Hiszpania przyjęła nowe prawo uznające zwierzęta za „czujące istoty”

Hiszpania zwiększyła ochronę praw zwierząt (Photo by Pauline Loroy on Unsplash)

Hiszpania zwiększyła ochronę praw zwierząt (Photo by Pauline Loroy on Unsplash)

Dzięki nowej ustawie zwierzęta domowe i gatunki dziko żyjące nie będą już uznawane w hiszpańskim kodeksie prawnym za „przedmioty”. Odtąd zwierzęta będą traktowane jako „istoty czujące” i posiadać będą status prawny.

 

Nowe prawo przegłosowane 3 grudnia przez Kongres Deputowanych (izba niższa parlamentu) wprowadza szereg zmian w kodeksie cywilnym. Zwierzęta nie będą traktowane jako „przedmioty”. Nie będą mogły być porzucane, źle traktowane, oddzielane od jednego z właścicieli w przypadku ich rozwodu i separacji, uwzględniając dobro i ochronę zwierząt. Zmiany dotyczą zwierząt udomowionych jak i tych dziko żyjących.

Wspólna polityka rolna. Jak UE działa na rzecz dobrostanu zwierząt?

Jak Unia Europejska i państwa członkowskie dbają o dobrostan zwierząt i co się robi w zakresie tej polityki?

„Istoty czujące”, które zyskują nowe prawa

Hiszpania deklarując, że zwierzęta są istotami czującymi, stała się 32 krajem na świecie wprowadzającym takie przepisy. Podobne prawo wprowadzono m.in. we Francji, Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii, Tanzanii, Kanadzie czy Niderlandach.

Prawo Unii Europejskiej już wcześniej wprowadzało pewnie regulacje w stosunku do zwierząt. Jednakże były to dość ogólne zapisy i nie chroniły one zwierząt przed wykorzystywaniem i niedostatecznie je chroniły. Poprzez przegłosowane przepisy zwierzęta w Hiszpanii zyskują ochronę oraz wsparcie ich dobrostanu.

Jak twierdzi María González Lacabex z organizacji INTERcids specjalizującej się w ochronie praw zwierząt „ta ustawa to krok naprzód i bo nakazuje w przypadku rozwodów czy separacji właścicieli, będą brane pod uwagę nie tylko interesy ludzi ale także zwierząt”.

Ustawa przedstawiona została już w 2017 r. jednak poprzez zawirowania polityczne w Hiszpanii została zamrożona.

Flandria zaostrzy kary za okrucieństwo wobec zwierząt / Briefing z Europy

Codzienny briefing z europejskich stolic – 24 sierpnia.

Tylko skrajna prawica przeciwna ustawie

Ustawa rozszerzająca prawa zwierząt została przyjęta dużą większością przez prawie wszystkie partie polityczne Hiszpanii. Jedynie skrajnie prawicowa partia VOX głosowała przeciwko tym przepisom. Deputowany partii VOX Ángel López Maraver, były prezes Hiszpańskiej Federacji Łowieckiej określił ustawę jako „obłęd, nonsens i głupotę.” „Ona humanizuje zwierzęta a dehumanizuje człowieka” – mówił.

Natomiast konserwatywna Partia Ludowa (PP) w dużej mierze poparła nowe prawo, jednocześnie ostrzegając rząd Pedro Sancheza, że nie poprze już żadnej ustawy, która zwiększałaby jeszcze bardziej ochronę zwierząt. Ostrzeżenie skierowane było głównie  do Ministerstwa Spraw Społecznych, które przygotowuje projekt ustawy o dobrostanie zwierząt, która ma zawierać jeszcze bardziej rygorystyczne środki zapobiegające nadużyciom wobec zwierząt w handlu.

Jednakże zdecydowana większość hiszpańskiego parlamentu z zadowoleniem przyjęła nowe przepisy. Jak zaznaczył Juantxo López z lewicowej partii Unidas Podemos, „to moralne zwycięstwo w kraju, w którym rocznie porzuca się ponad 200 tys. zwierząt”.

Sonia Guaita z rządzącej partii socjaldemokratycznej PSOE zwróciła natomiast uwagę, że podobne przepisy istnieją w większości krajów europejskich, dodając, że „ci, którzy stosują przemoc wobec zwierząt, są potencjalnie agresywni również wobec ludzi”.

Również „za” rozszerzeniem praw dla zwierząt była centroprawicowa partia Ciudadanos (Obywatele). Jej przedstawiciel Guillermo Díaz podkreślił że, „jesteśmy jedynym gatunkiem, który rozpoznaje cierpienie innych i jako taki mamy obowiązek zapobiegać temu cierpieniu”.