Ipsos: Czy żywność genetycznie modyfikowana powinna być oznakowana?

żywność, jedzenie, produkty

Większość obywateli UE chce, by żywność genetycznie modyfikowana (GMO) posiadała specjalne oznaczenia, wynika z badania Ipsos. / Fot. Ralph (Ravi) Kayden [Unsplash]

Większość europejskich konsumentów chce wprowadzenia obowiązku specjalnego oznakowania produktów spożywczych, które pochodzą z genetycznie modyfikowanych upraw, wynika z marcowego raportu Ipsos.

 

W badaniu zleconym przez grupę Zielonych/EFA w Parlamencie Europejskim instytut Ipsos przeanalizował opinie tysięcy konsumentów ze wszystkich 27 krajów w UE w sprawie upraw genetycznie zmodyfikowanych (GMO).

Badanie dotyczyło zarówno organizmów GMO, których produkcja wiąże się z transferem genów między gatunkami, jak i upraw genetycznie zmodyfikowanych (GE), powstających w wyniku nowych technik inżynierii genetycznej, takich jak CRISPR.

Zgodnie z prawodawstwem UE organizm genetycznie zmodyfikowany (GMO) definiuje się jako „organizm, w których materiał genetyczny został zmieniony w sposób, który nie zachodzi w sposób naturalny”.

Umowy o wolnym handlu i unijne rolnictwo: Dlaczego żywność jest kluczowa w negocjacjach handlowych? [WIDEO]

W tym filmie EURACTIV przygląda się bliżej umowom o wolnym handlu i temu, co sprawia, że żywność jest tak ważna w unijnych negocjacjach handlowych.

Większość konsumentów chce oznakowania produktów GMO

Wyniki pokazały, że 86 proc kojarzy technologię GMO i oczekuje, aby żywność genetycznie modyfikowana była odpowiednio oznakowana. Około 68 proc. osób słyszało też o nowych technikach takich jak CRISPR i chciałoby, aby również produkty wytwarzane przy użyciu takich technik miały specjalne etykiety.

Bardzo mała grupa respondentów (3 proc.) zgadza się z propozycją firm, aby zwolnić te produkty z dodatkowych badań bezpieczeństwa, przewidzianych obecnie dla produktów GMO, i obowiązku specjalnego etykietowania.

O ile 78 proc. ankietowanych słyszało o uprawach GMO, to średnio tylko 40 proc. we wszystkich państwach członkowskich UE miało wcześniejszą wiedzę na ten temat.

Jaki jest poziom bezpieczeństwa żywnościowego w UE?

Pandemia koronawirusa obniżyła bezpieczeństwo żywnościowe w krajach Unii?

Jakie jest stanowisko UE w sprawie GMO?

Obecnie żywność pochodzenia GM w Unii Europejskiej musi być oznakowana. W przypadku paczkowanych produktów i pasz lista składników musi zawierać informację „genetycznie modyfikowany” lub „wyprodukowany z genetycznie zmodyfikowanego (organizmu)”.

Jednak już produkty, które pochodzą od zwierząt karmionych roślinami zmodyfikowanymi genetycznie nie są objęte tym przepisem i nie muszą być specjalnie oznaczone.

W 2018 roku Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że produkty GMO podlegają dyrektywie UE w sprawie organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Przedstawiciele przemysłu od czasu wydania orzeczenia domagają się zmiany decyzji i wykluczenia upraw GMO z zakresu obowiązywania tych przepisów.

UE: Agencja ds. żywności za dopuszczeniem larw mącznika do konsumpcji. Kiedy decyzja KE?

Produkty na bazie owadów zaczynają być postrzegane jako obiecujące rozwiązanie problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem przemysłu spożywczego.

Zieloni: Unia musi uszanować wolę konsumentów

Martin Häusling, rzecznik Grupy Zielonych/EFA ds. polityki rolnej, uważa, że Komisja Europejska „musi uszanować wolę konsumentów i zapewnić stosowanie funkcjonujących obecnie przepisów”. W jego opinii odnosi się to także do etykietowania produktów zwierzęcych, które były karmione GMO, w tym nowych metod inżynierii genetycznej.

Zdaniem europejskich Zielonych brak oznakowania tych produktów groziłby „osłabieniem zaufania konsumentów do żywności ekologicznej”, co byłoby z kolei sprzeczne z celem strategii na rzecz pobudzenia produkcji i konsumpcji żywności ekologicznej w UE.