Hiszpania: Młodzi rolnicy chcą ambitnej Wspólnej Polityki Rolnej

Olive tree, photo by Fiona Pearse on Unsplash

Olive tree, photo by Fiona Pearse on Unsplash

This article is part of our special report Kobiety i młodzi ludzie w rolnictwie.

Nadmierna biurokracja w połączeniu z brakiem dostępu do gruntów i odpowiedniej infrastruktury nadal stanowi główną przeszkodę w przyciąganiu młodych ludzi i kobiet do hiszpańskiego sektora rolniczego – wynika z raportu EFE Agro.

 

W Hiszpanii panuje zgoda, że należy wzmocnić starania na rzecz wymiany pokoleń w rolnictwie. Jednak początkujący rolnicy szczególnie mocno odczuwają przeszkody w postaci utrudnionego dostępu do ziemi czy finansowania oraz przerośniętej biurokracji.

EFE postanowiło bliżej przyjrzeć się tej sprawie i przeprowadziło w tym celu wywiady z wieloma przedstawicielami hiszpańskiego sektora rolniczego, przede wszystkim z głównymi zainteresowanymi.

Rumunia: młodym rolnikom trudno o pożyczkę na własną działalność

Otrzymanie pożyczki, która sfinansuje pierwsze kroki w rolnictwie, to jeden z największych problemów, z którymi borykają się młodzi rolnicy w Rumunii. Zwłaszcza jeśli nie mogą przedstawić żadnej gwarancji spłaty – pisze EURACTIV Rumunia.
 

Mihai Petre miał zaledwie 20 lat, gdy …

Okazuje się, że to dostęp do ziemi pozostaje kluczową przeszkodą w rozwoju gospodarstw.

Dyrektor ds. stosunków międzynarodowych w Organizacji Rolniczej Młodych Rolników (Asaja) Ignacio López Asenjo potwierdza, że „w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) muszą istnieć środki ułatwiające dostęp do ziemi i inne [środki] zachęcające młodych ludzi do przyłączania się [do sektora rolniczego]”.

Zwraca też uwagę, że „warunki dostępu do gruntów i praw do dopłat powinny zostać zmienione, w taki sposób, by nie zaszkodzić starszym rolnikom, poprawiając jednocześnie los ich młodszych kolegów widzących swoją przyszłość w sektorze agrarnym”.

Hiszpański rząd przeznaczył już około 880 milionów euro z obecnej WPR na dofinansowanie nowych gospodarstw. Celem jest udzielenie pomocy 21 300 producentom. Dotychczas wsparcie otrzymało już około 8000 z nich.

Niemcy: Młodzi ludzie niechętnie podejmują pracę w rolnictwie

Brak odpowiedniej infrastruktury na niemieckich obszarach wiejskich oraz niewystarczające wsparcie dla nowych małych gospodarstw powstrzymują młodych ludzi od inwestowania w rolnictwo i zmuszają ich do migracji do miast – donosi raport EURACTIV.de.
 

„W niektórych regionach, na przykład w landzie Szlezwik-Holsztyn – gdzie …

Dobrym przykładem jest Pedro Gomariz, 31-letni producent cytrusów z Murcji (południowo-wschodnia Hiszpania). Po ukończeniu studiów z zarządzania postanowił wrócić do rodzinnej wsi, aby przejąć rodzinne gospodarstwo po przejściu ojca na emeryturę.

Gomariz jest przedstawicielem piątego pokolenia, które będzie uprawiało rodzinną ziemię. Jednak jak twierdzi, nadmierna biurokracja oraz zbyt wysokie podatki sprawiają, że ojciec nie może przekazać mu ziemi. W grę wchodzi jedynie dzierżawa.

Po odczekaniu pół roku od rozpoczęcia procedur administracyjnych, Pedro w końcu doczekał się kilku licencji na uprawę – co jak twierdzi – „nie zdarza się zbyt często”. Ponadto udało mu się zdobyć finansowanie na podstawowe wydatki, takie jak zakup traktora czy modernizacja najbardziej przestarzałych elementów gospodarstwa.

Dzięki temu wsparciu produkuje dziś milion kilogramów cytryn i grejpfrutów rocznie,  a swoją plantację zasila energią słoneczną.

Francja: Kobiety starają się zmieniać obraz rolnictwa

We francuskim rolnictwie kobiety są grupą mocno zaniedbaną, choć stanowią jedną czwartą wszystkich rolników. W Bretanii inicjatywa „rolnictwo po kobiecemu” stara się wypromować kwestię równości płci w sektorze rolnym, opisuje Euractiv France.
 

Liczba kobiet w zawodzie rolniczym wzrasta. Zakładają one …

Innym przykładem jest 29-letni Gonzalo Vilsus, który posiada plantację warzywną w Murillo del Fruto (w prowincji Nawarra). Niespełna trzydziestoletni Vilsus wspomina, że od zawsze uwielbiał podziwiać wiejskie krajobrazy. Dodał, że wiele zawdzięcza ojcu, który wsparł go w trudnych chwilach.

Vilsus przywołuje ile wysiłku kosztowało go założenie własnej działalności rolniczej, szczególnie w sytuacji braku wsparcia instytucjonalnego oraz trudności w nabyciu ziemi. Otrzymał jednak wsparcie z funduszy WPR, co pomogło mu rozwinąć skrzydła. Obecnie jest bardzo zadowolony i twierdzi, że nie chce zmieniać zawodu.

„Sam zarządzam całym gospodarstwem i mogę podejmować autonomiczne decyzje” – dodaje z dumą młody rolnik.

WPR nie może wykluczać kobiet

Hiszpański minister rolnictwa, rybołówstwa i żywności Luis Planas twierdzi, że na osiągnięcie zrównoważonego sektora rolnego składają się trzy elementy: dostęp do wody, cyfryzacja systemu produkcji oraz włączenie młodych ludzi i kobiet na wieś.

Przechodząc od słów do czynów, Planas przeforsował w Parlamencie Europejskim potrzebę uwzględnienia różnic płciowych w WPR.

Kobiety i młodzi ludzie w rolnictwie

Rolnictwo to sektor europejskiej gospodarki szczególnie dotknięty problemem starzenia się społeczeństwa. W 2016 r. tylko 11 proc. osób zarządzających gospodarstwami rolnymi miało poniżej 40 lat, podaje Eurostat.
 

Mimo unijnego wsparcia i zachęt finansowych dla młodych rolników przyznawanych już od ponad trzech …

Jednak przedstawiona przez Komisje Europejską propozycja z końca 2018 r. dotycząca „przyszłości żywności i rolnictwa” nie odnosi się bezpośrednio do kobiet pracujących na wsi. Przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzin i Kobiet na obszarach wiejskich (Afammer) Carmen Quintanilla twierdzi jednak, że „następna WPR musi obejmować działania mające na celu zmniejszenie różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn na obszarach wiejskich oraz zachęcanie ich do większej wymiany pokoleniowej”.

Z kolei według hiszpańskiej farmerki Maríi de los Ángeles Rosado, aby podtrzymać aktywność na wsi, ważne jest, aby władze publiczne zapewniły odpowiednie usługi i infrastrukturę technologiczną. „Powinien być zapewniony dostęp do służby zdrowia, szerokopasmowy Internet, dobrej jakości drogi… słowem, wszystko co pozwala nie tylko pracować w sektorze rolno-spożywczym, lecz przede wszystkim pozwolić rodzinom normalnie funkcjonować”.