Francuski minister: Przez zakaz stosowania glifosatu część rolników straciłaby pracę

Svenja Schulze (SPD) chce doprowadzić do zakazania kontrowersyjnego środka chwastobójczego. Dlatego też wywiera presję na swoją koleżankę z rządu odpowiedzialną za resort ds. żywności i rolnictwa Julię Klöckner (CDU). [Shutterstock]

Francuski minister rolnictwa Didier Guillaume wystąpił w obronie decyzji o odroczeniu zakazu stosowania glifosatu do 2020 r., twierdząc, że wielu rolników nie byłoby w stanie kontynuować działalności, gdyby rząd już teraz wprowadził zakaz stosowania tego środka.

 

„Gdybyśmy wyjęli spod prawa glifosat, dziś pewna liczba rolników nie byłaby w stanie iść dalej”. Ouest-France zacytował Guillaume’a, dodając, że jego zamiarem było uniknięcie „ostrej debaty” pomiędzy ustawodawcami a większością obywateli.

Spór o termin zakazu glifosatu

We wrześniu francuscy ustawodawcy odmówili zakazu stosowania glifosatu w rolnictwie z powodu braku realnej alternatywy. Prezydent Francji, Emmanuel Macron, obiecał stopniowe wycofywanie glifosatu w ciągu trzech lat, do roku 2020.

Szkocja: Pierwszy od 10 lat przypadek choroby szalonych krów

Szkocki rząd potwierdził w czwartek wykrycie pierwszego od dziesięciu lat przypadku gąbczastej encefalopatii bydła (BSE), potocznie znanej jako choroba szalonych krów. BSE wykryto u martwej krowy z farmy w hrabstwie Aberdeenshire.
 

Jak zaznaczono, to „odizolowany przypadek”, a choroba została wykryta, zanim …

„Niektórzy politycy głośno wypowiadali się przeciwko glifosatowi przed wyborami, ale później powrócili do rzeczywistości”, powiedział EURACTIV unijny komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis.

Guillaume powtórzył rządowe zobowiązanie do stopniowego wycofywania glifosatu, ale pozostawił otwarte drzwi na kilka miesięcy. „Jesteśmy dwa i pół roku od wskazania terminu, jeśli to trzy lata i kilka miesięcy, to poradzimy sobie z tym problemem” – powiedział francuski minister rolnictwa.

Francuska eurodeputowana Angélique Delahaye ostrzegła w październiku 2017 r., że byłoby bardzo trudne, ale nie niemożliwe, znalezienie alternatywy dla glifosatu. „Państwa członkowskie nie powinny być hipokrytami sugerującymi natychmiastowy zakaz i jednocześnie powiedzieć rolnikom, aby się nie bali. Znajdziemy rozwiązanie” – zapewniała Delahaye w wypowiedzi dla EURACTIV.

Umiejętne stosowanie

Glifosat jest substancją chemiczną, która wywołała gorącą debatę w Brukseli. Jest to główny składnik najczęściej używanego na świecie środka chwastobójczego, Roundupu Monsanto.

Wyższe kwoty połowowe na Bałtyku

Ministrowie państw Unii Europejskiej zgodzili się w poniedziałek (15 października), aby znacznie zwiększyć kwoty połowowe dla zachodniego dorsza bałtyckiego w ramach nowych przepisów dotyczących rybołówstwa na przyszły rok, wbrew opiniom ekologów.
 

Głównym wnioskiem ze spotkania ministrów w Luksemburgu jest ochrona społeczności …

Władze odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywności na całym świecie podkreślają, że glifosat nie powoduje raka, jeśli jest właściwie stosowany. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) przedstawiły pozytywne stanowiska co do stosowania substancji.

Jedynym organem, który oświadczył, że glifosat jest „prawdopodobnie rakotwórczy” jest Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC). Na tej podstawie kilku działaczy na rzecz ochrony środowiska rozpoczęło kampanie na rzecz zakazu stosowania glifosatu w Europie.

Przedstawiciele przemysłu zaapelowali do polityków UE, że powinni opierać swoje decyzje na dowodach naukowych i unikać emocjonalizacji problemu czysto naukowego, podczas gdy organizacje pozarządowe wskazują, że sprawa glifosatu jest przyczyną konfliktu między naukowcami.

To ostatnia szansa na walkę z nieuczciwymi praktykami handlowymi – ostrzega deputowany Parlamentu Europejskiego

W przyszłym tygodniu odbędzie się głosowanie w  Parlamencie Europejskim nad proponowaną dyrektywą w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych (UTP). Ma ona kluczowe znaczenie, ponieważ w przypadku braku zatwierdzenia dyrektywy może zabraknąć obecnemu parlamentowi czasu na przyjęcie odpowiedniego prawodawstwa- ostrzega europoseł z …

Po silnych reakcjach społeczeństwa obywatelskiego, Komisja Europejska i państwa członkowskie zdecydowały o ponownym dopuszczeniu glifosatu do użytkowania na 5 lat.