy można w całej UE nazywać ser „Don Kichot” i umieszczać na jego opakowaniu wizerunek słynnego błędnego rycerza z powieści Miguela de Cervantesa. Hiszpańscy producenci z La Manchy przekonywali, że wtedy takie produkty mogą się konsumentom mylić z wytwarzanym przez nich słynnych queso manchego. TSUE stanął wówczas po stronie Hiszpanów.

Organizacje rolnicze: Umowa z Mercosurem to przykład nieuczciwej konkurencji

Umowa o wolnym handlu między Wspólnym Rynkiem Południa (Mercosur) a Unią Europejską jest przykładem nieuczciwej konkurencji – twierdzą zgodnie przedstawiciele polskiej branży rolniczej.

 

 

Czy globalizacja ma granice? Według naukowców, ekologów, i przedstawicieli branży rolniczej jak najbardziej. Przynajmniej w odniesieniu do umowy …

Disclaimer: Projekt sfinansowano przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tym tekście.