Greenpeace: Musimy ograniczyć mięso, aby osiągnąć cele porozumienia paryskiego

Komisja przedstawiła dziś wniosek w sprawie wprowadzenia zakazu nieuczciwych praktyk handlowych dotyczących łańcucha dostaw żywności; Źródło: EURACTIV.com

Świat musi ograniczyć produkcję i spożycie mięsa o połowę do 2050 r., by osiągnąć cele klimatyczne określone w porozumieniu paryskim, podaje nowy raport Greenpeace.

 

W raporcie zwrócono uwagę, że jeśli w rolnictwie nie zmieni się obecna tendencja, to w przeciągu najbliższych dziesięcioleci sektor ten będzie produkować 52 proc. globalnych emisji gazów cieplarnianych, z czego 70% proc. będzie pochodzić z produkcji mięsnej i mleczarskiej.

Według Eurostatu emisje gazów cieplarnianych z rolnictwa stanowią 10 proc. całkowitych emisji gazów cieplarnianych w UE. „Trzy na każde cztery zwierzęta hodowane w Europie znajdują się w niewielkiej liczbie bardzo dużych gospodarstw, podczas gdy najmniejsze gospodarstwa zmniejszyły swoje stada o przeciętnie 50 proc.” – napisano w raporcie.

Ekologiczna krawędź klifu

29 listopada 2017 r. Komisja Europejska wydała komunikat w sprawie przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Zdaniem władzy wykonawczej UE WPR po 2020 r. powinna zapewnić prostsze zasady i bardziej elastyczne, dostosowane do potrzeb podejście do państw członkowskich i poszczególnych regionów europejskich.

„Zapewnienie państwom członkowskim większej odpowiedzialności w zakresie wyboru sposobu i miejsca inwestowania środków z WPR w celu realizacji ambitnych wspólnych celów dla środowiska, zmiany klimatu i zrównoważonego rozwoju jest inicjatywą przewodnią” – powiedziała Komisja. Odpowiednie wnioski ustawodawcze służące do realizacji celów nakreślonych w komunikacie zostaną złożone przez Komisję przed latem 2018 r. zgodnie z wnioskiem dotyczącym wieloletnich ram finansowych.

Wspólna Polityka Rolna: Jej obecny kształt i perspektywy na przyszłość

W czerwcu 2013 politycy zaakceptowali pierwszą fundamentalną reformę Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), pierwszą w ciągu dekady. Udało się to po długich miesiącach niekończących się dyskusji o wysokościach kwot i subsydiów, a także o sposobach na poprawę jej wpływu na środowisko …

Według Greenpeace polityka rolna UE doprowadza nas do „krawędzi klifu środowiskowego”. Organizacja wspiera rolników w przejściu na ekologiczną produkcję roślinną, mięsną i mleczarską. „Hodowla zwierząt przemysłowych jest głównym źródłem emisji dwutlenku węgla, zanieczyszczeń wody i powietrza oraz powoduje poważne problemy zdrowotne, takie jak oporność na antybiotyki. Nasze rządy muszą zapewnić, że zbliżająca się reforma przepisów dotyczących rolnictwa przyspieszy przejście na ekologiczną uprawę warzyw i zmniejszoną, ale zrównoważoną hodowlę zwierząt, jednocześnie wycofując wsparcie z intensywnej produkcji zwierzęcej” podkreślił Marco Contiero, dyrektor ds. polityki rolnej UE.

Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe

Raport Greenpeace podkreśla również niebezpieczeństwo oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w wyniku intensywnej hodowli zwierząt.

„Konieczność zmniejszenia zapotrzebowania na produkty zwierzęce jest obecnie poglądem popularnym naukowo. Tylko znaczny spadek spożycia mięsa i mleka pozwoli nam zapewnić system żywnościowy odpowiedni na przyszłość – z korzyścią dla ludzi i całej planety „- skomentował Pete Smith, były główny autor Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC).

W raporcie opublikowanym 27 lutego przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) stwierdzono, że bakterie ludzi i zwierząt nadal wykazują oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe.

„Do nowych odkryć należy wykrycie oporności na karbapenemy u drobiu, czyli grupy antybiotyków, która nie jest dopuszczona do stosowania u zwierząt, oraz wytwarzającej ESBL Salmonelli Kentucky z wysoką opornością na cyprofloksacynę u ludzi, zgłoszoną po raz pierwszy w czterech krajach”, podaje raport.

Salmonella w mleku dla dzieci. Europosłowie chcą wsparcia dla sektora mleczarskiego

Skażone salmonellą mleko w proszku firmy Lactalis trafiło na rynek międzynarodowy. Dwóch francuskich europosłów ubiega się o wsparcie Komisji Europejskiej dla sektora mleczarskiego w związku z kolejnym przejawem „dzikiego kapitalizmu” – jak to ujął jeden z nich, socjaldemokrata Éric Andrieu …