Hogan: wzmocnienie pozycji rolnika jest najważniejsze

Phil Hogan, Komisarza ds. Rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, źródło: https://www.flickr.com/

Phil Hogan, Komisarza ds. Rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, źródło: https://www.flickr.com/

Komisja Europejska opublikowała pierwsze sprawozdanie na temat stosowania zasad konkurencji w sektorze rolnym. Ze sprawozdania wynika, że działania europejskich organów ochrony konkurencji mogą pomóc rolnikom w uzyskaniu lepszych warunków w transakcjach sprzedaży swoich produktów dużym nabywcom lub spółdzielniom.

 

„Wzmocnienie pozycji rolnika w łańcuchu dostaw żywności jest kwestią najwyższej wagi” –  skomentował sprawozdanie Phil Hogan, komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Margrethe Vestager, komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała: „Sprawozdanie wyraźnie udowadnia, jak cenne są działania prowadzone przez europejskie organy ochrony konkurencji w sektorze rolnym, w szczególności w zakresie ochrony rolników przed antykonkurencyjnymi zachowaniami i zapewnienia rolnikom i konsumentom możliwości korzystania z w pełni otwartego rynku wewnętrznego.Będziemy kontynuować współpracę z krajowymi organami ochrony konkurencji”.

Grecki plan cyfryzacji rolnictwa zyskuje aprobatę UE

Aby odciąć się od przeszłości napędzanej oszczędnościami i poprawić konkurencyjność gospodarki, grecki rząd przedstawi wkrótce krajową strategię cyfryzacji sektora rolnego.
 

Po zakończeniu 8-letniego pakietu ratunkowego lewicowy rząd kierowany przez sojusz SYRIZA szuka sposobów na ustabilizowanie gospodarki i zapewnienie jej stałego wzrostu. …

„W kontekście polityki zorientowanej na rynek wzmocnienie pozycji rolnika w łańcuchu dostaw żywności jest kwestią najwyższej wagi. W sprawozdaniu podkreślono, że prawo rolne i prawo konkurencji idą w parze w dążeniu do bardziej sprawiedliwych i skutecznych rezultatów zarówno dla producentów, jak i dla konsumentów. Nie zapominajmy o tym, że rolnicy mają szczególne miejsce, jeśli chodzi o prawo konkurencji. Uznane organizacje producentów mogą im pomóc we wzmocnieniu pozycji w łańcuchu dostaw żywności” – powiedział Phil Hogan, komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Unijne zasady konkurencji zakazujące porozumień dotyczących ustalania cen, innych warunków wymiany handlowej lub podziału rynków mają zastosowanie do produkcji rolnej i handlu produktami rolnymi. Jednakże rozporządzenie o wspólnej organizacji rynków produktów rolnych wprowadza odstępstwa od stosowania tych zasad, które dotyczą wszystkich lub niektórych sektorów rolnych lub pomagają rozwiązać konkretne sytuacje.

Wyrzucanie jedzenia przyczynia się do katastrofy klimatycznej

Co roku w Polsce marnuje się aż 9 mln ton żywności. Taka ilość wystarczyłaby do nakarmienia wszystkich mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Jednocześnie, marnowanie żywności przyczynia się do większych emisji gazów cieplarnianych.
 

Marnowanie żywności ma negatywny wpływ na klimat, przyczyniając się …

Sprawozdanie opublikowane dziś przez Komisję jest pierwszym sprawozdaniem, które koncentruje się na stosowaniu unijnych zasad konkurencji do sektora rolnego.

Na podstawie wniosków ze sprawozdania Komisja będzie kontynuować dialog z zainteresowanymi stronami w sektorze rolnictwa, jak również z państwami członkowskimi, Parlamentem Europejskim i Radą na temat przyszłych decyzji politycznych dotyczących stosowania zasad konkurencji do sektora rolnego. Komisja prowadzić będzie również wzmożone monitorowanie rynku, w szczególności układów zbiorowych, które powodują segmentację rynku wewnętrznego.

WWF: W związku z działalnością człowieka populacja kręgowców zmniejszyła się o 60%

Według opublikowanego dziś (30 października) raportu organizacji ekologicznej WWF, sposoby, którymi ludzie żywią, napędzają i finansują nowoczesne społeczeństwa prowadzą system przyrodniczy na skraj przepaści, zagrażając podstawom, na których zbudowano światową gospodarkę.   
 

Globalna populacja ryb, ptaków, ssaków, płazów i gadów, w …