Francja zagłosowała za wolnym handlem z Kanadą

CETA koniem trojańskim - protest przeciwko umowie o wolnym handlu z Kanadą / zdjęcie via twitter @KarimaDelli

Zgromadzenie Narodowe zagłosowało za przyjęciem Kompleksowej Umowy Gospodarczo-Handlowej z Kanadą (CETA). Debatę poprzedziła kilkugodzinna gorąca debata w parlamencie, jednak opozycja nie była w stanie zablokować ratyfikacji pomimo braku jedności rządzącego Naprzód Republiko!

 

 

Francja tym samym stała się 14. państwem Unii Europejskiej, które ratyfikowało umowę. Nie można napisać, by wynik głosowania ważył się do ostatnich chwil. Partia prezydencka Naprzód Republiko! (LREM) oraz wspierający ją Ruch Demokratyczny (MoDem) miały bowiem wystarczającą przewagę w parlamencie. Za ustawą opowiedziało się 266 deputowanych przy 213 głosach sprzeciwu i 74 wstrzymujących się. Niespodzianką jest postawa kilkudziesięciu członków LREM oraz MoDem: 52 z nich wstrzymało się od głosu (w tym 6 z MoDem) oraz 9 zagłosowała przeciwko (2 z MoDem). Ustawa trafi obecnie do Senatu w terminie jeszcze nie ustalonym.

Unia Europejska coraz bliżej z Kanadą

Deklaracja zacieśnienia współpracy oraz zapowiedź nowych inicjatyw. W Montrealu zakończył się dwudniowy szczyt Unii Europejskiej i Kanady. Obie strony zapewniają o korzyściach z porozumienia, ale jeszcze nie wszystkie państwa ratyfikowały Kompleksową Umowę Gospodarczą-Handlową (CETA). W przyszłym tygodniu głosowanie odbędzie się …

Gorąca debata

Głosowanie zostało poprzedzone przez wyjątkowo intensywną debatą, w której padło wiele argumentów obu stron. O ile zwolennicy wskazywali na korzyści gospodarcze, o tyle przeciwnicy uderzyli w tony proekologiczne, pro klimatyczne a także w obronie lokalnych produktów. Na sali padały pytania o sensowność importowania żywności z odległości 6 tys. km, jaka dzieli oba państwa, szczególnie w kontekście wysiłków na rzecz klimatu, jak np. porozumienie paryskie, którego Francja jest orędownikiem a Emmanuel Macron zapowiada nie zawieranie umów o współpracy z nikim, kto go nie respektuje.

Umowę już wcześniej skrytykowały organizacje ekologiczne oraz rolników, które obawiają się konkurencji zza Atlantyku z powodu niższych kosztów produkcji oraz mniej wymagających standardów produkcji żywności. Francuskie rolnictwo od kilku lat boryka się z pewnymi problemami, ale wciąż pozostaje europejską potęgą – udział w produkcji sięga kilkunastu proc. produkcji całej Unii. Francja dzięki wsparciu Wspólnej Polityki Rolnej wciąż modernizuje sektor rolniczy a coraz więcej gospodarstw odchodzi od stosowania pestycydów. Podobne obawy pojawiły się nad Sekwaną przy okazji ogłoszenia niedawnego porozumienia o wolnym handlu między UE a Wspólnym Rynkiem Południa (Mercosur). Szczególnie w kontekście jakości żywności i dotrzymywania standardów przez rolników z Ameryki Łacińskiej.

20 lat negocjacji zakończone, UE i Mercosur uzgodniły umowę handlową

Unia Europejska oraz cztery kraje zrzeszone w organizacji gospodarczej Mercosur (Wspólny Rynek Południa) porozumiały się co do utworzenia strefy wolnego handlu. Jeśli wziąć pod uwagę wartość zniesionych ceł, to największa umowa gospodarcza zawarta kiedykolwiek przez UE.
 

Negocjacje między Unią Europejską a …

Greta Thunberg w Paryżu

Rząd Edouarda Philippe’a zaangażował się w przekonywanie niezdecydowanych do głosowania „za”. Przedstawiciele LREM przyznawali post factum, że nigdy w obecnej kadencji nie widzieli takiego sprzeciwu w swoich szeregach. W poniedziałek były minister ds, przemian ekologicznych (zrezygnował w ubiegłe wakacje) Nicolas Hulot wystosował list otwarty do parlamentarzystów apelując o „odwagę”, by powiedzieć „nie” dla niebezpiecznych zmian, jakie jego zdaniem niesie za sobą rychła ratyfikacja.

Zachęty Hulot – które spotkały się z repliką Macrona – współbrzmiały ze stanowiskiem Grety Thunberg. Szwedka, która stała się symbolem przebudzenia młodego pokolenia w kontekście walki o klimat, była obecna w Paryżu. Przemówiła na specjalnie zaaranżowanym spotkaniu dla wszystkich deputowanych – bojkot ogłosili jedynie ci z prawicy. Przemówienie zostało utrzymane w tonie ostrzeżeń przed dalszą degradacją Ziemi oraz zachęt do podjęcia działań na rzecz klimatu. Kilka godzin później ratyfikowano CETA.

Francja: Minister środowiska odchodzi rozczarowany polityką klimatyczną

Francuski minister środowiska podał się do dymisji podczas nadawanego na żywo programu radiowego. Stwierdził na antenie radia France Inter, że jest rozczarowany brakiem postępów w walce ze zmianami klimatycznymi czy zagrożeniami dla bioróżnorodności. Ale francuscy prezydent i premier dowiedzieli się …

Długi proces ratyfikacji

CETA była negocjowana przez niemal siedem lat. Nadal wzbudza duże emocje wśród organizacji proekologicznych czy rolników. Porozumienie usuwa 98 proc. ceł na produkty sprzedawane między UE a Kanadą (łącznie dotyczy niemal 545 mln osób).

Porozumienie zostało zatwierdzone w lutym 2017 r. przez Parlament Europejski. Musi być ratyfikowana przez 38 zgromadzeń krajowych i regionalnych w państwach członkowskich Wspólnoty. Francja jest 14. krajem, który opowiedział się „za” umową.

TSUE: Unijna umowa handlowa z Kanadą zgodna z prawem

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w miniony wtorek, że postanowienia umowy handlowej między UE a Kanadą (CETA) są zgodne ze wspólnotowym prawem.
 

Sprawa toczyła się na wniosek Belgii, która w ramach kompromisu z parlamentem francuskojęzycznej Walonii – blokującym ratyfikację umowy – …

Disclaimer: Projekt sfinansowano przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tym tekście.